Ogłoszenia z województwa opolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4163 wyników.
Nasadzenie drzew Zapytanie ofertowe 15/10/2018 19/10/2018, godz. 12:00 opolskie
Montaż instalacji wentylacji mechanicznej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zapytanie ofertowe 15/10/2018 22/10/2018 opolskie
Usługa wykonania zabiegów rehabilitacyjnych Zapytanie ofertowe 15/10/2018 23/10/2018 opolskie, Nyski
Usługa wykonania zabiegów rehabilitacyjnych Zapytanie ofertowe 15/10/2018 23/10/2018 opolskie, Nyski
Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz ustanowionych przez sąd rodzin zastępczych Zapytanie ofertowe 15/10/2018 23/10/2018 opolskie, Nyski
Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz ustanowionych przez sąd rodzin zastępczych Zapytanie ofertowe 15/10/2018 23/10/2018 opolskie, Nyski
Zapytanie ofertowe na opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego, przeprowadzenie indywidualnego coachingu w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla Uczestników projektu "Nowa ścieżka zawodowa" Zapytanie ofertowe 15/10/2018 23/10/2018 opolskie
Kompleksowa organizacja weekendowego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego z zajęciami z zakresu wolontariatu, obejmująca zakwaterowanie i wyżywienie, szkolenie, dowóz uczestników i ubezpieczenie Zapytanie ofertowe 15/10/2018 24/10/2018 opolskie
Remont i przebudowa wraz z dobudową nowej klatki schodowej istniejącego budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym Zapytanie ofertowe 15/10/2018 30/10/2018 opolskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 30/10/2018, godz. 10:00 opolskie
„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku dawnej stołówko - świetlicy ( budynek B ) na budynek dziennego oddziału psychogeriatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach z budową łącznika do budynku głównego” w ramach projektu nr RPOP.10.01.01-16-0060/17-00 pod nazwą „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach” Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 29/11/2018, godz. 08:30 opolskie
PN.U.DT.11.18_Wykonanie instalacji gazów medycznych w budynku Oddziału Chorób Zakaźnych oraz przebudowa instalacji w budynku tlenowni Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 23/10/2018, godz. 10:00 opolskie
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 25/10/2018, godz. 11:00 opolskie
Wymiana tablic rozdzielczych ogólnych w budynku Przychodni SP ZOZ MSWiA w Opolu Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 30/10/2018, godz. 10:00 opolskie
Przebudowa pomieszczeń szpitala, budowa zewnętrznego dźwigu Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 30/10/2018, godz. 11:00 opolskie
Modernizacja instalacji oksyetylacji w ICSO "Blachownia" Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 25/10/2018, godz. 12:00 opolskie
Budowa obiektu małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Grodzisku w Gminie Olesno Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 30/10/2018, godz. 09:30 opolskie
Modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania: „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3” Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 30/10/2018, godz. 11:30 opolskie
Zadanie 1: „Modernizacja pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz instalacji odgromowej na budynku „A” Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu”. Zadanie 2: „Remont małej sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu”. Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 31/10/2018, godz. 10:00 opolskie
Świadczenie usług w zakresie całodobowego wyżywienia pacjentów na oddziałach szpitalnych i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Przetarg publiczny BZP 15/10/2018 23/10/2018, godz. 10:00 opolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.