Tablice, znaki i podobne - ogłoszenia

tablica, wykonanie witaczy, pylon reklamowy, kasetony, tablice informacyjne, tabliczki informacyjne, gabloty, tablica informacyjna, tablica ogłoszeń, znaki drogowe informacyjne, witacze, totem, potykacz, banery, baner reklamowy, tablice reklamowe, szyldy, baner internetowy, billboard

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1586 wyników.
Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - 2 zadania Zapytanie ofertowe 07/11/2018 15/11/2018, godz. 00:00 lubelskie
Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych. Przetarg publiczny BZP 07/11/2018 16/11/2018, godz. 11:00 pomorskie
Tablica informacyjna Licytacja 07/11/2018 14/11/2018, godz. 11:00 Polska
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż tablic pamiątkowych dla budynków Zapytanie ofertowe 07/11/2018 09/11/2018, godz. 12:00 dolnośląskie
Gablota ogłoszeniowa wewnętrzna 8xA4 Aluminium - Stara Łubianka Licytacja 07/11/2018 15/11/2018, godz. 12:03 Polska
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych Przetarg publiczny BZP 07/11/2018 19/11/2018, godz. 11:00 pomorskie
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów biurowych, tablic, pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych, dywanów, sprzętu kuchennego, artykułów gospodarstwa domowego, zabawek, urządzeń multimedialnych w ramach projektu pn. „Idzie szkrab w wielki świat”. Przetarg publiczny BZP 07/11/2018 15/11/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego, z tablicą tekstową i uprzywilejowanym oświetleniem do wykonywania czynności kontrolnych (1 szt.), fabrycznie nowego, wolnego od wad, z rocznika 2018 na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, którego szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ Przetarg publiczny BZP 07/11/2018 15/11/2018, godz. 14:00 świętokrzyskie
Dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych Przetarg publiczny BZP 07/11/2018 16/11/2018, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z obrotu w 2019 roku Przetarg publiczny BZP 06/11/2018 15/11/2018, godz. 11:00 podkarpackie
Dostawa aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych folią. Przetarg publiczny BZP 06/11/2018 14/11/2018, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i punktów świetlnych (oświetlenia) w ciągu dróg krajowych nr 39, 42, 45, 46, 46a, 94 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Opolu, Rejon w Opolu w okresie 24 miesięcy Przetarg publiczny BZP 06/11/2018 15/11/2018, godz. 10:50 opolskie
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 2 sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. „Zmieniamy Czarne na Zielone – modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem” realizowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przetarg publiczny BZP 06/11/2018 14/11/2018, godz. 12:00 pomorskie
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych i 6 sztuk tablic pamiątkowych w ramach promocji projektów pn: 1) „Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru "B” w Czarnem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3) „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Biała i Czernica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przetarg publiczny BZP 06/11/2018 14/11/2018, godz. 11:00 pomorskie
Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w tablice interaktywne oraz inne urządzenia elektroniczne_10/2018/ARKK Zapytanie ofertowe 06/11/2018 16/11/2018 dolnośląskie
Zakup tablic piktogramów niezbędnych do oznakowania stacji i przystanków osobowych Zapytanie ofertowe 06/11/2018 14/11/2018, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Zakup i dostawa znaków drogowych Zapytanie ofertowe 06/11/2018 07/11/2018, godz. 12:00 dolnośląskie
Projekt zagospodarowania terenu pod budowę 2 tablic Licytacja 06/11/2018 09/11/2018, godz. 08:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej Zapytanie ofertowe 06/11/2018 09/11/2018, godz. 11:00 śląskie
Lampy drogowe ostrzegawcze, dyski sygnalizacyjne, znaki składane Licytacja 06/11/2018 13/11/2018, godz. 08:45 Miasto Wrocław

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.