Kanalizacja Wodociagi Rurociągi - ogłoszenia

budowa wodociągów, budowa kanalizacji, budowa sieci kanalizacji, przebudowa magistrali, budowa sieci wodociągowej, wykonanie przyłączy, kanalizacja, wodociągi i kanalizacja, awarie wodociągowe, gazociąg, przyłącze gazowe, przepompownia wody, przepompownia ścieków

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 8439 wyników.
Budowa kanalizacji deszczowej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/10/2018 24/10/2018, godz. 15:00 podkarpackie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zapytanie ofertowe 18/10/2018 22/10/2018, godz. 11:30 mazowieckie
Wykonanie pionów kanalizacyjnych (prowadzonych w bruzdach ściennych) w budynków Zapytanie ofertowe 18/10/2018 29/10/2018, godz. 11:00 dolnośląskie
Włączenie do istniejącego systemu monitoringu trzech przepompowni Przetarg niepubliczny 18/10/2018 19/10/2018, godz. 10:00 zachodniopomorskie
WYMIANA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W POMIESZCZENIU Zapytanie ofertowe 18/10/2018 22/10/2018, godz. 15:00 łódzkie
Roboty ogólnobudowlane; Roboty drogowe – wjazd; Roboty instalacyjne – kanalizacyjne i elektryczne Przetarg niepubliczny 18/10/2018 26/10/2018, godz. 11:00 małopolskie
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, Wł. Broniewskiego, M. Strachwitza, Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 06/11/2018, godz. 10:00 opolskie
Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pełczyce oraz budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pełczyce oraz w miejscowościach Sarnik, Jagów i Będargowo w gminie Pełczyce Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 05/11/2018, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP II Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 05/11/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 05/11/2018, godz. 11:00 podkarpackie
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Czortowice Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 02/11/2018, godz. 13:00 lubelskie
Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów na rowie D -11 i na fragmencie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu. Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 06/11/2018, godz. 11:30 śląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 05/11/2018, godz. 12:00 pomorskie
Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 06/11/2018, godz. 10:00 wielkopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni dróg w sołectwie Bąków- Etap I część 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień" Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 05/11/2018, godz. 10:00 śląskie
Rozbudowa sieci wodociagowej w Nowosiedlicach Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 31/10/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej w obiekcie Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 05/11/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wymiana pionów kanalizacyjnych w piwnicy w budynku Zapytanie ofertowe 17/10/2018 26/10/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie skweru Rybka oraz ul. Szopienickiej i Górniczego Dorobku w Katowicach Zapytanie ofertowe 17/10/2018 05/11/2018 śląskie
Budowa 8 przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 stacji uzdatniania wody dla nieruchomości zlokalizowanych w m. Dąbrówka - Gmina Orzysz. Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 05/11/2018, godz. 11:00 warmińsko-mazurskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.