Ogłoszenia z województwa podkarpackie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 8195 wyników.
Usługi audytu ochrony danych osobowych Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019 podkarpackie
Organizacja wydarzenia promującego projekty z zakresu ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) pn. „ECOFundusze na EKOGALI” Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Zapytanie ofertowy z dnia 15 listopada 2019 r. Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019 podkarpackie
Zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu nowego produktu w postaci innowacyjnego rozwiązania sprzętowo-programowego zdalnie zarządzanego inteligentnego automatu - filtromatu eliminującej problemy branży maszynowej. Zapytanie ofertowe 15/11/2019 25/11/2019 podkarpackie
Dostawa suwnicy udźwig 10 T Zapytanie ofertowe 15/11/2019 25/11/2019 podkarpackie
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej technologii w postaci zintegrowanej, innowacyjnej platformy do obsługi podmiotów w zakresie procesów księgowych oraz podatkowych Zapytanie ofertowe 15/11/2019 25/11/2019 podkarpackie
Zapytanie ofertowe 2/11/BON/2019 dotyczące wyboru wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi w ramach projektu pod roboczym tytułem: „Innowacyjny system automatycznej weryfikacji uprawnień personelu w części krytycznej strefy zastrzeżonej lotniska”, składanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019 podkarpackie
Opracowanie i dostawa PIECA SZYBOWEGO Zapytanie ofertowe 15/11/2019 16/12/2019 podkarpackie
Opracowanie i dostawa Mieszarko-nasypywarki do mas samoutwardzalnych Zapytanie ofertowe 15/11/2019 16/12/2019 podkarpackie
Opracowanie i dostawa Linii formierskiej wytwarzania i montażu form piaskowych wykonanych z mas samoutwardzalnych Zapytanie ofertowe 15/11/2019 16/12/2019 podkarpackie
Kompleksowa usuga sprzątania obiektu Sądu Rejonowego w Dębicy Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 26/11/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych i chodników znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Komańcza w sezonie zimowym 2019/2020 - przetarg II Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 22/11/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Usługa ochrony osób i mienia świadczona dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 26/11/2019, godz. 12:00 podkarpackie
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w 2020 roku Zimowe utrzymanie ulic, chodników i kratek kanalizacji deszczowej w obrębie miasta Dukli w 2020 roku Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 25/11/2019, godz. 08:00 podkarpackie
Badanie ewaluacyjne. Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 25/11/2019, godz. 10:00 podkarpackie
doposażenie pracowni ślusarni w ramach realizowanego projektu pt. „Dostosowanie oferty ZS w Jedliczu do potrzeb rynku pracy”, w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 25/11/2019, godz. 10:30 podkarpackie
Przebudowa drogi gminnej Nr 011525 ul. Jana III Sobieskiego km 0+024,00 – 0+711,40 poprzez budowę chodnika w miejscowości Tuczempy Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 02/12/2019, godz. 11:00 podkarpackie
Elementy prototypowej linii – zasilacz szklarski wraz z systemami opalania, mechanicznej homogenizacji szkła, pomiaru temperatur i sterowania na podstawie opracowanego rozwiązania B+R wraz z dostosowaniem do wymagań prototypowej linii produkcyjnej. Zapytanie ofertowe 15/11/2019 17/12/2019 podkarpackie
Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg z zabudową hakową i pługiem odśnieżnym dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 25/11/2019, godz. 10:00 podkarpackie
„Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2019 roku” Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 26/11/2019, godz. 11:30 podkarpackie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.