Kanalizacja Wodociagi Rurociągi - ogłoszenia

budowa wodociągów, budowa kanalizacji, budowa sieci kanalizacji, przebudowa magistrali, budowa sieci wodociągowej, wykonanie przyłączy, kanalizacja, wodociągi i kanalizacja, awarie wodociągowe, gazociąg, przyłącze gazowe, przepompownia wody, przepompownia ścieków

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W PABIANICACH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO Wynik 21/04/2018 - Polska
Wykonanie robót awaryjnych wodno-kanalizacyjnych, CO, gazowych, elektrycznych w budynkach Zapytanie ofertowe 20/04/2018 07/05/2018, godz. 15:00 śląskie
Zad.1 Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów i podestów w obwałowaniu zbiornika nr 29 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.Zad.2 Antykorozja wiat pompowni przeładunkowo-dystrybucyjnej i przeładunkowej w BP 4 Licytacja 20/04/2018 09/05/2018, godz. 12:00 wielkopolskie
Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów chodników, robót brukarskich oraz robót odtworzeniowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych Przetarg niepubliczny 20/04/2018 09/05/2018, godz. 10:45 mazowieckie
Malowanie wodnej oraz pianowej instalacji ppoż. oraz hydrantów Licytacja 20/04/2018 08/05/2018, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Przeglądy gaśnic, hydrantów oraz elementów systemu SSP, systemów gaszenia na obiektach Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/04/2018 08/05/2018, godz. 00:00 łódzkie
Rozbudowa sieci wodociągowej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/04/2018 25/04/2018, godz. 12:00 łódzkie
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/04/2018 27/04/2018, godz. 13:00 podkarpackie
Udrożnienie odpływu kanalizacji deszczowej Zapytanie ofertowe 20/04/2018 26/04/2018, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.:„Modernizacja sieci wodociągowych w Puławach metodą crackingu – etap II” Zapytanie ofertowe 20/04/2018 14/05/2018 lubelskie, Puławski
Zaprojektowanie i budowa odcinka drogi publicznej – ul. Tarasowej w Lublinie, od skrzyżowania z drogą wewnętrzną do skrzyżowania z ul. Relaksową i sprawowaniem nadzoru autorskiego. Wynik 20/04/2018 - Polska
Przebudowa boiska lekkoatletycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Luboniu przy ulicy Rzecznej Wynik 20/04/2018 - Polska
Roboty remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 4a – 4b w Gliwicach. Część nr 1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną przebudową mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 4a – 4b w Gliwicach. Część nr 2. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji mieszkalnej, docieplenie stropu piwnic metodą natryskową oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 4a – 4b w Gliwicach Część nr 3. Wymiana przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej 4a-4b, 5a-5b i 8a-8b Wynik 20/04/2018 - Polska
Budowa drogi gminnej ul. Dziennikarskiej w Zielonce Wynik 20/04/2018 - Polska
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Proszkowie” Wynik 20/04/2018 - Polska
„Przebudowa drogi gminnej klasy Z, nr 100213K – ul. 11 Listopada w Libiążu od km 0+000 do km 0+950” Wynik 20/04/2018 - Polska
Roboty budowlane, instalacyjne, konserwatorskie oraz aranżacyjno-wykończeniowe dla zadania pn. „Przeszłość Przyszłości, remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji Wynik 20/04/2018 - Polska
Remont kanalizacji deszczowej w ulicy Torowej w miejscowości Teresin Wynik 20/04/2018 - Polska
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice Przetarg publiczny BZP 20/04/2018 08/05/2018, godz. 09:00 śląskie
Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zasilaniem elektrycznym stacji podnoszenia ciśnienia – dla potrzeb Zamku Lipowiec – postępowanie II Przetarg publiczny BZP 20/04/2018 07/05/2018, godz. 10:00 małopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.