Ogłoszenia z województwa opolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3697 wyników.
DOSTAWA : Pakiet I - produkty do utrzymania czystości, Pakiet II – Środki antyseptyczne i dezynfekujące, Przetarg publiczny BZP 12/12/2018 20/12/2018, godz. 09:00 opolskie
Zamówienie pomocy dydaktycznych, sprzętów i materiałów stanowiących wyposażenie pracowni przyrodniczych Zapytanie ofertowe 12/12/2018 20/12/2018 opolskie, Nyski
Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17- postępowanie powtórzone Zapytanie ofertowe 12/12/2018 21/01/2019 opolskie
Przeprowadzenie szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego ze standardem DIGCOMP Zapytanie ofertowe 12/12/2018 20/12/2018 opolskie
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 74 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych składających się z kursów zawodowych, szkoleń kompetencyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej dla OISW w Opolu Przetarg publiczny BZP 12/12/2018 11/01/2019, godz. 09:00 opolskie
Utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie oraz na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu Przetarg publiczny BZP 12/12/2018 20/12/2018, godz. 10:00 opolskie
Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj Przetarg publiczny BZP 12/12/2018 28/12/2018, godz. 10:45 opolskie
Utrzymanie czystości w obrębie 202 szt. przystanków komunikacyjnych i 89 szt. wiat przystankowych położonych na terenie miasta i gminy Nysa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa Przetarg publiczny BZP 12/12/2018 20/12/2018, godz. 10:00 opolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany” Wynik 12/12/2018 - opolskie
Dostawa wyrobów farmaceutycznych Przetarg publiczny TED 12/12/2018 18/01/2019, godz. 10:00 opolskie
Przetarg nieograniczony na dostawę bezprzewodowego systemu inercyjnego wraz z oprogramowaniem do pomiaru ruchu całego ciała człowieka dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 19/12/2018, godz. 10:00 opolskie
Świadczenie usług gospodarczych na terenie obiektów: wyłuszczarni nasion i Stacji Oceny Nasion w Lasowicach Małych Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 18/12/2018, godz. 11:00 opolskie
PN.U.DT.12.18_Wykonanie instalacji gazów medycznych w budynku Oddziału Chorób Zakaźnych oraz przebudowa instalacji w budynku tlenowni Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 20/12/2018, godz. 10:00 opolskie
Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawia-jącego w ilości łącznej ok. 13 784 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic. Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 19/12/2018, godz. 10:00 opolskie
Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 19/12/2018, godz. 09:00 opolskie
Przebudowa przejazdu pod wiaduktem na drodze powiatowej nr 2045 O ul. Główna w Kędzierzynie - Koźlu Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 28/12/2018, godz. 08:45 opolskie
Zakup ekranu projekcyjnego dla Wydziału Teologicznego Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 19/12/2018, godz. 10:00 opolskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r. Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 19/12/2018, godz. 10:00 opolskie
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku, Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018., poz. 2188) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 19/12/2018, godz. 10:00 opolskie
„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” - z podziałem na część I i II Przetarg publiczny BZP 11/12/2018 19/12/2018, godz. 10:00 opolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.