Drogi, chodniki, parkingi - ogłoszenia

przetarg droga, drogi, drogowy, chodnik, na budowę drogi, budowę chodnika, przebudowę drogi, przetargi drogi krajowe, budowa dróg, budowa chodników, budowa parkingu, remonty dróg, wykonanie nawierzchni, autostrady, budowa autostrad, chodnik, kostka brukowa, przetargi na roboty drogowe, parking, nawierzchnia bitumiczna, asfalt, przetargi drogowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Poprawa stanu technicznego i estetyki placu przed budynkiem Licytacja 19/06/2018 02/07/2018, godz. 10:00 Miasto Wrocław
Budowa ogólnodostępnej siłowni na wolnym powietrzu wraz z towarzyszącym placem zabaw i strefą relaksu Zapytanie ofertowe 19/06/2018 02/07/2018, godz. 08:30 małopolskie
Wykonanie przebudowy chodnika oraz zakup i montaż 5 szt. ławek Zapytanie ofertowe 19/06/2018 26/06/2018, godz. 09:30 małopolskie
Montaż barier ochronnych w ciągu dróg gminnych Zapytanie ofertowe 19/06/2018 26/06/2018, godz. 10:00 małopolskie
Modernizacja i rozbudowa stoku narciarskiego, w tym rozbiórka istniejących wyciągów wraz z podporami, prace geodezyjne i budowlane dla budowy nowego wyciągu, budowa oświetlenia wyciągu narciarskiego, budowa wiaty, utwardzenie parkingu, zakup i montaż pompy głębinowej wraz z orurowaniem i hydrantami w miejscowości Małastów – działka nr 106/2 i 107/2, 233 w trybie zaprojektuj i wybuduj realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczna powiatu gorlickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 13:00 małopolskie
Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 04/07/2018, godz. 10:00 lubelskie
Budowa placu zabaw w Gardei przy Przedszkolu Gminnym Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 10:00 pomorskie
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewite. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 04/07/2018, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Olszanicy Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 04/07/2018, godz. 08:00 pomorskie
„Przebudowa placu zabaw wraz z zielenią towarzysząca” realizowana w ramach projektu „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” nr POIŚ.02.05.00-00-0020/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – zadanie nr 1 „ Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy – etap I” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 09/07/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Wykonanie robót budowlanych: Część 1 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900E w Łuszczanowicach (w kierunku Chorzenic) wraz z infrastrukturą techniczną o dł. drogi ok. 1100 mb wraz z uzupełnieniem infrastruktury drogowej drogi gminnej nr 101403E (I dukt leśny) o budowę 82 zjazdów. Część 2 - Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej wzdłuż dróg powiatowych i gminnych w Łuszczanowicach – strona południowa o łącznej dł. dróg ok. 3700 mb. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 09/07/2018, godz. 12:00 łódzkie
Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 w Czarnem Dolnem Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 11:00 pomorskie
Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 12:00 małopolskie
Przebudowa ulicy Sąsiedzkiej w Ostrzeszowie Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 11:00 wielkopolskie
„Naprawa dróg – mechaniczne wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco dla ruchu KR2 na terenie Powiatu Czarnkowsko--Trzcianeckiego.” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 09/07/2018, godz. 10:00 wielkopolskie
Etap IV: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 przy ul. Bolesławieckiej od 27+650 do km 28+850 w Zgorzelcu w formule zaprojektuj i wybuduj. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 04/07/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Remont drogi gminnej nr K420115 Nowe Bystre – Kule – Słodyczki (Droga na Słodyczki w kierunku Gubałówki) na działkach nr ewid. 15230/1, 10905/1, 10908/22,10522/2, 10479/6, 10445/22 w Nowem Bystrem w km 0+420 – 1+ 920 oraz 2+320 – 2+940. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 10:00 małopolskie
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z droga krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Przebudowa ulicy Willowej w Białej Podlaskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 12:00 Polska
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Gózd Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.