Ogłoszenia z województwa opolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3409 wyników.
Budowa budynku socjalno - biurowego w kopalni "Folwark" w trybie zaprojektuj i wybuduj Licytacja 15/02/2019 18/03/2019, godz. 10:17 opolskie
Szacowanie wartości zamówienia na obsługę merytoryczną szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 oraz INTERREG V-A RCZ-PL Zapytanie ofertowe 15/02/2019 19/02/2019, godz. 00:00 opolskie
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich Zapytanie ofertowe 15/02/2019 26/02/2019, godz. 10:00 opolskie
Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno wraz z rozładunkiem Przetarg niepubliczny 15/02/2019 26/02/2019, godz. 15:00 opolskie
Wydzielenie części z działki Przetarg niepubliczny 15/02/2019 22/02/2019, godz. 00:00 opolskie
Dostawa dwóch samochodów osobowych wraz z wyposażeniem dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu Przetarg publiczny BZP 15/02/2019 25/02/2019, godz. 10:00 opolskie
Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 na terenie Rejonu w Kluczborku Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31.12.2020r. Przetarg publiczny BZP 15/02/2019 04/03/2019, godz. 10:50 opolskie
Dostarczenie do siedziby Zamawiającego tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pojemnikami na zużyte tonery oraz ich wymianą. Zapytanie ofertowe 15/02/2019 21/02/2019, godz. 15:30 opolskie
Modelowanie matematyczne parametrów elementów inteligentnego, samokonfigurowalnego hybrydowego systemu grzewczego małej mocy Konkurs ofert 11/2019 Zapytanie ofertowe 15/02/2019 22/02/2019 opolskie
Zapytanie Ofertowe 2/02/2019/Z004/KM wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyki Zapytanie ofertowe 15/02/2019 25/02/2019 opolskie
Prowadzenie biura terenowego w Opolu obsługującego program priorytetowy "Czyste powietrze" Przetarg publiczny BZP 15/02/2019 25/02/2019, godz. 09:30 opolskie
Dostawa materiałów biurowych Zapytanie ofertowe 15/02/2019 21/02/2019, godz. 15:30 opolskie
Organizacja konferencji Zapytanie ofertowe 15/02/2019 19/02/2019 opolskie
Usługi psychologiczne w związku z realizacją projektu pt. „Wydłużenie aktywności zawodowej osób po zawale serca w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i telemedycznej” Zapytanie ofertowe 15/02/2019 25/02/2019 opolskie
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kup w roku 2019.” Wynik 15/02/2019 - opolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa mostu Zapytanie ofertowe 14/02/2019 18/02/2019, godz. 10:00 opolskie
Usługa pełnienia funcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej Zapytanie ofertowe 14/02/2019 19/02/2019, godz. 10:00 opolskie
Dostawa sprzętu medycznego do ambulansów dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Przetarg publiczny BZP 14/02/2019 22/02/2019, godz. 14:00 opolskie
Świadczenie usług pralniczych. Przetarg publiczny BZP 14/02/2019 22/02/2019, godz. 10:00 opolskie
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego” Zapytanie ofertowe 14/02/2019 26/02/2019 opolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.