Ogłoszenia z województwa opolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4163 wyników.
Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego Czysty Region w obrębie Sektora 3 - Kędzierzyn-Koźle - Nieruchomości niezamieszkałe Przetarg publiczny TED 12/10/2018 19/11/2018, godz. 08:00 opolskie
Dostawa specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w ramach projektu „Poprawa jakości opieki nad osobami starszymi poprzez doposażenie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (...) Wynik 12/10/2018 - opolskie
Wykonanie w sezonie zimowym 2018/2019 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowychadministrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Wynik 12/10/2018 - opolskie
Dostawa produktów farmaceutycznych Wynik 12/10/2018 - opolskie
Druk książki Zapytanie ofertowe 11/10/2018 16/10/2018, godz. 12:00 opolskie
Dostawa licencji OpenVPN Access Server. Zapytanie ofertowe 11/10/2018 16/10/2018, godz. 12:00 opolskie
USŁUGA - Przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” Zapytanie ofertowe 11/10/2018 18/10/2018 opolskie, Nyski
USŁUGA - Przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” Zapytanie ofertowe 11/10/2018 18/10/2018 opolskie, Nyski
Zakup elementów oraz materiałów do budowy opracowanego układu redukcji siarkowodoru oraz osuszania biogazu Zapytanie ofertowe 11/10/2018 19/10/2018 opolskie
Przeprowadzenie szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego ze standardem DIGCOMP Zapytanie ofertowe 11/10/2018 19/10/2018 opolskie
Wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia zajęć w ramach szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) Zapytanie ofertowe 11/10/2018 19/10/2018 opolskie
Wybór doradców zawodowych świadczących usługi z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej” Zapytanie ofertowe 11/10/2018 19/10/2018 opolskie
zakup, dostawa, montaż i uruchomienie mebli wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi Przetarg publiczny BZP 11/10/2018 19/10/2018, godz. 10:00 opolskie
Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej” Przetarg publiczny BZP 11/10/2018 19/10/2018, godz. 10:00 opolskie
Przetarg nieograniczony na dostawę kalendarzy promocyjnych dla Sekcji Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej. Przetarg publiczny BZP 11/10/2018 19/10/2018, godz. 09:00 opolskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 9. Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901" Przetarg publiczny BZP 11/10/2018 19/10/2018, godz. 10:00 opolskie
Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego Przetarg publiczny BZP 11/10/2018 19/10/2018, godz. 11:30 opolskie
Rewitalizacja parku przy ul. Skłodowskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj Przetarg publiczny BZP 11/10/2018 26/10/2018, godz. 09:30 opolskie
Dostawa defibrylatorów AED Przetarg publiczny BZP 11/10/2018 19/10/2018, godz. 11:00 opolskie
Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr DP 1126 O w m. Krasowice. Przetarg publiczny BZP 11/10/2018 26/10/2018, godz. 10:00 opolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.