Projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie przestrzenne - ogłoszenia

projektowanie architektoniczne, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie projektu budowlanego, projekt budynku

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2154 wyników.
Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową i przebudową obiektów należących do Gminy Zaklików Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 29/07/2019, godz. 10:00 podkarpackie
składania oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja miejscowości Łubnice” wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji/uzgodnień w podziale na następujące części CZEŚĆ I Poprawa funkcjonalno-przestrzenna przy Centrum Kultury poprzez przebudowę placu manewrowego.CZĘŚĆ II Poprawa funkcjonalno-przestrzenna obszaru przy dawnym budynku Urzędu Gminy w Łubnicach poprzez przebudowę parkingu i placów utwardzonych.CZĘŚĆ III Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej i pchnięcia kulą dla potrzeb uczniów SP w Łubnicach. CZĘŚĆ IV Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED.CZĘŚĆ V Poprawa funkcjonalno-przestrzenna centrum miejscowości Łubnice poprzez przebudowę parkingu przy Szkole Podstawowej. Zapytanie ofertowe 19/07/2019 30/07/2019 świętokrzyskie
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie” - z podziałem realizacji inwestycji na etapy Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 02/08/2019, godz. 10:00 podlaskie
Kompleksowa usługa pakowania, przygotowania dokumentów transportowych, specjalistycznego transportu, wniesienia do budynku Muzeum, rozpakowania i montażu dzieł sztuki do wystawy „Gdynia – Tel Awiw” i do Wystawy Stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 29/07/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5” Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 31/07/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego budowy instalacji elektrycznej w garażu budynku przy ul. Bema 81 w Warszawie oraz instalacji zasilania szlabanu, masztu projektorów i oświetlenia parkingu Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 29/07/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 30/07/2019, godz. 10:00 opolskie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Przebudowa i remont pomieszczeń niskiego parteru budynku H2 i H3 dla potrzeb Kliniki Neurologii Dzieci w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” oraz realizacja czynności nadzoru autorskiego Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 29/07/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy dwóch parkingów Park&Ride zlokalizowanych przy ul. Olimpijskiej i ul. Dziewulskiego w Toruniu Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 12/08/2019, godz. 08:45 kujawsko-pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zaplecze biurowo-techniczne dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju” Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 30/07/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 30/07/2019, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Mikołowie przy ul. Rymera 1a działka Nr 451/28 Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 29/07/2019, godz. 10:00 śląskie
Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Pocztowej 30 w Bielsku-Białej, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 05/08/2019, godz. 12:00 śląskie
Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej wraz ze Studium Wykonalności oraz Programem Funkcjonalno – Użytkowym a także opracowanie wybranych dokumentacji wykorzystanych na potrzebę opracowania wniosku aplikacyjnego umożliwiającego uzyskanie dofinansowania projektu w zakresie budowy stacji fermentacji bioodpadów selektywnie zebranych w ilości 30 tys. Mg/rok _ZO/86/19 Licytacja 18/07/2019 24/07/2019, godz. 23:59 Polska
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z planem zagospodarowania terenu przy Al. Niepodległości w Słubicach - budowa pl. zabaw dla osób niepełnosprawnych Przetarg publiczny BZP 18/07/2019 26/07/2019, godz. 11:00 lubuskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania – Remont budynku biurowo – sztabowego w kompleksie wojskowym nr 14 przy ul. 4-go Marca 3 w Koszalinie wraz z nadzorem autorskim. Przetarg publiczny BZP 18/07/2019 29/07/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Opracowanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla 5 budynków użyteczności publicznej Gminy Siemianowice Śląskie - Zamówienie dotyczy Części 5 pn.: Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11 Przetarg publiczny BZP 18/07/2019 26/07/2019, godz. 09:00 śląskie
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Generalny remont i przebudowa budynku „Przyjaźń” w Oddziale Rewita Zakopane wraz z uzgodnieniami oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”, Nr postępowania: RWT/PZP/25/2019 Przetarg publiczny BZP 18/07/2019 26/08/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej Przetarg publiczny BZP 18/07/2019 29/07/2019, godz. 10:00 opolskie
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na przebudowę budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie Przetarg publiczny BZP 18/07/2019 29/07/2019, godz. 13:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.