Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu - ogłoszenia

projekt drogi, projekty mostów, projekty kładek, projekt organizacji ruchu, projektowanie kanalizacji, projekt sieci wodociągowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3828 wyników.
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie dla projektu pn. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T” w ramac Licytacja 17/08/2018 27/08/2018, godz. 12:00 mazowieckie
Aktualizacja dokumentacji w zakresie uzgodnień branżowych i projektów podziałów dla układu przyległego do ulicy Cieszyńskiej oraz w zakresie wprowadzenia nieistotnych zmian dotyczących ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej Wynik 17/08/2018 - Polska
Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sieraków Śląski w obrębie ul. Długiej, ul. Oleskiej i Strzelnicy oraz w Ciasnej przy ul. Lipowej Wynik 17/08/2018 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowych: 1) część 1 - Budowa ul. Kościelnej w Głuszynie w ramach zadania "Budowa dróg w Głuszynie"; 2) część 2 - Budowa drogi w Kowalowicach; 3) część 3 - Budowa drogi w Nowych Smarchowicach; 4) część 4 - Budowa ul. Leśnej w Jastrzębiu Wynik 17/08/2018 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Rozbiórka mostu w m. Ostrówek oraz dwóch mostów w m. Oleśnica i budowa trzech nowych obiektów inżynierskich przez kanały nieżeglowne w ciągu drogi krajowej nr 45". Wynik 17/08/2018 - Polska
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie Wynik 17/08/2018 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany pionów i poziomów instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz likwidacji szamba Zapytanie ofertowe 17/08/2018 03/09/2018, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu - kontynuacja projektu drogi dojazdowej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 17/08/2018 22/08/2018, godz. 10:00 śląskie
„Przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne i drogi gminne na terenach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki Wynik 17/08/2018 - Polska
Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Łanowej w Kielcach – oznaczonych jako działka ewidencyjna numer: 262/4 o pow. 2.3727 ha (obręb 0030) Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 03/09/2018, godz. 09:30 świętokrzyskie
Opracowanie wytycznych technicznych w zakresie projektowania, budowy i utrzymania kubaturowych wielopoziomowych naziemnych parkingów Parkuj i Jedź na terenie m. st. Warszawy Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 27/08/2018, godz. 11:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na remont elewacji frontowej budynku przy ulicy Mokotowskiej 50 w Warszawie. Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 27/08/2018, godz. 12:00 mazowieckie
Analiza projektów zawartych w „Porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” pod kątem opracowania mapy drogowej ich wdrażania w związku z realizacją „Programu dla Śląska”. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 Polska
OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU PN. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 151 NA ODCINKU PŁOTNO-PEŁCZYCE REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WZ 2014-2020 Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 30/08/2018, godz. 09:50 zachodniopomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie miasta Jarosławia w zakresie zaznaczonym na mapie tras rowerowych jako Etap I wraz z połączeniem tego Etapu ze ścieżkami rowerowymi na terenie Gminy Wiązownica (ścieżka rowerowa Szówsko-Radawa). Wynik 17/08/2018 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa DK 60 na odcinku Topola Królewska–Kutno wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego”. Wynik 17/08/2018 - łódzkie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)”. Inna informacja 17/08/2018 07/09/2018, godz. 08:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T Przetarg publiczny TED 17/08/2018 26/09/2018, godz. 09:30 świętokrzyskie
04810 – Budowa trasy tramwajowej na Jagodno we Wrocławiu – od ul. Świeradowskiej do pętli przy Kajdasza Inna informacja 17/08/2018 03/09/2018, godz. 09:30 dolnośląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.