Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe - ogłoszenia

budowa oświetlenia ulicznego, oświetlenie uliczne, lampy uliczne, latarnie uliczne, modernizacja oświetlenia ulicznego, oświetlenie uliczne, dostawa znaków drogowych, znaki drogowe, instalowanie oznakowania drogowego, ekrany dźwiękochłonne, ekran akustyczny, bariera drogowa, sygnalizacja świetlna, iluminacje

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 6689 wyników.
Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Sompolno. Wynik 15/10/2018 - Polska
MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2018 ROKU Wynik 15/10/2018 - Polska
Bieżące naprawy dróg gminnych w 2018 r. 2 edycja Wynik 15/10/2018 - Polska
Wymiana barieroporęczy stalowych na barieroporecze mostowe typ BS-160/1 w ciągu DW 964 w m. Kasina Wielka. Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 29/10/2018, godz. 09:30 małopolskie
wykonanie robót budowlanych z podziałem na 5 zadań: Zadanie nr 1 Dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów p.poż, Zadanie nr 2 Włączenie instalacji do centrali p.poż. wraz z wykonaniem inwentaryzacji p.poż Zadanie nr 3 Modernizacja rozdzielni elektrycznej- łącznik bryła A- pawilon psychiatryczna Zadanie nr 4 Modernizacja klatki schodowej w budynku przychodni specjalistycznych Zadanie nr 5 Dostawa i montaż systemu klimatyzacji typu split dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 30/10/2018, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Zakładowej w Tarnobrzegu na działce gruntu o nr ewidencyjnym 137/1 w obrębie 0005 – Nagnajów Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 29/10/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Przebudowa dróg z wymianą kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu i rozbudowa parkingu Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 30/10/2018, godz. 10:00 wielkopolskie
Wykonanie chodnika wzdłuż drogi wewnętrznej na odcinku od budynku przy ul. Limanowskiego 4 do budynku przy ul. Limanowskiego 8A w Warszawie. Wynik 15/10/2018 - Polska
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podl. – Parczew – Ostrów Lub. – Łęczna na odc. Żelizna – Komarówka Podl. od km 24+050 do km 24+750 o długości 0,700 km. Wynik 15/10/2018 - Polska
ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE TERENU W MIEJSCOWOŚCI NIEPRUSZEWO POPRZEZ BUDOWĘ WIATY BIESIADNEJ Wynik 15/10/2018 - Polska
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów – Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 dł. 305 mb Wynik 15/10/2018 - Polska
Rozbudowa ul. Źródlanej Wynik 15/10/2018 - Polska
Montaż i demontaż uszkodzonych barier drogowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław Wynik 15/10/2018 - Polska
ON.2713.37.2018 Dostawa elementów małej architektury do sołectwa Folwark Licytacja 15/10/2018 19/10/2018, godz. 13:00 Polska
Odbojnica liniowa z rury 60mm Licytacja 15/10/2018 19/10/2018, godz. 14:00 mazowieckie
Budowa przejazdu pieszo rowerowego na wlocie drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Świercze Wynik 15/10/2018 - Polska
BUDOWA WZBUDZANEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZEZ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 910 PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. MODRZEJOWSKĄ W MIEJSCOWOŚCI BĘDZIN Wynik 15/10/2018 - Polska
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji cieku wodnego biegnącego wzdłuż projektowanej ul. Batorego na odcinku od ulicy Chmielnej do ul. Św. Józefa w Rumi” z opcją pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami odpadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00) Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 23/10/2018, godz. 09:30 pomorskie
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z „LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE” W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA” Wynik 15/10/2018 - Polska
Przebudowa drogi gminnej działka nr 24,26,30 w miejscowości Żuławki Wynik 15/10/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.