Kolejnictwo - ogłoszenia

wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych, roboty budowlane w zakresie budowy kolei, budowa torów, budowa w zakresie kolei, wykonanie rewitalizacji torów, pkp, tory, tabor, trakcja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 939 wyników.
„Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Rokietnica - Wronki” w ramach Projektu „Prace na linii kolejowej E 59 (...) Wynik 21/09/2018 - mazowieckie
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska Inna informacja 21/09/2018 04/10/2018, godz. 09:00 mazowieckie
„Przebudowa infrastruktury tramwajowej z Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami - zadanie nr 6.1 ... Inna informacja 21/09/2018 03/10/2018, godz. 10:15 śląskie
Przebudowa dworca kolejowego Olsztynek Inna informacja 20/09/2018 19/10/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Stargard–Szczecin Dąbie w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny–Szczecin Inna informacja 20/09/2018 05/10/2018, godz. 08:00 mazowieckie
Wykonanie przebudowy stacji postojowej w Kołobrzegu Zapytanie ofertowe 20/09/2018 09/10/2018 zachodniopomorskie
Renowacja budynku tablicy wyników oraz budynku multimedialnego zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa Wynik 20/09/2018 - Polska
„Szerokie tory do kultury – Inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach”. Przedmiot zamówienia został podzielony na części zwane dalej „zadaniami” o następujących zakresach: Zadanie 1. Adaptacja budynku lokomotywowni i wagonowni na pomieszczenie do wystaw muzealnych i multimedialnych. Zadanie 2. Remont dachu budynku dworca wraz z wymianą instalacji CO, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku stacyjnym obiektu Kolejki Wąskotorowej przy ul. Szkolnej 1 w miejscowości Rudy. Zadanie 3. Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na pomieszczenie sali kinowej i konferencyjnej w obiekcie Kolejki Wąskotorowej w Rudach przy ul. Szkolnej 1. Wynik 20/09/2018 - Polska
Wyk. prac proj. i robót bud. w ram. zad. pn. Dobudowa peronu na st. Poznań Gł. z przeb. przejścia podziemn. w ram. proj. pn. Zwiększ. przepustowości wybranych l. kol. poprzez optym. urz. srk i ukł. st Przetarg publiczny TED 20/09/2018 30/10/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na pomieszczenie sali kinowej i konferencyjnej w obiekcie Kolejki Wąskotorowej w Rudach przy ul. Szkolnej 1. Zadanie stanowi część zamówienia, pn.: „Szerokie tory do kultury – Inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach”. Zadanie dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś priorytetowa Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe dla poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe. Wynik 20/09/2018 - Polska
Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno-Stargard w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie” Inna informacja 20/09/2018 04/10/2018, godz. 08:00 mazowieckie
Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" w Rudzie Śląskiej z podziałem na 3 części Przetarg publiczny BZP 19/09/2018 04/10/2018, godz. 09:00 śląskie
Rozbiórka istniejącego mostu betonowego na potoku Brzezna w km 0+385 w miejscowości Ropica Polska oraz wykonanie w jego miejscu w ciągu drogi gminnej nr. 270574K „ TABOROWKA „ przepustu tubosider wraz z ubezpieczeniem w/w potoku narzutem kamiennym w dnie potoku oraz na skarpach koszami siatkowo-kamiennymi . Przetarg publiczny BZP 19/09/2018 05/10/2018, godz. 09:00 małopolskie
Wykonanie robót polegających na dostawie i montażu wiat przystankowych w ramach projektu pn. „Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku” Przetarg publiczny BZP 19/09/2018 08/10/2018, godz. 11:00 łódzkie
„Przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400m w ramach realizacji zadania pn: Przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400m i boiska piłkarskiego treningowego na obiekcie sportowo rekreacyjnym oraz remont podłogi w hali sportowej w Radoszycach” Wynik 19/09/2018 - Polska
Remont dachu budynku dworca wraz z wymianą instalacji CO, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku stacyjnym obiektu Kolejki Wąskotorowej przy ul. Szkolnej 1 w miejscowości Rudy. Zadanie stanowi część zamówienia, pn.: „Szerokie tory do kultury – Inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach”.Zadanie dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś priorytetowa Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe dla poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe. Przetarg publiczny BZP 19/09/2018 04/10/2018, godz. 09:00 śląskie
Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Słonice-Choszczno w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie" Inna informacja 19/09/2018 03/10/2018, godz. 08:00 mazowieckie
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Dostosowanie infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów” Inna informacja 19/09/2018 02/10/2018, godz. 08:00 mazowieckie
Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok” Inna informacja 19/09/2018 25/09/2018, godz. 10:00 mazowieckie
04130 - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą - Etap I podetap IA Inna informacja 19/09/2018 26/09/2018, godz. 10:30 dolnośląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.