Drogi, chodniki, parkingi - ogłoszenia

przetarg droga, drogi, drogowy, chodnik, na budowę drogi, budowę chodnika, przebudowę drogi, przetargi drogi krajowe, budowa dróg, budowa chodników, budowa parkingu, remonty dróg, wykonanie nawierzchni, autostrady, budowa autostrad, chodnik, kostka brukowa, przetargi na roboty drogowe, parking, nawierzchnia bitumiczna, asfalt, przetargi drogowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w torowisku tramwajowym w różnych punktach Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 Miasto Warszawa
Dostosowanie istniejącego oznakowania pionowego do aktualnego schematu stałej organizacji ruchu w ciągach dróg wojewódzkich Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Zakup mieszanki cementowo-piaskowej wraz z dostawą na miejsce wbudowania w związku z przebudową zatoki parkingowej Zapytanie ofertowe 17/08/2018 23/08/2018, godz. 09:45 lubelskie
Wykonanie robót związanych z wymianą oraz naprawą nawierzchni kap chodnikowych wraz z robotami towarzyszącymi na obiektach mostowych Zapytanie ofertowe 17/08/2018 31/08/2018, godz. 00:00 małopolskie, śląskie
Wykonanie oznakowania poziomego Licytacja 16/08/2018 23/08/2018, godz. 10:00 Polska
Budowa dojazdu do terenu rekreacyjno-sportowego w Trachach przy ul. Raciborskiej 31- etap II Licytacja 16/08/2018 27/08/2018, godz. 12:00 Polska
Remont schodów w ciągu chodnika Przetarg niepubliczny 16/08/2018 23/08/2018, godz. 00:00 świętokrzyskie
Remont powierzchni utwardzonych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 16/08/2018 23/08/2018 wielkopolskie
Remont dojazdów do garaży; remont parkingu; remont – budowę chodnika Przetarg niepubliczny 16/08/2018 28/08/2018, godz. 11:00 dolnośląskie
Wykonanie wymiany dylatacji bitumicznych Przetarg niepubliczny 16/08/2018 23/08/2018, godz. 09:00 Miasto Łódź
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem okalających nieruchomość chodników Przetarg niepubliczny 16/08/2018 28/08/2018, godz. 00:00 Miasto Łódź
Wykonanie remontu chodnika i podestów wejściowych z kostki w budynku - 4 zadania Przetarg niepubliczny 16/08/2018 21/08/2018, godz. 00:00 lubelskie
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2018r. Wynik 16/08/2018 - Polska
PRZEBUDOWA ODCINKA DRÓG POMIĘDZY UL. PLATANOWĄ A OS. E. PLATER 12E W GUBINIE Wynik 16/08/2018 - Polska
Przebudowa drogi gminnej w Brzustowcu (SMUGI) Wynik 16/08/2018 - Polska
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1051S w m. Aleksandria, ul. Gościnna gm. Konopiska. Wynik 16/08/2018 - Polska
„Remont przepustu w km 28+950 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Podkowa Leśna wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania 115/18 Wynik 16/08/2018 - Polska
wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+015 – 1+012” Wynik 16/08/2018 - Polska
„Remont drogi powiatowej nr 1043C Bagienica – Wielka Klonia (etap I) od km 4+850 do km 7+600” Wynik 16/08/2018 - Polska
Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 721 w istniejącym pasie drogowym dz. 63/2 obręb Stara Iwiczna – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w Starej Iwicznej – III etap. Wynik 16/08/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.