Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe - ogłoszenia

budowa oświetlenia ulicznego, oświetlenie uliczne, lampy uliczne, latarnie uliczne, modernizacja oświetlenia ulicznego, oświetlenie uliczne, dostawa znaków drogowych, znaki drogowe, instalowanie oznakowania drogowego, ekrany dźwiękochłonne, ekran akustyczny, bariera drogowa, sygnalizacja świetlna, iluminacje

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 5863 wyników.
Utrzymanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich, pomników, miejsc pamięci narodowej i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa w zakresie mycia i usuwania graffiti Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 19/12/2018, godz. 10:30 małopolskie
DOSTARCZANIE WÓZKÓW – STELAŻY PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA I TRANSPORTU ODPADÓW LUB BIELIZNY POŚCIELOWEJ Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 19/12/2018, godz. 10:30 małopolskie
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych zlokalizowanych na odcinkach dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w roku 2019r. Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 19/12/2018, godz. 10:00 wielkopolskie
Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów 2019 r., będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 19/12/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Systematyczne czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami, zabudowanych w drogach na terenie miasta Katowice w 2019r Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 19/12/2018, godz. 09:55 śląskie
UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SUCHY LAS W 2019 ROKU Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 19/12/2018, godz. 09:00 wielkopolskie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 pn: Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 ( skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola - etap II - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 ( ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843W (ul. Szkolna ). Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 28/12/2018, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w 2019 roku Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 28/12/2018, godz. 11:30 śląskie
Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 03/01/2019, godz. 10:00 śląskie
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zduńska Wola w 2019 r. Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 19/12/2018, godz. 10:15 łódzkie
Sukcesywne dostawy cyfr i liter samoprzylepnych do oznakowania pojazdów KSP Licytacja 11/12/2018 12/12/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka Wynik 11/12/2018 - Polska
Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżkach pieszo rowerowych przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku Sławoszewka Wynik 11/12/2018 - Polska
Montaż barier drogowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych dla RDW Tuchola w 2018 roku Wynik 11/12/2018 - Polska
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Siewierz w roku 2019.” Wynik 11/12/2018 - śląskie
„Remont ogrodzenia hangaru nr 7, chodników i oznakowanie parkingów WAT” Wynik 11/12/2018 - Polska
Dostawa pozostałych materiałów Przetarg publiczny TED 11/12/2018 11/01/2019, godz. 08:00 śląskie
Roboty związane z konserwacją, utrzymaniem elementów organizacji ruchu (znaki poziome i pionowe) oraz wdrażaniem projektów organizacji ruchu na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe Wynik 11/12/2018 - Polska
Budowa nowej sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi przy budynkach nr 25 i 29 – etap I Wynik 11/12/2018 - Polska
Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i punktów świetlnych (oświetlenia) w ciągu dróg krajowych nr 39, 42, 45, 46, 46a, 94 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Opolu, Rejon w Opolu w okresie 24 miesięcy Wynik 11/12/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.