Roboty wykończeniowe, remonty budynków - ogłoszenia

prace wykończeniowe, remont budynku, wykonanie remontu budynku, remont dachu, remont elewacji, remont balkonów, roboty remontowo budowlane, prace budowlane, usługi budowlane, wykończanie wnętrz, malowanie, elewacja, ocieplenie, docieplanie, ogrodzenia, dach, przetargi budowa ogrodzeń, remont pomieszczeń, wymiana okien, stolarka, okna, drzwi

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Przyciski drzwi wejściowych odskokowo-przesuwnych do taboru Licytacja 17/08/2018 31/08/2018, godz. 10:00 Polska
Remont schodów wejściowych do budynku Zapytanie ofertowe 17/08/2018 29/08/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Remont loggii w budynku Zapytanie ofertowe 17/08/2018 28/08/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Remont boksów śmietnikowych Zapytanie ofertowe 17/08/2018 30/08/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Demontaż stalowego komina o wysokości 44,0m Zapytanie ofertowe 17/08/2018 31/08/2018, godz. 00:00 śląskie
Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 17/08/2018 21/08/2018, godz. 09:00 zachodniopomorskie
Rewitalizacja budynku przy ul. Marii Konopnickiej nr 11 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0034/16-00 z dnia 12.07.2018r), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 05/09/2018 dolnośląskie, Wałbrzyski
Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Ogińskiego 23, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 07/09/2018 dolnośląskie, Wałbrzyski
Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana poziomów wody ciepłej w piwnicach i wymiana zaworów grzejnikowych w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego Barwinek 13 w Kielcach Zapytanie ofertowe 17/08/2018 10/09/2018 świętokrzyskie
Rewitalizacja budynku przy ul. 1 Maja nr 14 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0014/16-00 z dnia 18.07.2018) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 03/09/2018 dolnośląskie
Wykonanie robót w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej przez firmę HOREKA Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 01/09/2018 warmińsko-mazurskie, Ełcki
Rewitalizacja budynku przy ul. Romana Dmowskiego nr 4 w Wałbrzychu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 03/09/2018 dolnośląskie
„Remont konserwatorski ścian wieży” Zapytanie ofertowe 17/08/2018 01/09/2018 kujawsko-pomorskie
Wykonanie prac budowlanych, polegających na wykonaniu ocieplenia ścian metodą lekką mokrą dla budynku centrum badawczo-rozwojowego Zapytanie ofertowe 17/08/2018 03/09/2018 świętokrzyskie, Kielecki
Wykonanie prac budowlanych, polegających na wykończeniach wnętrza budynku centrum badawczo-rozwojowego Zapytanie ofertowe 17/08/2018 03/09/2018 świętokrzyskie, Kielecki
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 19,25 kW w firmie PHU MARKANN w Piszu przy ulicy Wołodyjowskiego 2c. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 30/08/2018 warmińsko-mazurskie
Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia (zgodnie z zasadą konkurencyjności) na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację robót budowlanych w projekcie pn. "Adaptacja istniejącego budynku domu jednorodzinnego na Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) w Nowej Wsi Wielkiej" Zapytanie ofertowe 17/08/2018 30/11/2018 kujawsko-pomorskie
Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia (zgodnie z zasadą konkurencyjności) na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację robót budowlanych w projekcie pn. "Adaptacja z rozbudową istniejącego budynku wraz z zapleczem na Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) w Bydgoszczy" Zapytanie ofertowe 17/08/2018 30/11/2018 kujawsko-pomorskie
Uzupełnienie docieplenia elewacji oraz docieplenie stropodachu w budynkach KWP w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 92 Licytacja 16/08/2018 23/08/2018, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
Dostosowanie pokoi przejściowych w jednostkach policji w województwie kujawsko-pomorskim do obowiązujących przepisów Licytacja 16/08/2018 23/08/2018, godz. 14:00 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Roboty w zakresie malowania, elewacji i podobne, Roboty w zakresie stolarki budowlanej, roboty ciesielskie i podobne, Roboty w zakresie ślusarki.