Projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie przestrzenne - ogłoszenia

projektowanie architektoniczne, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie projektu budowlanego, projekt budynku

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2076 wyników.
Opracowanie koncepcji remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Konkurs ofert 18/11/2019 28/11/2019, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiany funkcji parteru budynku nr B4 (przy ul. Ludwika Solskiego 43b) z mieszkaniowej wielorodzinnej na świetlicę środowiskową dla dzieci i seniorów Przetarg publiczny BZP 16/11/2019 28/11/2019, godz. 09:00 śląskie
Wykonanie weryfikacji, modyfikacji i konwersji obiektów bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), do postaci zgodnej z modelem pojęciowym zawartym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, dla jednostki ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała. Przetarg publiczny BZP 16/11/2019 27/11/2019, godz. 10:00 śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy węzła cieplnego wraz z opracowaniem instrukcji eksploatacji węzła dla obiektu przy ul. Słowackiego 4 w Solcu Kujawskim, PP/142/2019 Licytacja 16/11/2019 02/12/2019, godz. 13:00 kujawsko-pomorskie
Audyt i projekt termomodernizacji budynku Zapytanie ofertowe 15/11/2019 28/11/2019 Miasto Poznań
Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Remont lokalu użytkowego Zapytanie ofertowe 15/11/2019 29/11/2019, godz. 00:00 podlaskie
Wykonanie operatów szacunkowych do celów naliczenia opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zapytanie ofertowe 15/11/2019 21/11/2019, godz. 11:00 warmińsko-mazurskie
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Licytacja 15/11/2019 25/11/2019, godz. 08:00 wielkopolskie
Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą optymalizacji procesu wykonania betonu architektonicznego w celu poprawy jego parametrów technicznych i wizualnych Zapytanie ofertowe 15/11/2019 16/12/2019 wielkopolskie
Opracowanie projektu wraz z wykonaniem 2 szt. Magistrali z przyłączeniem energetycznym umożliwiającym postój lodołamaczy przy północnym nabrzeżu portu zakładowego Zarządu Zlewni Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 25/11/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja dla wybranych obszarów miasta Katowice Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 29/11/2019, godz. 10:00 śląskie
Przedmiotem zamówienia jest letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów. Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 27/11/2019, godz. 11:00 wielkopolskie
Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, kompletnej dokumentacji przetargowej (zwane dalej Dokumentacją) oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” Inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy” Zapytanie ofertowe 15/11/2019 29/11/2019 podlaskie
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie aranżacji wnętrz i wyposażenia budynku Zapytanie ofertowe 14/11/2019 27/11/2019, godz. 12:00 dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem, urządzeń i obiektów rekreacyjno-sportowych (dz. nr 1095) dla terenu położonego między ul. Słowiańską a Sadową w Świebodzinie z podziałem na etapy Zadanie 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami terenu Osiedla przy ul. Słowiańskiej w Świebodzinie z podziałem na etapy Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 22/11/2019, godz. 10:00 lubuskie
Wykonanie czterech projektów związanych z realizacją projektu o akronimie SALUTE4CE pn. ‘Zintegrowane zarządzenie środowiskiem z użyciem mikro skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury’ współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: z projektu: projektu o akronimie SALUTE4CE pn. ‘Zintegrowane zarządzenie środowiskiem z użyciem mikro skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury’ współfinansowanego z programu INTERREG dla Europy Centralnej Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 26/11/2019, godz. 10:30 śląskie
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na remont dachu Zapytanie ofertowe 14/11/2019 20/11/2019, godz. 15:00 Miasto Poznań
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków Zapytanie ofertowe 14/11/2019 02/12/2019, godz. 14:00 dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2161P Powidz – granica powiatu (Witkowo) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 22/11/2019, godz. 12:00 wielkopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.