Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe - ogłoszenia

budowa oświetlenia ulicznego, oświetlenie uliczne, lampy uliczne, latarnie uliczne, modernizacja oświetlenia ulicznego, oświetlenie uliczne, dostawa znaków drogowych, znaki drogowe, instalowanie oznakowania drogowego, ekrany dźwiękochłonne, ekran akustyczny, bariera drogowa, sygnalizacja świetlna, iluminacje

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 5863 wyników.
Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania: zad. 1 - Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 2 - Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu). zad. 3 - Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu). zad. 4 - Wykonanie podziałów 11 nieruchomości (wg wykazu). zad. 5 - Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 100 znaków granicznych. zad. 6 - Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działek nr 2361/40 i 2394/45 obrębu Boguszowice – z uwzględnieniem wznowienia, wyznaczenia i ustalenia ich położenia. zad. 7 - Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych. zad. 8 - Wykonanie maksymalnie 50 opracowań. Przetarg publiczny BZP 12/12/2018 20/12/2018, godz. 10:30 śląskie
Bieżące utrzymanie oznakowania dróg – oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dębicy w 2019 roku. Przetarg publiczny BZP 12/12/2018 27/12/2018, godz. 12:00 podkarpackie
Budowa oświetlenia drogi gminnej 106041L w miejscowości Smugi Wynik 12/12/2018 - Polska
Dostawa i montaż oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych w obszarze starego miasta w Lubawie Wynik 12/12/2018 - Polska
Adaptacja pomieszczeń pracowni (bunkier, sterownia, pomieszczenie techniczne) dla akceleratora wysokoenergetycznego typu TrueBeam firmy Varian Medical Systems wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami projektowymi i wyposażeniem w Pawilonie Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu przy ulicy Garbary 15. Wynik 12/12/2018 - Polska
Zakup, montaż i uruchomienie dwóch szlabanów wraz z awaryjnym systemem otwierania i zamykania (II) Licytacja 12/12/2018 20/12/2018, godz. 09:30 Polska
Naprawa, konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej sygnalizacji świetlnych znajdujących się w ciągu ulic gminnych na terenie Miasta Inowrocławia oraz znaków aktywnych w 2019 r. Licytacja 12/12/2018 19/12/2018, godz. 14:44 kujawsko-pomorskie
Budowa węzła przesiadkowego Kochanowskiego – Chyszowska w ramach projektu „Integracja transportu publicznego w Tarnowie“ Wynik 12/12/2018 - Polska
Przebudowa ulic w zakresie oświetlenia w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – przebudowa ulicy Karolówka w zakresie oświetlenia drogowego; Zadanie nr 2 – przebudowa ulicy Sztukatorskiej w zakresie oświetlenia drogowego Wynik 12/12/2018 - Polska
„Budowa elektroenergetycznej kablowej linii nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Guzówka” Wynik 12/12/2018 - Polska
Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej” Wynik 12/12/2018 - Polska
Zapytanie ofertowe na wybór Towarzystwa Klasyfikacyjnego, które przeprowadzi analizę zgodności paliwowego systemu LNG dla zastosowań drogowych. Zapytanie ofertowe 12/12/2018 19/12/2018 pomorskie
Konserwacja oświetlenia ulicznego Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 12/12/2018 17/12/2018, godz. 10:00 świętokrzyskie
BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 12/12/2018 18/12/2018, godz. 12:00 śląskie
Wykonanie oświetlenia ulicznego Zapytanie ofertowe 12/12/2018 14/12/2018, godz. 12:00 wielkopolskie
Eksploatacja i konserwacja sieci wydzielonej oświetlenia ulicznego w Katowicach Przetarg publiczny BZP 12/12/2018 20/12/2018, godz. 09:55 śląskie
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUGI JEJ DYSTRYBUCJI DO CELÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ ZASILENIA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ MIELNIK W 2019 ROKU Przetarg publiczny BZP 12/12/2018 20/12/2018, godz. 12:00 podlaskie
Dostawa wyposażenie w ramach projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło Przetarg publiczny BZP 12/12/2018 20/12/2018, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych w ilości 11 szt. i aktywnych znaków w ilości 21 szt. w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie w roku 2019 Przetarg publiczny BZP 12/12/2018 19/12/2018, godz. 10:00 wielkopolskie
NAPRAWY I REMONTY DRÓG ZLOKALIZOWANYCH W PASACH DROGOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA SŁUPSKA ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH NALEŻĄCYCH DO MIASTA SŁUPSKA Przetarg publiczny BZP 12/12/2018 02/01/2019, godz. 10:00 pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.