Kanalizacja Wodociagi Rurociągi - ogłoszenia

budowa wodociągów, budowa kanalizacji, budowa sieci kanalizacji, przebudowa magistrali, budowa sieci wodociągowej, wykonanie przyłączy, kanalizacja, wodociągi i kanalizacja, awarie wodociągowe, gazociąg, przyłącze gazowe, przepompownia wody, przepompownia ścieków

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 8093 wyników.
Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania Licytacja 19/06/2018 03/07/2018, godz. 12:00 świętokrzyskie
Modernizacja i rozbudowa stoku narciarskiego, w tym rozbiórka istniejących wyciągów wraz z podporami, prace geodezyjne i budowlane dla budowy nowego wyciągu, budowa oświetlenia wyciągu narciarskiego, budowa wiaty, utwardzenie parkingu, zakup i montaż pompy głębinowej wraz z orurowaniem i hydrantami w miejscowości Małastów – działka nr 106/2 i 107/2, 233 w trybie zaprojektuj i wybuduj realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczna powiatu gorlickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 13:00 małopolskie
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 05/07/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Przebudowa ulicy Willowej w Białej Podlaskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 12:00 Polska
Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
„Rozbiórka i budowa zamiennego odcinka sieci gazowej PE 75 na terenie szkoły podstawowej w Kleczy Zarąbki” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 10:30 małopolskie
Przebudowa i rozbudowa budynku pompowni wody w Śremie ul. Parkowa 8 Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 02/07/2018, godz. 09:00 wielkopolskie
Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem elewacji budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 04/07/2018, godz. 11:00 śląskie
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów - Etap II - miejscowość Borek, ul. Pogodna oraz Żydów Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 09:00 wielkopolskie
Remont pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą instalacji wody zimnej, kanalizacji oraz instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów, gm. Kazimierza Wielka – Etap I msc. Wymysłów. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 10:00 świętokrzyskie
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
„Rozbudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Koniuszy wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O. oraz przebudową sieci zewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu oraz infrastrukturą techniczną” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 05/07/2018, godz. 10:00 małopolskie
Postępowanie nr 27753517: Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ulicy Bitwy pod Płowcami w Sopocie Zapytanie ofertowe 18/06/2018 03/07/2018 pomorskie
Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla Budowy i przebudowy sieci wodociągowej Licytacja 18/06/2018 25/06/2018, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie dwóch przyłączy wodno – kanalizacyjnych Zapytanie ofertowe 18/06/2018 29/06/2018, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 22/06/2018, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
SVA/J/4620-92/2018: Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w ramach zadania 42 232 Kielce – Przebudowa pomieszczeń budynku nr 2 – Wojskowa Pracownia Psychologiczna. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Remont okablowania strukturalnego sieci LAN w budynku „H” Kancelarii Sejmu w Warszawie przy ul. Wiejskiej 4/6/8 Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 04/07/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Przebudowa drogi powiatowej nr 3920Z w miejscowości Przecław wraz z budową kanalizacji deszczowej Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 02/07/2018, godz. 09:00 zachodniopomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.