Drogi, chodniki, parkingi - ogłoszenia

przetarg droga, drogi, drogowy, chodnik, na budowę drogi, budowę chodnika, przebudowę drogi, przetargi drogi krajowe, budowa dróg, budowa chodników, budowa parkingu, remonty dróg, wykonanie nawierzchni, autostrady, budowa autostrad, chodnik, kostka brukowa, przetargi na roboty drogowe, parking, nawierzchnia bitumiczna, asfalt, przetargi drogowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Remont zaplecza technicznego – remont ogrodzenia i bramy wjazdowej placu składowego Przetarg niepubliczny 24/04/2019 30/04/2019, godz. 00:00 opolskie
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg Zapytanie ofertowe 24/04/2019 30/04/2019, godz. 14:00 małopolskie
Remont cząstkowy dróg gminnych Zapytanie ofertowe 24/04/2019 07/05/2019, godz. 12:00 lubelskie
Budowa alejek ziemnych - zieleniec Zapytanie ofertowe 24/04/2019 30/04/2019, godz. 12:00 Miasto Łódź
Konserwacja i naprawa cząstkowej nawierzchni drogi bitumicznej i wykonanie oznakowania poziomego w kompleksach koszarowych Zapytanie ofertowe 24/04/2019 30/04/2019, godz. 00:00 zachodniopomorskie
Modernizacja oświetlenia drogowego Zapytanie ofertowe 24/04/2019 30/04/2019, godz. 00:00 warmińsko-mazurskie
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Zapytanie ofertowe 24/04/2019 30/04/2019, godz. 12:00 lubuskie
Zagospodarowanie działki nr ewid. 294 w Kunowej poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej Licytacja 24/04/2019 06/05/2019, godz. 10:00 Polska
Budowa alejek na cmentarzu komunalnym Zapytanie ofertowe 24/04/2019 07/05/2019, godz. 14:00 podkarpackie
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową placu zabaw i ścieżek, budową placu do ćwiczeń street workout oraz doposażenia terenu Zapytanie ofertowe 24/04/2019 28/04/2019, godz. 09:30 Miasto Wrocław
Wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nową Zapytanie ofertowe 23/04/2019 25/04/2019, godz. 09:00 małopolskie
Udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Zapytanie ofertowe 23/04/2019 10/05/2019, godz. 09:45 dolnośląskie
Wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą nawierzchni na drodze dojazdowej Przetarg niepubliczny 23/04/2019 06/05/2019, godz. 13:00 wielkopolskie
„Przebudowa drogi w Dalkowie w km 0+000 – 2+017, dz.17/6, 191, 259, 261, 270 [intensywne opady deszczu, luty 2017 r.] Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 10/05/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Wykonanie roboty budowlanej polegającej na 1. Przebudowie drogi gminnej nr 3421141T Wolica od km 0+000 do km 0+335 2. Remoncie drogi gminnej nr 342042T Czarzyzna od km 0+000 do km 0+ 377 Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 08/05/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Remont drogi gminnej Maszkienice Podlesie nr 250891K w km 0+000-1+440 oraz Maszkienice Od Krzyża nr 250212K w km 0+000-1+450 Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 15/05/2019, godz. 10:00 małopolskie
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą skarp w ciągu drogi ekspresowej S3 od km 0+000 do km 54+012 Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 08/05/2019, godz. 11:50 zachodniopomorskie
Remont drogi wojewódzkiej nr 346 odcinkami. Odcinek Stary Śleszów – Nowy Śleszów w km 51+386-53+188 długość 1802 km. CPV 45233142-6 Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 10/05/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Remont nawierzchni podwórka przy ul. Sobieskiego 8 oraz Żeromskiego 13 w Siemianowicach Śląskich Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 10/05/2019, godz. 08:00 śląskie
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną 040157C Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 08/05/2019, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.