Ogłoszenia z województwa pomorskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
ZP/98/2018 Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych Wynik 08/12/2018 - pomorskie
Dostawa aparatury medycznej (10 pakietów) Wynik 08/12/2018 - pomorskie
Przebudowa nabrzeża Polski Hak w Gdańsku w ramach projektu: Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA Inna informacja 08/12/2018 21/12/2018, godz. 08:45 pomorskie
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. Wynik 08/12/2018 - pomorskie
Doradztwo dla partnera publ. w przygotowaniu projektu ppp dla inwest. pn.Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku wraz z opracow. Studium Wykonalności dla ww. inwest. w ramach prawa opcji. Inna informacja 08/12/2018 18/12/2018, godz. 10:00 pomorskie
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 150 000 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Wynik 08/12/2018 - pomorskie
Dostawa energii elektrycznej Wynik 08/12/2018 - pomorskie
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. Wynik 08/12/2018 - pomorskie
Kompleksowa obsługa reklamowa i marketingowa (w tym prowadzenie kampanii reklamowych, strategia, kreacja, produkcja oraz zakup mediów) Inna informacja 08/12/2018 17/12/2018, godz. 12:00 pomorskie
Dostawa produktów leczniczych objętych refundacją w programach lekowych i chemioterapii od 1.11.2018 Przetarg publiczny TED 08/12/2018 14/01/2019, godz. 09:00 pomorskie
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji Wynik 08/12/2018 - pomorskie
ZP/94/2018 Dostawa komputera i serwera Wynik 08/12/2018 - pomorskie
Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki nowego pojazdu specjalistycznego z zabudową dwukomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależ... Inna informacja 08/12/2018 12/12/2018, godz. 09:15 pomorskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000: Dolina Wieprzy i Studnicy” w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 pn.: Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód Wynik 08/12/2018 - pomorskie
Usługi interwencyjnego utrzymania infrastruktury Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w okresie zimowym Wynik 08/12/2018 - pomorskie
Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych koparko-ładowarek Przetarg publiczny TED 08/12/2018 16/01/2019, godz. 10:00 pomorskie
Usługa uruchomienia i zarządzania produktem gwarancyjnym Inna informacja 08/12/2018 21/12/2018, godz. 09:00 pomorskie
Zakup niszczarek Licytacja 07/12/2018 11/12/2018, godz. 14:40 pomorskie
Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w bud. nr 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej. Licytacja 07/12/2018 14/12/2018, godz. 08:00 pomorskie
Świadczenie usług relokacji składników majątku i materiałów archiwalnych Przetarg niepubliczny 07/12/2018 14/12/2018, godz. 10:00 pomorskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.