Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu - ogłoszenia

projekt drogi, projekty mostów, projekty kładek, projekt organizacji ruchu, projektowanie kanalizacji, projekt sieci wodociągowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3977 wyników.
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w branży elektroenergetycznej Przetarg niepubliczny 20/08/2019 02/09/2019 łódzkie, mazowieckie, podlaskie
Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej – odtworzenie sieci elektroenergetycznej w zakresie skablowania linii napowietrznej nn w m. Nowa Sól zgodnie z WT nr 12/WJ/RD6/2019 Przetarg niepubliczny 20/08/2019 28/08/2019, godz. 09:30 lubuskie
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Przetarg niepubliczny 20/08/2019 30/08/2019, godz. 10:00 pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowalnych przepompowni wody sieciowej Przetarg niepubliczny 19/08/2019 21/08/2019, godz. 14:00 śląskie
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 19/08/2019 22/08/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji techniczno – prawnej (operat wodno – prawny) oraz kosztorysu inwestorskiego, biologicznej oczyszczalni ścieków Zapytanie ofertowe 19/08/2019 12/09/2019, godz. 10:00 opolskie
Zamówienie na opracowanie dokumentu pn. Aktualizacja koncepcji rozwoju dróg rowerowych w Olsztynie z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna w zakresie powiązań komunikacyjnych z miastem rdzeniem - ogłoszenie powtórne Zapytanie ofertowe 19/08/2019 30/08/2019 warmińsko-mazurskie
Projekt i budowa drogi ekspresowej Przetarg niepubliczny 19/08/2019 20/08/2019, godz. 11:50 podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Zapytanie ofertowe 19/08/2019 23/08/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” - realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020 Przetarg publiczny BZP 19/08/2019 28/08/2019, godz. 12:00 małopolskie
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Modernizacja drogi serwisowej od wjazdu od strony ul. Abrahama do drogi wewnętrznej przy budynku Wydziału Biologii na działkach 241/8 dr, 241/18 Bi. Przetarg publiczny BZP 19/08/2019 28/08/2019, godz. 11:00 pomorskie
Wycena nieruchomości prywatnej, położonej na terenie miasta Starachowice przy ul. Ignacego Paderewskiego, przeznaczonej pod projektowaną drogę publiczną, gminną w celu jej nabycia przez Gminę Starachowice. Licytacja 19/08/2019 23/08/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Wykonanie projektu budowlanego budowy biogazowni rolniczej o mocy 0,5 MWe układzie wysokosprawnej kogeneracji Zapytanie ofertowe 19/08/2019 08/09/2019 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowości Sromowce Niżne wraz z uzyskaniem zgody na wykonywanie robót budowlanych Przetarg publiczny BZP 19/08/2019 03/09/2019, godz. 09:00 małopolskie
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu – opracowanie dokumentacji Przetarg publiczny BZP 19/08/2019 27/08/2019, godz. 11:00 opolskie
OPRACOWANIE PEŁNOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ dla realizacji zadania pn. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MACIEJOWEJ Przetarg publiczny BZP 19/08/2019 30/08/2019, godz. 10:00 małopolskie
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi w Opolu – opracowanie dokumentacji Przetarg publiczny BZP 19/08/2019 27/08/2019, godz. 10:00 opolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu i przebudowy ulicy Licytacja 19/08/2019 26/08/2019, godz. 14:00 dolnośląskie
Opracowanie i przygotowanie oferty zintegrowanej sieci tras rowerowych, przeznaczonych dla masowego turysty, na podstawie istniejących tras rowerowych oraz wprowadzenie pozyskanych treści, składających się na przedmiot umowy, do systemu cyfrowego m_MSIT Zapytanie ofertowe 19/08/2019 26/08/2019 małopolskie
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, dla zadań: Zadanie 1) Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej nr S8 na odcinku Radzymin – Wyszków. Zadanie 2) Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 Warszawa Białystok na odcinku od km 50+500 do km 63+298,38 wraz z węzłami Lucynów, Wyszków Południe, Wyszków Północ (obwodnica Wyszkowa)”. Wynik 19/08/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.