Drogi, chodniki, parkingi - ogłoszenia

przetarg droga, drogi, drogowy, chodnik, na budowę drogi, budowę chodnika, przebudowę drogi, przetargi drogi krajowe, budowa dróg, budowa chodników, budowa parkingu, remonty dróg, wykonanie nawierzchni, autostrady, budowa autostrad, chodnik, kostka brukowa, przetargi na roboty drogowe, parking, nawierzchnia bitumiczna, asfalt, przetargi drogowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój – Białęgi Wynik 18/05/2018 - Polska
Remont odcinka drogi gminnej przez miejscowość Kętrzyno, Gmina Linia Wynik 18/05/2018 - Polska
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów – Matysówka – Chmielnik w km od 2+585 do 7+983 Wynik 18/05/2018 - Polska
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo – Jawory na odcinku od końca m. Budowo do końca m. Jawory (Gmina Dębnica Kaszubska)” Wynik 18/05/2018 - Polska
Część 1: Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych na ulicy: Bocznej, Nadrzecznej, Okólnej, Zachodniej, Niedźwiadka, Kolejowej, Nowej w Mrozach, na ul. Wolskiej w Woli Rafałowskiej, na ul. Szkolnej w Jeruzalu oraz na drogach gminnych w miejscowościach Borki, Skruda, Kuflew i Mała Wieś: Część 2: Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Kuflew, gmina Mrozy – I etap: Część 3: Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych na drogach gminnych w miejscowości Dębowce i miejscowości Łukówiec, których budowa będzie dofinansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w ramach zadań: „Przebudowa drogi publicznej gminnej Dębowce – Borki”, „Przebudowa drogi publicznej gminnej w Łukówcu” Wynik 18/05/2018 - Polska
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112088L od km 0+000 do km 0+200 w miejscowości Rzeplin Wynik 18/05/2018 - Polska
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap II. Wynik 18/05/2018 - Polska
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG NA DZIAŁKACH O NR EW. 1391,1412/1,583,585/7 W M. SŁOŃSK Wynik 18/05/2018 - Polska
Przebudowa mostu na potoku Rów w m. Grochowe w ciągu drogi powiatowej nr 1 140R Tuszów Narodowy – Sarnów – Ostrowy Baranowskie, km 3+324. Wynik 18/05/2018 - Polska
Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej nr 1069 S w km 0+960 ÷ 2+260 w m. Turów, gm. Olsztyn. Wynik 18/05/2018 - Polska
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA UL. WYZWOLENIA I UL. KOSZAROWEJ W BOBROWNIKACH - (zakres I - droga główna na ul. Wyzwolenia) Wynik 18/05/2018 - Polska
Przebudowa ulic: Obwodowa, Granitowa, Spacerowa, Cienista, Jęczmienna, Urocza (od ul. Pięknej do ul. Mickiewicza), Kościuszki, Mickiewicza, działki nr ewid. 1820/3 i 1817 w Ksawerowie Wynik 18/05/2018 - Polska
Przebudowa ulicy Harcerskiej w Świętochłowicach Wynik 18/05/2018 - Polska
Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa Wynik 18/05/2018 - Polska
Modernizacja ścieżki edukacyjnej w Szkółce leśnej Lipnik Wynik 18/05/2018 - Polska
Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej Nr 1087S na odc. Nowa Wieś – Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona – II etap w km 0+650 ÷ 1+220 Wynik 18/05/2018 - Polska
Budowa chodników i ciągu pieszo- rowerowego na terenie Gminy Wiązowna Wynik 18/05/2018 - Polska
Budowa żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu Wynik 18/05/2018 - Polska
Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wynik 18/05/2018 - Polska
„ Remont nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Chrzanowskiego w 2018 roku .” Wynik 18/05/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.