Kanalizacja Wodociagi Rurociągi - ogłoszenia

budowa wodociągów, budowa kanalizacji, budowa sieci kanalizacji, przebudowa magistrali, budowa sieci wodociągowej, wykonanie przyłączy, kanalizacja, wodociągi i kanalizacja, awarie wodociągowe, gazociąg, przyłącze gazowe, przepompownia wody, przepompownia ścieków

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 5896 wyników.
Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach Wynik 16/11/2019 - Polska
Budowa odcinka sieci wodociągowej Przetarg niepubliczny 15/11/2019 25/11/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Przetarg niepubliczny 15/11/2019 05/12/2019, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Zapytanie ofertowe 15/11/2019 20/11/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z hydrantami p.poż. Przetarg niepubliczny 15/11/2019 28/11/2019, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
„Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- Zabrodzie – dodatkowe odcinki” Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 02/12/2019, godz. 09:30 dolnośląskie
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami ” w ramach projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II” Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 01/12/2019, godz. 10:00 opolskie
„Budowa ulicy Ogrodowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach” Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 12/12/2019, godz. 12:00 pomorskie
Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5,4 m3/d z odprowadzeniem ścieku oczyszczonego do rowu melioracyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, na działce ewidencyjnej nr 227 w msc. Krypy gmina Wierzbno. Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 02/12/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Zagospodarowanie terenu wraz z budową palcu zabaw, sceny, utwardzenia ciągów pieszych i jednych oraz budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia (zagospodarowanie przestrzeni publicznej) w miejscowości Jabłoń Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 02/12/2019, godz. 10:00 lubelskie
Remont przenośnika taśmowego poziomego BT-400/4 z wydłużeniem o około 2,5 m i wykonaniem rynien spustowych ze stali kwasoodpornej z krat do w/w przenośnika na obiekcie Oczyszczalni Ścieków Centralna. Licytacja 15/11/2019 22/11/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Rozbudowa ul. Wrony etap I od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej. Wynik 15/11/2019 - Polska
PRZEBUDOWA UL. CISZY LEŚNEJ W GRANICY Wynik 15/11/2019 - Polska
Budowa instalacji kanalizacji ściekowej z kwater na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym wraz z przepompownią i bezodpływowym zbiornikiem naziemnym na odcieki oraz instalacją elektryczną Wynik 15/11/2019 - Polska
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” Wynik 15/11/2019 - Polska
Budowa drogi wewnętrznej – ul. Tyniecka w Skawinie Wynik 15/11/2019 - Polska
„Rozbudowa i przebudowa ulicy Rybackiej oraz modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie” Wynik 15/11/2019 - Polska
„Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową z budową zbiornika retencyjnego i wylotu do rzeki Utraty” w ramach zadania pn. „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”. Wynik 15/11/2019 - Polska
Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomi Wierzchniej Wynik 15/11/2019 - Polska
wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w różnych rejonach Gminy Skoczów w ramach zadania „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów”, z podziałem na 2 części: 1) Część 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Wolności i Malinowej w Wiślicy, 2) Część 2: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Na Łomy w Pierśćcu Wynik 15/11/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.