Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe - ogłoszenia

budowa oświetlenia ulicznego, oświetlenie uliczne, lampy uliczne, latarnie uliczne, modernizacja oświetlenia ulicznego, oświetlenie uliczne, dostawa znaków drogowych, znaki drogowe, instalowanie oznakowania drogowego, ekrany dźwiękochłonne, ekran akustyczny, bariera drogowa, sygnalizacja świetlna, iluminacje

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 5866 wyników.
„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach obiektów małej architektury w obrębie kompleksu rekreacyjnego w Czchowie” Wynik 17/12/2018 - Polska
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY STARE MIASTO Wynik 17/12/2018 - Polska
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji cieku wodnego biegnącego wzdłuż projektowanej ul. Batorego na odcinku od ulicy Chmielnej do ul. Św. Józefa w Rumi” z opcją pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami odpadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00) Wynik 17/12/2018 - Polska
Remont oświetlenia zewnętrznego na stadionie sportowym przy ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu Wynik 17/12/2018 - Polska
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miesiącach zimowych w sezonie 2018-2019 na terenie gminy Słupno Wynik 17/12/2018 - Polska
Budowa oświetlenia ulicznego w Świerczu przy ul. Częstochowskiej Wynik 17/12/2018 - Polska
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie w systemie zaprojektuj i wybuduj Wynik 15/12/2018 - Polska
Roboty budowlane dla zadania PN z podziałem na 2 zadania. Inna informacja 15/12/2018 08/01/2019, godz. 08:00 śląskie
Dostawa znaków drogowych dla GDDKiA Oddział Szczecin – z podziałem na 5 części Wynik 15/12/2018 - zachodniopomorskie
Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Inna informacja 15/12/2018 15/01/2019, godz. 08:30 śląskie
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – II etap – przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza Przetarg publiczny TED 15/12/2018 24/01/2019, godz. 08:00 warmińsko-mazurskie
Dostawa i montaż kontenerów do przechowywania odpadów weterynaryjnych oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Wynik 15/12/2018 - Polska
Demontaż uszkodzonego szlabanu i dostawa oraz montaż nowego szlabanu na teren KWP przy ul. Sokolniczej 12 we Wrocławiu Licytacja 15/12/2018 20/12/2018, godz. 09:00 Miasto Wrocław
Wymiana oświetlenia ulicznego w ramach projektu: „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego” Przetarg publiczny BZP 14/12/2018 08/01/2019, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
„Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Krosna w 2019 roku” Przetarg publiczny BZP 14/12/2018 04/01/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Bieżące utrzymanie dróg krajowych S7, S7g i 54 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z podziałem na 2 zadania Przetarg publiczny BZP 14/12/2018 03/01/2019, godz. 11:00 warmińsko-mazurskie
Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta Kłodzka w latach 2019-2021 Przetarg publiczny BZP 14/12/2018 27/12/2018, godz. 10:15 dolnośląskie
Roboty w zakresie czasowego oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa z okazji świąt, imprez, wizyt itp. Przetarg publiczny BZP 14/12/2018 31/12/2018, godz. 10:00 małopolskie
Remont odcinka drogi gminnej nr 101612- ulica Średnia w miejscowości Krogulna Wynik 14/12/2018 - Polska
Budowa przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowo-kanalizacyjnymi, gazową, ogrzewania z węzłem cieplnym, chłodzenia, wentylacji mechanicznej, elektryczną i teletechniczną wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: małą architekturę, plac zabaw, komunikację pieszą, drogę wewnętrzną i parkingi, instalacje zewnętrzne: wodociągowa, elektryczna z oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z drenażem, kanalizacji sanitarnej, ogrodzenie na działce 1916/66 w Mielcu Wynik 14/12/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.