Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe - ogłoszenia

budowa oświetlenia ulicznego, oświetlenie uliczne, lampy uliczne, latarnie uliczne, modernizacja oświetlenia ulicznego, oświetlenie uliczne, dostawa znaków drogowych, znaki drogowe, instalowanie oznakowania drogowego, ekrany dźwiękochłonne, ekran akustyczny, bariera drogowa, sygnalizacja świetlna, iluminacje

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4964 wyników.
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów” Inna informacja 14/02/2019 28/02/2019, godz. 09:00 świętokrzyskie
1. Popr. dostęp. do węzłów autostr. A4 Gogolin i Olszowa. Zad. 11: Rozbud. ukł. komunik. ul. Gogolińskiej w Strz. Op. oraz 2. Przebud. i bud. sieci wod. i kanal. sanit. w ul. Gogolińskiej w Strz. Op. Inna informacja 14/02/2019 20/03/2019, godz. 09:00 opolskie
Rewitalizacja skweru przy ul. Szymanowskiego Wynik 14/02/2019 - Polska
Wyk. prac proj. i robót bud. w ram. zad. pn. Dobudowa peronu na st. Poznań Gł. z przeb. przejścia podziemn. w ram. proj. pn. „Zwiększenie przepustowości wybranych linii kolejowych poprzez optymalizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i układów stacyjnych” Wynik 14/02/2019 - mazowieckie
Dostawa kontenerów, KP9, KP15, KP30 Przetarg publiczny BZP 14/02/2019 22/02/2019, godz. 10:30 opolskie
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie ZDP Poznań Przetarg publiczny BZP 14/02/2019 22/02/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
INO.272.12.19 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: 1. Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 733/7, 7344, 733/5, 733/11, 732/19, 731/13, 731/127, 730/7, 730/4, 731/6, 732/12, 732/8 w m. Kowala (ul. Kryształowa, ul. Szafirowa, ul. Diamentowa), gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie, 2. Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych na działkach nr 733/7, 7344, 733/5, 733/11, 732/19, 731/13, 731/127, 730/7, 730/4, 731/6, 732/12, 732/8 w m. Kowala (ul. Kryształowa, ul. Szafirowa, ul. Diamentowa), gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie Licytacja 14/02/2019 20/02/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Zainstalowanie (zakup i montaż) kompletnych systemów nowych barier wzdłuż drogi powiatowej nr 3476 D - ul. Wiejska w m. Kamienna Góra. Licytacja 14/02/2019 21/02/2019, godz. 08:00 dolnośląskie
Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosy – II etap Przetarg publiczny BZP 14/02/2019 07/03/2019, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Rozbudowa drogi gminnej, ul. Gdańskiej w Pogwizdowie Wynik 14/02/2019 - Polska
Cykliczna dostawa pieczywa w I półroczu 2019 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz na potrzeby projektu „DROGOWSKAZ” Wynik 14/02/2019 - Polska
Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” Wynik 14/02/2019 - Polska
Rozbudowa drogi gminnej nr 004017F (ul. Emilii Plater w km 0+000,00 – 1+065,15) w Modrzycy, Gmina Otyń wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego Wynik 14/02/2019 - Polska
„Demontaż, serwis, montaż i utrzymanie dekoracji świątecznej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” – z podziałem na części Wynik 14/02/2019 - Polska
Budowa regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza Inna informacja 13/02/2019 12/03/2019, godz. 08:00 śląskie
Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie miasta Bielska-Białej w latach 2019-2021 Wynik 13/02/2019 - śląskie
"Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2019 roku" Wynik 13/02/2019 - Polska
Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania: zad. 1 - Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 2 - Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu). zad. 3 - Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu). zad. 4 - Wykonanie podziałów 11 nieruchomości (wg wykazu). zad. 5 - Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 100 znaków granicznych. zad. 6 - Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działek nr 2361/40 i 2394/45 obrębu Boguszowice – z uwzględnieniem wznowienia, wyznaczenia i ustalenia ich położenia. zad. 7 - Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych. zad. 8 - Wykonanie maksymalnie 50 opracowań. Wynik 13/02/2019 - Polska
Gromadzenie i udostępnianie danych o ruchu pojazdów w wybranych lokalizacjach Stacji Ciągłego Pomiaru Ruchu (SCPR) w ciągach dróg krajowych na terenie działania GDDKiA Oddział w Poznaniu w latach 2019- 2020 Wynik 13/02/2019 - Polska
dostawa rogatek leśnych Przetarg publiczny BZP 13/02/2019 21/02/2019, godz. 13:00 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.