Projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie przestrzenne - ogłoszenia

projektowanie architektoniczne, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie projektu budowlanego, projekt budynku

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1659 wyników.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Kompleksowy remont kuchni w budynku Zapytanie ofertowe 19/03/2019 01/04/2019, godz. 00:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie 2 różnych koncepcji architektonicznych na modernizację zagospodarowania terenu na obszarze rewitalizacji – Parku Miejskiego Zapytanie ofertowe 19/03/2019 28/03/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 19/03/2019 26/03/2019, godz. 15:00 świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o. Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 28/03/2019, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie projektu szaletu dla psów Licytacja 18/03/2019 22/03/2019, godz. 14:30 kujawsko-pomorskie
OPRACOWANIE PROJEKTÓW, DOSTAWĘ I MONTAŻ OSŁON ŚMIETNIKOWYCH Przetarg niepubliczny 18/03/2019 25/03/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
„Opracowanie koncepcji stworzenia multimodalnego węzła przesiadkowego z punktem obsługi podróżnych przy ulicy Towarowej w Lesznie – wyjście wschodnie z tunelu dworcowego” Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” - II procedura Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 01/04/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Parkowej 2 of w Legnicy Licytacja 18/03/2019 25/03/2019, godz. 10:00 Polska
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w rejonie ulic Uczniowskiej i Stacyjnej w Wałbrzychu Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku nr 548 i kontenera nr 600 (obozowisko) pod infrastrukturę systemu MILNET-Z w kompleksie 3187 w Nowej Dębie” Sprawa Zp14/19 Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 27/03/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 03/04/2019, godz. 10:00 małopolskie
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Sękowskiego 2b Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 27/03/2019, godz. 10:30 podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań inwestycyjnych: Część 1: Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy blokach 3-go Maja 44, 46, 48. Część 2: Przebudowa dróg dojazdowych oraz chodników na os. Wojska Polskiego. Część 3: Przebudowa ul. Piastów od ul. Traugutta do ul. Chrobrego. Część 4: Przebudowa ul. Popiela. Część 5: Przebudowa ul. Skarbowskiego wraz z chodnikami i miejscami postojowymi. Część 6: Przebudowa bocznej ul. Pogodnej na działkach miejskich nr 477/16, 476/13, 475/11, 475/10 obręb 4. Część 7: Przebudowa ul. Szczepańskiego wraz z miejscami postojowymi – II etap. Część 8: Przebudowa bocznej ul. Pawłosiowskiej na działkach miejskich nr 528/1, 528/2, 529/5, 529/6, 530/1 obręb 5. Część 9: Budowa schodów terenowych, chodnika oraz oświetlenia między ulicami 3-go Maja i Przygrodzie. Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 12:00 podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na potrzeby wykonania remontu poszycia dachowego obiektu kościoła pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 27/03/2019, godz. 10:30 małopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Terminala i pirsu południowego na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU). Inna informacja 18/03/2019 29/03/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Budowa wieży kontroli ruchu lotniczego w porcie Lotniczym Warszawa wraz z infrastrukturą techniczno-administracyjną – prace projektowe Przetarg publiczny TED 18/03/2019 25/04/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozdziału ścieków w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 80 i 82 oraz dla uporządkowania systemu kanalizacyjnego w rejonie budynków przy ul. Morawa 48 w Katowicach Zapytanie ofertowe 15/03/2019 27/03/2019 śląskie
Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 15.03.2019 dotyczące usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu pn. "Opracowanie innowacyjnego modelu predykcyjnego w formie platformy na potrzeby inteligentnego zarządzania obiektami handlowymi" Zapytanie ofertowe 15/03/2019 15/04/2019 pomorskie
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i wykonanie na jej podstawie cyfrowych standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 dla wybranego obszaru województwa śląskiego Przetarg publiczny BZP 15/03/2019 29/03/2019, godz. 12:00 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.