Ogłoszenia z województwa opolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3697 wyników.
Leki Wynik 08/12/2018 - opolskie
Usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych Wynik 08/12/2018 - opolskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Prószków oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie” Wynik 08/12/2018 - opolskie
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem Inna informacja 08/12/2018 31/12/2018, godz. 08:00 opolskie
Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości w budynkach Politechniki Opolskiej Przetarg publiczny TED 08/12/2018 03/01/2019, godz. 09:00 opolskie
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kole ... Wynik 08/12/2018 - opolskie
Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb Chirurgii Szczękowo-Twarzowej wraz z zabezpieczeniem depozytu (zadanie 2) przez okres trwania umowy. Wynik 08/12/2018 - opolskie
Zakup i wdrożenie licencji i oprogramowania z uruchomieniem e-usług publicznych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz szkoleń dla pracowników UM w Nysie Wynik 08/12/2018 - opolskie
Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Wynik 08/12/2018 - opolskie
Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego i zapewnienie sal w ramach projektu „Razem możemy więcej” realizowanego przez Fundację Green Europe w Białogardzie Zapytanie ofertowe 07/12/2018 17/12/2018 opolskie
Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.1.1. (...) Wynik 07/12/2018 - opolskie
Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 Inna informacja 07/12/2018 20/12/2018, godz. 10:50 opolskie
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim” Przetarg publiczny BZP 07/12/2018 14/12/2018, godz. 10:00 opolskie
Świadczenie usług konserwacyjnych i pogotowia mieszkaniowego w budynkach Gminy Brzeg zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu Przetarg publiczny BZP 07/12/2018 17/12/2018, godz. 09:00 opolskie
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice Przetarg publiczny BZP 07/12/2018 08/01/2019, godz. 10:00 opolskie
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU w roku 2019 Przetarg publiczny BZP 07/12/2018 18/12/2018, godz. 10:00 opolskie
Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 70 000 l Przetarg publiczny BZP 07/12/2018 17/12/2018, godz. 10:00 opolskie
Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych Przetarg publiczny BZP 07/12/2018 14/12/2018, godz. 12:00 opolskie
Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik – Sucha fosa w Nysie, w zakresie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym Przetarg publiczny BZP 07/12/2018 24/12/2018, godz. 10:00 opolskie
Dostawa materiałów sterylizacyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu Przetarg publiczny BZP 07/12/2018 19/12/2018, godz. 09:00 opolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.