Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe - ogłoszenia

budowa oświetlenia ulicznego, oświetlenie uliczne, lampy uliczne, latarnie uliczne, modernizacja oświetlenia ulicznego, oświetlenie uliczne, dostawa znaków drogowych, znaki drogowe, instalowanie oznakowania drogowego, ekrany dźwiękochłonne, ekran akustyczny, bariera drogowa, sygnalizacja świetlna, iluminacje

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 6689 wyników.
Wykonanie i dostosowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dwóch budynków Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu na terenie pomiędzy ulicami: 28 Czerwca 1956 i Krzyżowej, poprzez włączenie się do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w celu rozszerzenie możliwości i jakości świadczenia usług społecznych i zdrowotnych kierowanych dla społeczeństwa regionu i m. Poznania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej. Przetarg publiczny BZP 12/10/2018 22/10/2018, godz. 10:50 wielkopolskie
Oczyszczanie z plakatów 7084 sztuk słupów i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych znajdujących się w pasie drogowym ulic Wrocławia wraz z ich monitoringiem Przetarg publiczny BZP 12/10/2018 22/10/2018, godz. 11:30 dolnośląskie
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU PARKINGOWEGO Z ELEKTRONICZNYM POBOREM OPŁAT NA TERENIE WSZZ W KIELCACH Przetarg publiczny BZP 12/10/2018 23/10/2018, godz. 11:00 świętokrzyskie
Dostawa drogomierzy pomiarowych przeznaczonych do bieżącego utrzymania dróg Przetarg niepubliczny 12/10/2018 19/10/2018, godz. 00:00 śląskie
Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego sieci oświetlenia drogowego Zapytanie ofertowe 12/10/2018 19/10/2018, godz. 10:00 świętokrzyskie
Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne Zapytanie ofertowe 12/10/2018 17/10/2018, godz. 11:00 warmińsko-mazurskie
Dobudowa oświetlenia ulicznego Zapytanie ofertowe 12/10/2018 25/10/2018, godz. 14:00 warmińsko-mazurskie
Budowa obiektów infrastruktury Zapytanie ofertowe 12/10/2018 23/10/2018, godz. 00:00 wielkopolskie
Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego z oprawami LED w miejscowości Radzewice, ulica Wiśniowa gm. Mosina Przetarg publiczny BZP 12/10/2018 29/10/2018, godz. 11:50 wielkopolskie
Budowa ul. Karolinki w Toruniu Wynik 12/10/2018 - Polska
Budowa drogi gminnej - ulicy Lisiej wraz z rozbudową fragmentu ulicy Dobrzewińskiej w miejscowości Chwaszczyno Wynik 12/10/2018 - Polska
Przebudowa drogi gminnej nr 191239 C Świszewy – Zdrojówka – etap II Wynik 12/10/2018 - Polska
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik Wynik 12/10/2018 - Polska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów na odcinku od km 20+643 do km 24+495 wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 637 na terenie Miasta Sulejówek” – nr postępowania 204/18 Wynik 12/10/2018 - Polska
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potulicach” Wynik 12/10/2018 - Polska
Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg Wynik 12/10/2018 - Polska
Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna - etap 1 Wynik 12/10/2018 - Polska
Budowa parkingu dla samochodów osobowych i budowa drogi dojazdowej wraz z instalacją oświetlenia przy ul. Życzkowskiego w Krakowie - ETAP 1 Przetarg publiczny BZP 12/10/2018 30/10/2018, godz. 12:30 małopolskie
Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżkach pieszo rowerowych przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku Sławoszewka Przetarg publiczny BZP 12/10/2018 26/10/2018, godz. 09:00 wielkopolskie
Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki Królewskie Przetarg publiczny BZP 12/10/2018 29/10/2018, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.