Roboty w zakresie ślusarki - ogłoszenia

roboty ślusarskie, wykonanie balustrad, montaż balustrad, budowa ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia, remont ogrodzenia, obróbka metali, fasady aluminiowe, okna aluminiowe, drzwi aluminiowe, stolarka aluminiowa, schody, schody metalowe, barierka na schody, balustrada na schody, barierki, balustrady, schody dla niepełnosprawnych, schody i pochylnie, podjazd dla niepełnosprawnych, rynny, zadaszenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1010 wyników.
Dostawa wialek szklanych kapslowanych, kapsli aluminiowych z septą, wkladek szklanych oraz probówek zakręcanych (nr ZP-199/2019_z1) Licytacja 19/03/2019 25/03/2019, godz. 09:00 Polska
Dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych PCV Dostawa i wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych na drzwi aluminiowe Przetarg niepubliczny 19/03/2019 02/04/2019, godz. 14:00 łódzkie
Wykonanie zabezpieczenia odcinka południowego muru ogrodzeniowego zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce przed szkodliwym działaniem wód opadowych Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 03/04/2019, godz. 11:30 lubelskie
Rozebranie starego ogrodzenia z prefabrykowanychpłyt żelbetonowych oraz stalowej furtki z elementów pełnych oraz wykonanie nowego ogrodzenia Licytacja 18/03/2019 22/03/2019, godz. 10:40 dolnośląskie
Przebudowę (odtworzenie) i remont schodów zewnętrznych z wymianą balustrad, remont zadaszeń oraz zabudowa wiatrołapu Przetarg niepubliczny 18/03/2019 01/04/2019, godz. 00:00 śląskie
Wykonanie ogrodzenia oraz montaż szlabanów na terenie osiedla przy ul. Tymiankowej w Osielsku Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 02/04/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Wykonanie inwentaryzacji, badań, odkrywek, koncepcji, projektu budowlanego z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń, projektów wykonawczych, STWiORB, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu w zakresie: Przebudowy dróg, placów manewrowych, okólników, odwodnienia okólników i odprowadzenia wód opadowych z dachów, remontu ogrodzenia oraz remontu wiaty na terenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej UPWr w Radomierzu.” Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 27/03/2019, godz. 11:30 dolnośląskie
Wykonanie zadaszenia galerii Przetarg niepubliczny 18/03/2019 21/03/2019, godz. 00:00 mazowieckie
Adaptacja lokalu - ściana aluminiowa z wypełnieniem ze szkła wraz z montażem Zapytanie ofertowe 18/03/2019 25/03/2019 podkarpackie
Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 03/04/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego 2/4 w Poznaniu. Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 02/04/2019, godz. 13:45 wielkopolskie
REMONT ZABYTKOWEGO OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE – ETAP I – REMONT OGRODZENIA W REJONIE DRUGIEJ BRAMY CMENTARZA Przetarg publiczny BZP 15/03/2019 01/04/2019, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy. Przetarg publiczny BZP 15/03/2019 02/04/2019, godz. 09:45 lubuskie
Odbudowa i rekonstrukcja dachu - całkowite odtworzenie więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej dachu w budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie Zdroju przy ul. Sienkiewicza 1 Wynik 15/03/2019 - Polska
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN. DOPROWADZENIE LPN (WILEŃSKA MARKI – ZIELONKA), LINII KABLOWEJ LPN (REMBERTÓW – ZIELONKA) ORAZ LPN (ZIELONKA – WOŁOMIN) DO OGRODZENIA PODSTACJI TRAKCYJNEJ ZIELONKA BANKOWA NA MODERNIZOWANEJ LINII KOLEJOWEJ E75 W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 5.1-4 FAZA II „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 75 RAIL BALTICA WARSZAWA - BIAŁYSTOK – GRANICA Z LITWĄ, ETAP I, ODCINEK WARSZAWA REMBERTÓW – ZIELONKA TŁUSZCZ (SADOWNE)” Zapytanie ofertowe 14/03/2019 28/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Żołędowie Przetarg publiczny BZP 14/03/2019 25/03/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Przedmiotem zamówienia jest: 1) ZADANIE 1 - Naprawa elewacji wraz z wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej, schodów wejściowych, wymianą opaski, remontem łazienki w 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnię SPZOZ w Dęblinie (budynek nr 91); 2) ZADANIE 2 - Naprawa elewacji wraz z wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej, stolarki okiennej, wykonanie opaski w 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnię SPZOZ w Dęblinie (budynki nr 197 i 386A); 3) ZADANIE 3 - Naprawa elewacji wraz z wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie opaski, naprawa dachu z wymianą pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, kominów, remont łazienki w budynku nr 248 w 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnię SPZOZ w Dęblinie (budynki nr 248 i 95). Wynik 14/03/2019 - Polska
Budowa parku na dawnym wysypisku śmieci wraz z terenami przyległych lasów : Część nr 3 – budowa alejek żwirowych i ścieżek o nawierzchni z kostki brukowej, ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni asfaltowej, Część nr 4 – budowa placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, założenie boiska do gier zespołowych z nawierzchnią trawiastą wzmocnioną, Część nr 5 – nasadzenia roślinne drzew, krzewów, bylin i wykonanie trawników parkowych z siewu, prace pielęgnacyjne nowych nasadzeń roślinnych, powierzchni trawiastych; Wynik 14/03/2019 - Polska
Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie Wynik 14/03/2019 - Polska
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa dróg i zadaszenia przy siedzibie Stowarzyszenia Wspólna Troska”. Wynik 14/03/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.