Kanalizacja Wodociagi Rurociągi - ogłoszenia

budowa wodociągów, budowa kanalizacji, budowa sieci kanalizacji, przebudowa magistrali, budowa sieci wodociągowej, wykonanie przyłączy, kanalizacja, wodociągi i kanalizacja, awarie wodociągowe, gazociąg, przyłącze gazowe, przepompownia wody, przepompownia ścieków

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 5390 wyników.
Zraszacz wody/redukcja hydrantu Licytacja 24/04/2019 29/04/2019, godz. 12:00 Polska
Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku szkoły podstawowej Zapytanie ofertowe 24/04/2019 30/04/2019, godz. 11:30 małopolskie
Wymianę 120 metrowego odcinka kanalizacji przemysłowej w Bazie Miszewko Strzałkowskie w ramach zadania : Wymiana 120 metrowego odcinka kanalizacji . Plan Remontów 2019. Priorytet 3. R-19/098 Licytacja 24/04/2019 20/05/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Doprowadzenie wody do budynku Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 24/04/2019 13/05/2019, godz. 00:00 dolnośląskie
Remont ogrodzenia strefy bezpośredniej ochrony ujęcia wody Zapytanie ofertowe 24/04/2019 25/04/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Wykonywanie robót konserwacyjnych oraz bieżących napraw instalacji wodociągowych Przetarg niepubliczny 24/04/2019 14/05/2019, godz. 00:00 Miasto Warszawa
Remont części niezadaszonej hali byłej Elektrowozowni Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Stefana Batorego 23 wraz z odbudową zadaszenia oraz budową wewnętrznej sieci hydrantowej i zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 16/05/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażami wielostanowiskowymi oraz zagospodarowanie terenu w Opolu przy ul. Oleskiej i przebudową sieci cieplnej Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 24/05/2019, godz. 12:00 opolskie
„UPORZĄDKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA” – PRZY UL. BOCZNEJ. ZADANIE INWESTYCYJNE REALIZOWANE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 10/05/2019, godz. 10:00 śląskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przylot, gmina Warka Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 14/05/2019, godz. 11:55 mazowieckie
WYKONANIE ZADAŃ P.N. Zadanie nr 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Charzykowy Zadanie nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechocin Zadanie nr 3 – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Charzykowy Realizowanych w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-321/17 pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II” W ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Zapytanie ofertowe 23/04/2019 14/05/2019 pomorskie, Chojnicki
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 15 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji gazowej oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 08/05/2019, godz. 09:00 śląskie
remont poziomów kanalizacji w poziomie piwnic części północnej pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-266/19 Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 09/05/2019, godz. 09:00 małopolskie
Przyłącze wodociągowe do budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej przy ul. Homera w Bieruniu. Wynik 23/04/2019 - Polska
„Przebudowa ulicy Franciszkańskiej w Świdnicy” Wynik 23/04/2019 - Polska
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice Wynik 23/04/2019 - Polska
Rozdzielenie kanalizacji i przebudowa wodociągu w ciągu ul. Szenica w Pleszewie w ramach zadania: „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pleszew” Etap 1 - Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Szenica Wynik 23/04/2019 - Polska
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa i Krzesk-Majątek -etap V Wynik 23/04/2019 - Polska
„Przebudowa ulicy Św. Jadwigi w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+258 (intensywne opady atmosferyczne, maj 2018 r.)”. Wynik 23/04/2019 - Polska
„Remont przepompowni ścieków w k. 7228” Wynik 23/04/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.