Produkty farmaceutyczne i podobne - ogłoszenia

dostawa leków, dostawa produktów farmaceutycznych, dostawa produktów leczniczych, dostawa produktów do pielęgnacji ciała

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Zakup wraz z dostawa leków onkologicznych, leków ogólnych, immunoglobuliny, narzędzi jednorazowych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Nr sprawy AZP 241-37/19 Licytacja 19/03/2019 19/04/2019, godz. 10:00 Polska
09/UCMMiT/PN/EL/2019 Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych, w tym objętych programwem lekowym, leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C Licytacja 19/03/2019 24/04/2019, godz. 10:00 Polska
dostawa odczynników i akcesoriów do analizatora genetycznego serii 3500 oraz na dostawę akcesoriów do stacji pipetującej Biomek i - series. Licytacja 19/03/2019 25/03/2019, godz. 12:00 łódzkie
Dostawa Pałeczek w probówce BO-30 dla KWP Rzeszów Licytacja 19/03/2019 22/03/2019, godz. 10:49 podkarpackie
17/Z/19 Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawę leków psychotropowych i weterynaryjnych” w ramach Konkursu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej nr POWER.05.04.00-IP.05-00-006/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych” Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 śląskie
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 25/03/2019, godz. 10:00 lubuskie
Sukcesywne dostawy środków do żywienia dojelitowego Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 29/03/2019, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Głubczycach Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 27/03/2019, godz. 08:20 opolskie
Sukcesywna dostawa preparatów biobojczych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu. Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Dostawa odczynników i wzorców chemicznych, podłóż bakteriologicznych, testów bakteriologicznych, surowic, lateksów i krążków Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 11:00 łódzkie
Zakup odczynników i surowców chemicznych - 42/POIR Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 kujawsko-pomorskie
Dostawa próbek referencyjnych i kalibracyjnych do badań mleka surowego, wzorców kalibracyjnych do oznaczania punktu zamarzania w mleku, testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji p/bakteryjnych w mleku, szybkiego testu sensorycznego do wykrywania pozostałości β-laktamów, Dihydrostreptomycyny, Streptomycyny, Chloramfenikolu i Tetracyklin w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 10:30 mazowieckie
Cykliczna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora z zakresu hematologii do medycznego laboratorium diagnostycznego Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
Dostawa środków czystości oraz higieny i estetyki przygotowania i podawania posiłków Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 09:00 opolskie
Dostawa odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 09:00 śląskie
Zakup odczynników chemicznych 18 03 2019 A Zapytanie ofertowe 18/03/2019 25/03/2019 małopolskie
Zakup odczynników chemicznych 18 03 2019 B Zapytanie ofertowe 18/03/2019 25/03/2019 wielkopolskie
Zakup związków referencyjnych 18 03 2019 D Zapytanie ofertowe 18/03/2019 25/03/2019 małopolskie
Dostawa kolumny i przedkolumny realizowana w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3). Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.