Ogłoszenia z województwa podkarpackie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 8508 wyników.
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków oraz specjalistyczne zajęcia dla osób z najbliższego otoczenia Przetarg publiczny BZP 08/12/2018 17/12/2018, godz. 08:29 podkarpackie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Żłobek” i „Budowa zbiornika bezodpływowego Bukowina” Wynik 08/12/2018 - podkarpackie
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Staroniwskiej od skrzyżowania z al. Batalionów Chłopskich do granicy miasta wraz z uzyskaniem (...) Przetarg publiczny TED 08/12/2018 14/01/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii Wynik 08/12/2018 - podkarpackie
Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu do kwoty 3 400 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dukla Wynik 08/12/2018 - podkarpackie
Budowa zbiornika retencyjnego Żłobek i Budowa zbiornika bezodpływowego Bukowina Wynik 08/12/2018 - podkarpackie
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków oraz specjalistyczne zajęcia dla osób z najbliższego otoczenia Przetarg publiczny BZP 08/12/2018 09/12/2018 podkarpackie
Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 205,085 w sezonie zimowym 2018/2019 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku Wynik 08/12/2018 - podkarpackie
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Przetarg niepubliczny 07/12/2018 11/12/2018, godz. 00:00 podkarpackie
Usługa przeprowadzenia kursów/szkoleń Pracownik obsługi biurowej w ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa podkarpackiego”. Zapytanie ofertowe 07/12/2018 14/12/2018 podkarpackie
ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ Zapytanie ofertowe 07/12/2018 17/12/2018 podkarpackie, Rzeszowski
Dostawa nowego oscyloskopu Zapytanie ofertowe 07/12/2018 17/12/2018 podkarpackie
Zakup usługi marketingowej polegająca na przygotowaniu spójnej logicznie i wizualnie kampanii marketingowej obejmującej przygotowanie filmów reklamowych prezentowanych na targach międzynarodowych, strony internetowej Zamawiającego, katalogów rozdawanych podczas targów międzynarodowych Zapytanie ofertowe 07/12/2018 17/12/2018 podkarpackie
Materiały konstrukcyjne – złącza systemu zasilania – 2 zestawy Zapytanie ofertowe 07/12/2018 17/12/2018 podkarpackie
Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla Nowe S.A. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 Zapytanie ofertowe 07/12/2018 17/12/2018 podkarpackie
Zakup środka trwałego - wiertarka współrzędnościowa Zapytanie ofertowe 07/12/2018 19/12/2018 podkarpackie
Dostawa licencji platformy B2B wraz z kodem źródłowym, komponentów środowiska programistycznego oraz środków trwałych w ramach projektu pt. „Proinnowacyjne usługi doradcze związane z wdrożeniem innowacji przez ERG Technology S.A.” Zapytanie ofertowe 07/12/2018 19/12/2018 podkarpackie
ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE DOSTAWY I MONTAŻU SPRZĘTU, URZĄDZEŃ, SAUN I GROTY SOLNEJ DLA LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO I USŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie-Zdroju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe 07/12/2018 19/12/2018 podkarpackie, Krośnieński
Zakup i instalacja nowego stanowiska testowo montażowego Zapytanie ofertowe 07/12/2018 19/12/2018 podkarpackie
Zakup środka trwałego - suwnica jednodźwigarowa natorowa Zapytanie ofertowe 07/12/2018 19/12/2018 podkarpackie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.