Drogi, chodniki, parkingi - ogłoszenia

przetarg droga, drogi, drogowy, chodnik, na budowę drogi, budowę chodnika, przebudowę drogi, przetargi drogi krajowe, budowa dróg, budowa chodników, budowa parkingu, remonty dróg, wykonanie nawierzchni, autostrady, budowa autostrad, chodnik, kostka brukowa, przetargi na roboty drogowe, parking, nawierzchnia bitumiczna, asfalt, przetargi drogowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni na ulicy Piechoty Wybranieckiej, Kazimierza Sprawiedliwego, Rakuszanki, Warszawskiej, Listopadowej, Orląt Lwowskich, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Górna Droga, Konińskiej oraz Ochockiej w Warszawie. Wynik 21/09/2018 - Polska
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Leśnica na odcinku od km 0+000 do km 0+930 Wynik 21/09/2018 - Polska
Remont drogi gminnej ul. Mokrej w miejscowości Rzeki Wynik 21/09/2018 - Polska
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Opatów Wynik 21/09/2018 - Polska
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Zamarte, ul. Małe Osady, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie, o łącznej długości do 1,0000 km. Wynik 21/09/2018 - Polska
Remont ul. Żwirowej w Krośnie (Dzielnica Białobrzegi) Wynik 21/09/2018 - Polska
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk - budowa chodników, zatok i pętli autobusowych - III postępowanie. Wynik 21/09/2018 - Polska
Przebudowa drogi rolniczej Mordarka do Szubryta – Łysa Góra Wynik 21/09/2018 - Polska
Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w celu zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożarów na Oddziale Psychiatrycznym Sądowym dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w ramach zadań z zakresu narkomanii Wynik 21/09/2018 - Polska
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Nakla wraz z budową tras wielo-funkcyjnych w tym kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad” Wynik 21/09/2018 - Polska
Budowa ulicy Zesłańców Polskich na odc. ul. Dziewiarska - Strażacka w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Wynik 21/09/2018 - Polska
Przebudowa drogi dojazdowej w m. Skarżyn – dł. 600m Wynik 21/09/2018 - Polska
Wymiana nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych przy budynku mieszkalnym ul. Wazów 1 Wynik 21/09/2018 - Polska
Wykonanie prac z zakresu remontów cząstkowych dróg powiatowych Wynik 21/09/2018 - Polska
Remont drogi powiatowej Nr 1913E Bełchatów - Ujazd na odcinku Przygłów - Koło Przetarg publiczny BZP 21/09/2018 09/10/2018, godz. 10:00 łódzkie
Remont drenażu wraz z pracami towarzyszącymi przy budynku sportu w Rzezawie, wykonanie bramy rozwieranej, bramy przesuwnej i bramek wejściowych na teren kompleksu sportowego w ramach projektu: „Przebudowa i remont pełnowymiarowego boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego, obiektów małej architektury, parkingów i oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku w Rzezawie, przy ul. Wiśniowej 68 z podziałem na części” – dwie części. Przetarg publiczny BZP 21/09/2018 08/10/2018, godz. 12:00 małopolskie
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie polegająca na: - Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 749 Końskie - Przysucha na odcinku od km 6+280 do km 6+630 w m. Nieświn – Zadanie nr 1. - Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 749 Końskie - Przysucha polegająca na wykonaniu remontu chodnika w m. Rogów od km 3+300 do km 3+545 str. prawa – Zadanie nr 2. Przetarg publiczny BZP 21/09/2018 08/10/2018, godz. 11:30 świętokrzyskie
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbiersk Cukrownia dz nr 71, 62; I etap” „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbiersk Cukrownia dz nr 71, 62; II etap” Przetarg publiczny BZP 21/09/2018 08/10/2018, godz. 10:00 wielkopolskie
Naprawa nawierzchni jezdni wybranych ulic w Bielsku-Białej. - Zadanie nr I – Naprawa nawierzchni jezdni ulic Maków oraz Sikorek w Bielsku-Białej, - Zadanie nr II – Naprawa nawierzchni jezdni ulic Jarzębinowej oraz Samotnej w Bielsku-Białej Przetarg publiczny BZP 21/09/2018 08/10/2018, godz. 12:30 śląskie
„Przebudowa drogi Turze - Damaszka” Wynik 21/09/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.