Kanalizacja Wodociagi Rurociągi - ogłoszenia

budowa wodociągów, budowa kanalizacji, budowa sieci kanalizacji, przebudowa magistrali, budowa sieci wodociągowej, wykonanie przyłączy, kanalizacja, wodociągi i kanalizacja, awarie wodociągowe, gazociąg, przyłącze gazowe, przepompownia wody, przepompownia ścieków

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na przystani flisackiej - część 1. wymiana i modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zbiornika bezodpływowego Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 04/12/2017, godz. 10:00 małopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście. Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 04/12/2017, godz. 11:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Bł. Karoliny i terenów przyległych Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 05/12/2017, godz. 11:00 podkarpackie
Przebudowa części parteru z likwidacją kotłowni węglowej oraz przystosowanie istniejącego pomieszczenia piętra na kotłownię gazową w budynku gminnym remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach wraz z wykonaniem instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej Wynik 17/11/2017 - Polska
WYKONANIE REMONTU INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY WRAZ Z INSTALACJĄ KANALIZACJI NA POZIOMIE PIWNIC ORAZ PARTERU Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB ROZBUDOWY POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BRZESKU Wynik 17/11/2017 - Polska
„Uzbrojenie działek na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka w Pyskowicach – ul. Anny Jagiellonki” Wynik 17/11/2017 - Polska
Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i bytowo - gospodarczej Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 04/12/2017, godz. 10:00 dolnośląskie
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Srebrny Borek gmina Szumowo. Wynik 17/11/2017 - Polska
Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 04/12/2017, godz. 11:00 śląskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz, Etap I, Zadanie I - obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47, wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni Ścieków w Serwinowie Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 05/12/2017, godz. 10:00 dolnośląskie
Budowa ulicy Jamki na odcinku ul.Wóycickiego – Las Młociński w Warszawie Wynik 17/11/2017 - Polska
Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Cmolas Wynik 17/11/2017 - Polska
„Rozbudowa ul. Piłsudskiego w Koziegłowach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu” Wynik 17/11/2017 - Polska
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę, w tym wyposażenie w systemy zmniejszające straty w dostawach i zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 04/12/2017, godz. 11:00 lubelskie
Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Żółkiewka w systemie zaprojektuj i wybuduj II postępowanie Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 01/12/2017, godz. 10:00 lubelskie
Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie” Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 04/12/2017, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 01/12/2017, godz. 11:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
1. Przebudowa ul. Kawalerzystów w Pszczynie 2. Przebudowa ul. Tulipanów w Pszczynie 3. Przebudowa ul. Zuchów w Pszczynie 4. Przebudowa drogi bocznej od ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach Wynik 17/11/2017 - Polska
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 04/12/2017, godz. 10:00 wielkopolskie
Budowa magistrali wodociągowej oraz stacji uzdatniania z hydrofornią, zbiornikiem wody i wodomatem w miejscowości Maruszyna, gmina Szaflary. Budowa sieci wodociągu w miejscowości Maruszyna, gmina Szaflary Wynik 17/11/2017 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.