Drogi, chodniki, parkingi - ogłoszenia

przetarg droga, drogi, drogowy, chodnik, na budowę drogi, budowę chodnika, przebudowę drogi, przetargi drogi krajowe, budowa dróg, budowa chodników, budowa parkingu, remonty dróg, wykonanie nawierzchni, autostrady, budowa autostrad, chodnik, kostka brukowa, przetargi na roboty drogowe, parking, nawierzchnia bitumiczna, asfalt, przetargi drogowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Zamówienie na roboty budowlane w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku placówki „Przystań Szczęśliwe Jutro” w miejscowości Wróblówka, gmina Czarny Dunajec, , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 4. Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr RPMP.04.03.02-12-0224/16 z dnia 04.07.2017 r. Zapytanie ofertowe 20/09/2017 04/10/2017 małopolskie, Nowotarski
Wykonanie oświetlenia ulicznego na placu wewnętrznym w rejonie budynków Przetarg niepubliczny 20/09/2017 25/09/2017, godz. 12:00 śląskie
Remont placu manewrowego Zapytanie ofertowe 20/09/2017 23/09/2017, godz. 10:00 dolnośląskie
Remont chodników i schodów terenowych Zapytanie ofertowe 20/09/2017 26/09/2017, godz. 11:30 kujawsko-pomorskie
Remont drogi leśnej - dojazdu pożarowego Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 25/09/2017, godz. 00:00 świętokrzyskie
Poszerzenie drogi Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 04/10/2017, godz. 10:00 mazowieckie
Usunięcie odspojonych elementów otuliny zbrojenia konstrukcji ozdobnej dachu; Remont siedmiu ganków budynków mieszkalnych; Remont chodników i schodów terenowych Przetarg niepubliczny 20/09/2017 02/10/2017, godz. 15:00 zachodniopomorskie
Remont drogi Zapytanie ofertowe 20/09/2017 29/09/2017, godz. 11:00 mazowieckie
Budowa kanału technologicznego Przetarg niepubliczny 20/09/2017 26/09/2017, godz. 10:00 wielkopolskie
Remont nawierzchni parkingu Przetarg niepubliczny 20/09/2017 27/09/2017, godz. 10:00 opolskie
Remonty cząstkowe ulic Zapytanie ofertowe 20/09/2017 27/09/2017, godz. 11:00 lubelskie
Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 04/10/2017, godz. 15:00 podlaskie
Budowa miejsc postojowych Zapytanie ofertowe 20/09/2017 25/09/2017, godz. 10:00 podkarpackie
Przebudowa drogi Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 29/09/2017, godz. 09:00 świętokrzyskie
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej Zapytanie ofertowe 20/09/2017 22/09/2017, godz. 00:00 świętokrzyskie
Wykonanie utwardzenia placu pod ustawienie czterech wiat przystankowych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 25/09/2017, godz. 15:30 świętokrzyskie
Rmont nawierzchni odcinka ulicy wraz z odwodnieniem Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 28/09/2017, godz. 09:30 warmińsko-mazurskie
"Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych Zapytanie ofertowe 20/09/2017 03/10/2017, godz. 14:00 śląskie
Remont nawierzchni ulicy Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 27/09/2017, godz. 12:00 śląskie
Budowa progu spowalniającego wraz z projektem docelowej organizacji ruchu Zapytanie ofertowe 20/09/2017 26/09/2017, godz. 15:30 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.