Kolejnictwo - ogłoszenia

wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych, roboty budowlane w zakresie budowy kolei, budowa torów, budowa w zakresie kolei, wykonanie rewitalizacji torów, pkp, tory, tabor, trakcja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 689 wyników.
04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej - Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zastępcze – w zakresie dokończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji Inna informacja 10/01/2019 14/01/2019, godz. 11:30 dolnośląskie
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu "Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – z mijanką w rejonie. Wynik 10/01/2019 - mazowieckie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki – III etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy ... Inna informacja 10/01/2019 24/01/2019, godz. 08:00 podlaskie
Diagnostyka nawierzchni kolejowej na bocznicach w stacjach kolejowych Kraków Płaszów, Sucha Beskidzka. Licytacja 09/01/2019 18/01/2019, godz. 12:57 Polska
Budowa parkingu przesiadkowego w formule „Parkuj i jedź” przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice – Rewitalizacja terenów sąsiadujących ze stacją kolejową w Krzeszowicach – etap I Przetarg publiczny BZP 09/01/2019 11/02/2019, godz. 10:45 małopolskie
„Rozbudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 oraz rozbiórka progu wodnego wraz z budową umocnienia fragmentu cieku potoku Chudowskiego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Przetarg publiczny BZP 09/01/2019 24/01/2019, godz. 09:30 śląskie
Naprawy bieżące torów tramwajowych. Przetarg publiczny BZP 09/01/2019 24/01/2019, godz. 09:30 pomorskie
„5. Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia” Przetarg publiczny BZP 09/01/2019 24/01/2019, godz. 08:00 śląskie
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) Inna informacja 09/01/2019 25/01/2019, godz. 08:00 zachodniopomorskie
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie Inna informacja 09/01/2019 31/01/2019, godz. 10:30 zachodniopomorskie
Utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej części trasy narciarskiej Zapytanie ofertowe 09/01/2019 15/01/2019, godz. 09:00 śląskie
„Wykonanie tam izolacyjnych w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Część I - Wykonanie 9 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej ze środków mineralnych szybkowiążących Część II - Wykonanie 21 tam izolacyjnych z kostki betonowej” Przetarg publiczny BZP 09/01/2019 24/01/2019, godz. 10:00 śląskie
Budowa ogrodzenia wokół toru wyścigowego na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice Wynik 08/01/2019 - Polska
Remont linii zasilającej budynek wagi kolejowej w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym Licytacja 08/01/2019 24/01/2019, godz. 12:00 świętokrzyskie
Rury AROT - bocznica kolejowa - negocjacja Licytacja 07/01/2019 07/01/2019, godz. 12:00 Polska
Wykonanie robót polegających na dostawie i montażu dwustronnych tablic przystankowych LED oraz budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej w ramach zadania pn. „Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku" Przetarg publiczny BZP 07/01/2019 24/01/2019, godz. 11:00 łódzkie
Usługa polegająca na przygotowaniu i utrzymaniu ratrakiem narciarskich tras biegowych Zapytanie ofertowe 07/01/2019 14/01/2019, godz. 00:00 małopolskie
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Dostosowanie infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów” Wynik 07/01/2019 - mazowieckie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 w istniejącym pasie drogowym dz. 63/2 obręb Stara Iwiczna – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w Starej Iwicznej – III etap. Przetarg publiczny BZP 04/01/2019 22/01/2019, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie pomostu do przeglądów i napraw aparatury i urządzeń na dachach tramwajów Zapytanie ofertowe 04/01/2019 24/01/2019 lubuskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.