Ogłoszenia z województwa opolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3317 wyników.
Prace remontowe w pracowniach przedmiotowych Zapytanie ofertowe 17/06/2019 02/07/2019 opolskie
Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 Przetarg publiczny BZP 17/06/2019 01/07/2019, godz. 10:00 opolskie
Remont budynku administracyjnego Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019, godz. 11:00 opolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/1.1.1/ 0501/2018 dotyczy dostawy materiałów do badań. Zapytanie ofertowe 14/06/2019 18/07/2019 opolskie
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu elektronicznego w ramach realizacji projektu pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego” Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 25/06/2019, godz. 11:00 opolskie
Roboty malarskie sufitów i ścian wewnętrznych budynku Sądu Rejonowego w Brzegu wraz z pracami towarzyszącymi Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 01/07/2019, godz. 14:30 opolskie
Świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Powiatowego w Kluczborku i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wołczynie. Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 24/06/2019, godz. 10:00 opolskie
Sukcesywne dostawy mięsa iw yrobów mięsnych do Zakładu Karnego w Kluczborku Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 24/06/2019, godz. 10:00 opolskie
Rozbudowa remizy OSP w Leśnicy Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 01/07/2019, godz. 10:30 opolskie
Przebudowa drogi gminnej nr 105553 O ul. Madalińskiego w miejscowości Piotrówka wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 01/07/2019, godz. 12:00 opolskie
Budowa zbiornika przeciwpożarowego Goszyce w leśnictwie Kotlarnia, oddział 268 - II tura Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 01/07/2019, godz. 09:30 opolskie
Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 01/07/2019, godz. 10:00 opolskie
Ochrona bioróżnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i Gminy Dąbrowa, Park w Niewodnikach dz. nr 232/1, 232/2 obręb Niewodniki (etap I) Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 28/06/2019, godz. 11:00 opolskie
Dostawa lateksów Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 24/06/2019, godz. 11:30 opolskie
Wykonanie monidła w kształcie domku wraz z wykonaniem indywidualnego projektu graficznego poszczególnych fotościanek Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019, godz. 14:00 opolskie
Szkolenie dla audytorów z zakresu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2017” Zapytanie ofertowe 14/06/2019 19/06/2019, godz. 10:00 małopolskie, śląskie, opolskie
Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Wołczyn Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 01/07/2019, godz. 12:00 opolskie
Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Głubczycach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 02/07/2019, godz. 11:45 opolskie
Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 01/07/2019, godz. 08:00 opolskie
Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 01/07/2019, godz. 09:30 opolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.