Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu - ogłoszenia

projekt drogi, projekty mostów, projekty kładek, projekt organizacji ruchu, projektowanie kanalizacji, projekt sieci wodociągowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4041 wyników.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ulicy Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej w Kosobudach Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 12:00 pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę dróg powiatowych. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 13:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w tym: CZĘŚĆ III: Organizacja rajdów rowerowych promujących: 1) Przebudowę wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 km19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych. 2) Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 09:45 kujawsko-pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadozru autorskiego dotyczącej budowy dźwiekowego systemu ostrzegawczego wraz z przebudową instalacji hydrantowej i wodociągowej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 10:00 wielkopolskie
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa parkingu Zapytanie ofertowe 18/06/2018 22/06/2018, godz. 10:00 opolskie
Doprojektowanie istniejącej dokumentacji technicznej wraz z budową przyłącza światłowodowego Licytacja 18/06/2018 21/06/2018, godz. 10:00 pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dwóch mieszkań chronionych oraz przebudowę schodów wejściowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych Zapytanie ofertowe 18/06/2018 22/06/2018, godz. 12:00 dolnośląskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Budowa małej architektury i wykonanie oznakowania drogowego i wodnego w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Biała i Czernica” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 12:00 pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej placu do składowania transformatorów Przetarg niepubliczny 18/06/2018 27/06/2018, godz. 11:00 pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Zapytanie ofertowe 18/06/2018 22/06/2018, godz. 15:00 świętokrzyskie
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Zapytanie ofertowe 18/06/2018 25/06/2018, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w formie „Projektuj i Buduj”, dla następującego zadania Budowa chodnika Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 22/06/2018, godz. 00:00 mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 22/06/2018, godz. 12:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 21/06/2018, godz. 10:00 łódzkie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Odprowadzenia wód opadowych z okolic przedszkola nr 9 w Lęborku" Licytacja 18/06/2018 29/06/2018, godz. 13:00 pomorskie
Wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Zapytanie ofertowe 18/06/2018 25/06/2018, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulic w Hajnówce Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 27/06/2018, godz. 10:00 podlaskie
Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych budowy ulic, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego”: CZĘŚĆ I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ul. Żółkiewskiego w Wołominie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wiosennej (dł. ok. 580,0 m) wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, wykonaniem map podziałowych, przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze złożeniem tego wniosku w imieniu Zamawiającego, CZĘŚĆ II: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ul. Waryńskiego w Wołominie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wiosennej (dł. ok. 540,0 m) wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, wykonaniem map podziałowych, przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze złożeniem tego wniosku w imieniu Zamawiającego. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 27/06/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Realizacja prac projektowych i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej Zapytanie ofertowe 18/06/2018 18/07/2018 podlaskie, Łomżyński
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Wałbrzych w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz ... Wynik 16/06/2018 - Wałbrzyski

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.