Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu - ogłoszenia

projekt drogi, projekty mostów, projekty kładek, projekt organizacji ruchu, projektowanie kanalizacji, projekt sieci wodociągowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 7207 wyników.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 17/11/2017 27/11/2017, godz. 11:00 łódzkie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przeprowadzenie robót budowlanych dwóch zbiorników paliwowych Zapytanie ofertowe 17/11/2017 20/11/2017, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie prognoz ruchu drogowego dla koncepcji etapowania realizacji zadania: Nowy przebieg drogi krajowej Zapytanie ofertowe 17/11/2017 22/11/2017, godz. 15:30 kujawsko-pomorskie
Kompleksowa realizacja kampanii promocyjnej projektu pt.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń” Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 wielkopolskie
Wykonaniu programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017, godz. 14:00 lubuskie
Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2126R klasy Z – ulicy Bielskiego w Przemyślu Wynik 17/11/2017 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków –Święta Katarzyna Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 14:00 świętokrzyskie
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 04410 – Przebudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Krępickiej do ul. Polkowickiej we Wrocławiu. Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 28/11/2017, godz. 11:30 dolnośląskie
Opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn: Przebudowa rowu przydrożnego Zapytanie ofertowe 17/11/2017 23/11/2017, godz. 12:00 dolnośląskie
Usługa transportowa polegająca na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe 17/11/2017 29/11/2017 dolnośląskie
Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wynik 17/11/2017 - Polska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:"Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Młyńskiej w Libidzy" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich. Wynik 17/11/2017 - Polska
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Romana Jeziora (uprzednio Findera) oraz przebudowa kanału w Parku Miejskim w Lubartowie Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 12:00 lubelskie
Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz Wynik 17/11/2017 - Polska
Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 323 i 324 w m. Góra. CPV 71322000-1 Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 28/11/2017, godz. 10:00 dolnośląskie
Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych – opracowanie dokumentacji projektowej Wynik 17/11/2017 - Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szlaku turystyczno – rowerowego pod nazwą Perły Księstwa Łowickiego Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 06/12/2017, godz. 10:00 łódzkie
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem procesu inwestycyjnego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla obiektów małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Bircza. Przetarg publiczny TED 17/11/2017 28/12/2017, godz. 11:00 Przemyski
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę składu drewna energetycznego na terenie N-ctwa St. Sącz wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacja projektu – II postępowanie. Wynik 17/11/2017 - Nowosądecki
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”. Wynik 17/11/2017 - Łódzki

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.