Szkolenia komputerowe - ogłoszenia

kursy komputerowe kraków, kurs excel, kursy komputerowe, kurs excela, kurs grafiki komputerowej, kursy i szkolenia

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1415 wyników.
Organizacja kursu Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 dla studentów kierunku turystyka i rekreacja Zapytanie ofertowe 19/03/2019 27/03/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Świadczenie szkolenia zawodowego - pracownik gospodarczy z elementami ogrodnictwa i obsługą komputera Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 małopolskie
Zapytanie ofertowe nr 06/0145/17 dotyczące realizacji usługi szkolenia zawodowego pn. „Kasjer-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych oraz obsługą komputera” wraz z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych nadających kwalifikacje Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 wielkopolskie
Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestnika projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera i egzaminami ECDL BASE realizowanego w ramach Działania 9.1 – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, IX Osi priorytetowej – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Zapytanie ofertowe 18/03/2019 25/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wydruk indeksów dla uczestników projektu "Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej" Wynik 18/03/2019 - Polska
Dostawa oprogramowania Systemu Świteź wraz z usługą hostingu i szkoleniami Inna informacja 18/03/2019 09/04/2019, godz. 10:10 mazowieckie
Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opol. w ramach projektu 9.2.1 Przetarg publiczny TED 18/03/2019 21/03/2019, godz. 08:00 opolskie
Zakup usługi szkoleń informatycznych w podziale na dwanaście zadań w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy” Wynik 18/03/2019 - mazowieckie
Kurs komputerowy ECDL Base Zapytanie ofertowe 17/03/2019 25/03/2019 zachodniopomorskie
Zaproszenie do składania ofert do Pełnienia roli eksperta przy tworzeniu standardów, dotyczących systemu szkolenia psów przewodników w Polsce Zapytanie ofertowe 15/03/2019 23/03/2019 Polska
Świadczenie usług eksperta VR (virtual reality) w projekcie „Badania nad stworzeniem systemu szkoleniowego rzeczywistości połączonej (Mixed Reality) dedykowanego dla zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych” Zapytanie ofertowe 15/03/2019 22/03/2019 śląskie
Usługa wynajęcia sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, organizacji cateringu (obejmujące przerwy kawowe i obiad) dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”. Zapytanie ofertowe 15/03/2019 23/03/2019 małopolskie
SZKOLENIE „PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA (MS WORD, MS EXCEL) – ECDL MODUŁ B3” dla dwóch uczestniczek projektu „Azymut: Praca” Zapytanie ofertowe 15/03/2019 23/03/2019 pomorskie
Zapytanie ofertowe nr 1/03/2019/POWR dotyczące wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenie informatyczne Zapytanie ofertowe 15/03/2019 24/03/2019 pomorskie
Na przeprowadzenie w ramach projektu „W Zespole Szkół Technicznych kształcimy zawodowo” kursu „AutoCAD poziom I” dla 2 uczestników projektu – nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku – Kamiennej Zapytanie ofertowe 15/03/2019 25/03/2019 świętokrzyskie
Zakup usługi szkoleniowej : Praktyczne szkolenie z obsługi Programu Adobe Photoshop dla uczniów Technikum informatycznego w ramach projektu „Kształcimy zawodowo” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu. Zapytanie ofertowe 15/03/2019 31/03/2019 łódzkie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EGZAMINY/PYKE/2019 Zapytanie ofertowe 15/03/2019 22/03/2019 lubuskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EGZAMINY/LAKK/2019 Zapytanie ofertowe 15/03/2019 22/03/2019 lubuskie
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na przeprowadzenie 53 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Łodzi, organizowanego w ramach projektu pn: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, (kody CPV: 80500000-9 – usługi szkoleniowe, 805030000-8 – usługi szkolenia zawodowego, 80533000-9 – usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe, 80533100-0 – usługi szkolenia komputerowego, 80532000-2 – usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania) Wynik 15/03/2019 - Polska
Przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie programowania w PHP, HTML5 i JavaScript Zapytanie ofertowe 14/03/2019 22/03/2019 Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.