Ogłoszenia z województwa podlaskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4783 wyników.
Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła), na długości około 19,463 km[S61]+3,008 km[S8] + 3,57 km[G] Przetarg publiczny TED 16/08/2019 20/09/2019, godz. 09:50 podlaskie
Obsługa laboratoryjna na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi woj. nr 678 ... na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury – etap I od km 50+165 do km 52+530”. Przetarg publiczny TED 16/08/2019 24/09/2019, godz. 07:00 podlaskie
Organizacja wizyty studyjnej Zapytanie ofertowe 16/08/2019 20/08/2019, godz. 15:30 podlaskie
Zakup, dostawa i montaż pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym Zapytanie ofertowe 16/08/2019 26/08/2019 podlaskie
opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania internatów do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich: część I - Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 część II - Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 część III - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1 Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 27/08/2019, godz. 08:45 podlaskie
Leasing operacyjny fabrycznie nowego ciągnika siodłowego Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 28/08/2019, godz. 10:00 podlaskie
Termomodernizacja budynku zaplecza technicznego z salą treningową i edukacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 30/08/2019, godz. 10:00 podlaskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1289B od drogi woj. Nr 674 – Szudziałowo - Nowinka – Boratyńszczyzna - Kozłowy Ług - Słójka Borowszczyzna - do drogi woj.nr 676 Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 03/09/2019, godz. 10:00 podlaskie
Leasing operacyjny fabrycznie nowej naczepy z ruchomą podłogą pod ciągnik siodłowy Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 28/08/2019, godz. 10:00 podlaskie
Dostawa teleskopowej ładowarki kołowej, czołowej ładowarki kołowej oraz kompaktora na potrzeby Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów Wynik 16/08/2019 - podlaskie
Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 Wynik 16/08/2019 - podlaskie
Realizacja szkoleń indywidualnych dla 10 nauczycieli w ramach projektu „Kompetentny uczeń – wykwalifikowany pracownik ” Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 27/08/2019, godz. 10:00 podlaskie
„Zakup biletów miesięcznych umożliwiających dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Rajgród w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 26/08/2019, godz. 09:00 podlaskie
Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną Inna informacja 16/08/2019 31/10/2019, godz. 08:45 podlaskie
Remont i konserwacja kotłowni gazowej, bieżące naprawy instalacji gazowej, urządzeń instalacji grzewczej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 16/08/2019 28/08/2019, godz. 15:30 podlaskie
Montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej oraz kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łap. Inna informacja 16/08/2019 29/08/2019, godz. 09:00 podlaskie
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na: „Budowa i rozbudową drogi woj. nr 678 ... na odc. Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury – etap I od km 50+165 do km 52+530” Przetarg publiczny TED 16/08/2019 23/09/2019, godz. 07:00 podlaskie
Usługa odbioru i utylizacji odpadów. Wynik 16/08/2019 - podlaskie
Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej sortowni Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów Wynik 16/08/2019 - podlaskie
„Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej i ciągów pieszych z terenem rekreacyjnym biologicznie czynnym wraz z infrastrukturą techniczną w postaci linii kablowej oświetlenia terenu i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie budynku Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie” w ramach projektu „ Współpraca na rzecz Wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia” LT-PL-3R-220. Przetarg publiczny BZP 15/08/2019 30/08/2019, godz. 09:00 podlaskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.