Kolejnictwo - ogłoszenia

wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych, roboty budowlane w zakresie budowy kolei, budowa torów, budowa w zakresie kolei, wykonanie rewitalizacji torów, pkp, tory, tabor, trakcja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 818 wyników.
„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.” Część II 1. Budynek rozdzielni 380V i 500V przy szybie K II. 2. Budynek magazynu głównego. 3. Budynek centrali telefonicznej. 4. Wieża reflektorowa. 5. Stacja paliw. 6. Budynek pomieszczeń biurowych i pomocniczych. 7. Warsztat remontowy toru normalnego i wagonów. 8. Budynek transportu i zajezdnia lokomotyw normalnotorowych. 9. Budynek warsztatów mechanicznych R-I. 10. Budynek pompowni –zbiornik oleju. 11. Bocznica kolejowa (normalnotorowa). Wynik 15/11/2018 - Polska
Ustawienie oporników drogowych w ul. Weteranów na odcinku wskazanym przez Zamawiającego w ramach zadania Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 4303W na odcinku Radzymin -tory kolejowe Łąki do granicy powiatu, gm. Radzymin Wynik 15/11/2018 - Polska
Rozbiórka istniejącego mostu betonowego na potoku Brzezna w km 0+385 w miejscowości Ropica Polska oraz wykonanie w jego miejscu w ciągu drogi gminnej nr. 270574K „ TABOROWKA „ przepustu tubosider wraz z ubezpieczeniem w/w potoku narzutem kamiennym w dnie potoku oraz na skarpach koszami siatkowo-kamiennymi . Wynik 15/11/2018 - Polska
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z podziałem na części: • Część 1 Remont drogi powiatowej Tarnów – Ryglice – Żurowa – Ołpiny, nr 1357K, nr dz. ewid. 1019, 1598/1, 1598/2, 1598/3, 1722 w msc. Ryglice, km 22+700 – 23+200, 25+180-25+400, 25+520 -26+020, • Część 2 Remont drogi powiatowej Szynwałd –Pogórska Wola – Wałki, nr 1378K, nr dz. ewid. 1805,w msc. Ładna, w km 0+800 -1+400, • Część 3 Remont drogi powiatowej Jasło – Ryglice – Tuchów, nr 1385K, nr dz. ewid. 278, w msc. Kowalowa w km 29+690-30+940, • Część 4 Remont drogi powiatowej Rzepiennik Suchy – Olszyny, nr 1403K, nr dz. ewid. 1426, 2508 w msc. Olszyny w km 4+500 - 4+900. Wynik 15/11/2018 - Polska
Roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” Inna informacja 14/11/2018 26/11/2018, godz. 09:00 mazowieckie
„Rozbiórka estakady węglowej pomiędzy szybem Roździeński a Zakładem Przeróbki Mechanicznej Węgla przy szybie Pułaski dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”, w tym: Zadanie 1 – Wykonanie prac projektowych Zadanie 2 – Likwidacja wyposażenia estakady węglowej na całej długości Zadanie 3 - Likwidacja estakady węglowej Zadanie 4 - Likwidacja estakady nad torami kolejowymi Zadanie 5 - Likwidacja estakady nad autostradą A4 Przetarg publiczny BZP 14/11/2018 29/11/2018, godz. 08:00 śląskie
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. - Świdnica Przedmieście wraz z linią 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica ... Inna informacja 13/11/2018 23/11/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Przebudowa dworca kolejowego Czeremcha Wynik 13/11/2018 - mazowieckie
Wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą w lokalizacji Warszawa Inna informacja 13/11/2018 27/11/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego dostawę tokarki podtorowej wraz z robotami towarzyszącymi dla Zakładu Tramwajowego nr 1 przy ul. Kamiennej 74 we Wrocławiu Inna informacja 13/11/2018 14/12/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie Wynik 13/11/2018 - zachodniopomorskie
Roboty górnicze i hydrotechniczne na poziomie 416 m polegające na wykonaniu infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Wynik 13/11/2018 - Polska
Wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą w lokalizacji Wrocław Inna informacja 10/11/2018 26/11/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Przebudowa dworca kolejowego Siematycze Inna informacja 10/11/2018 14/11/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie nawierzchni placów składowych, dróg dojazdowych, przejazdów przez tory kolejowe, dojść do obiektów budowlanych Przetarg niepubliczny 09/11/2018 30/11/2018, godz. 12:00 dolnośląskie
Utrzymanie infrastruktury torowej Licytacja 09/11/2018 22/11/2018, godz. 10:00 Polska
Budowa ogrodzenia wokół toru wyścigowego na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice Przetarg publiczny BZP 09/11/2018 26/11/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj przebudowy myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą w lokalizacji Kraków Zapytanie ofertowe 09/11/2018 29/11/2018 małopolskie
„Remont dachu budynku dworca wraz z wymianą instalacji CO , wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku stacyjnym obiektu Kolejki Wąskotorowej przy ul. Szkolnej 1 w miejscowości Rudy.” Zadanie stanowi część zamówienia, pn.: „Szerokie tory do kultury – Inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach”. Zadanie dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś priorytetowa Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe dla poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe. Wynik 09/11/2018 - Polska
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Dostosowanie infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów” Inna informacja 09/11/2018 27/11/2018, godz. 09:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.