Ogłoszenia z województwa lubuskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3203 wyników.
Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacji Urzędu Miasta Zapytanie ofertowe 25/04/2019 02/05/2019, godz. 12:00 lubuskie
Dostawa narzędzi ręcznych Dostawa elekronarzędzi Zapytanie ofertowe 25/04/2019 07/05/2019, godz. 10:00 lubuskie
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO Przetarg niepubliczny 24/04/2019 26/04/2019, godz. 00:00 lubuskie
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Zapytanie ofertowe 24/04/2019 30/04/2019, godz. 12:00 lubuskie
dotyczące dostawy zabudowy przekształtników 2, w ramach projektu pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych” Zapytanie ofertowe 24/04/2019 27/05/2019 lubuskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej modernizacji stadionu głównego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie. Licytacja 24/04/2019 31/05/2019, godz. 00:00 lubuskie
Analiza porealizacyjnej dla odcinka 1 drogi ekspresowej Przetarg niepubliczny 24/04/2019 01/05/2019 lubuskie
Odtworzenie niepriorytetowego siedliska Natura 2000 Przetarg niepubliczny 24/04/2019 30/04/2019 lubuskie
Tace sterylizacyjne i pokrywy Zapytanie ofertowe 24/04/2019 02/05/2019 lubuskie, Zielonogórski
Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. Zapytanie ofertowe 24/04/2019 02/05/2019 lubuskie
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Żłobku Miejskim w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” Część I - wyposażenie sal i gabinetów Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 07/05/2019, godz. 10:00 lubuskie
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu” zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 15/05/2019, godz. 10:00 lubuskie
Dostawa implantów ortopedycznych, endoprotez i zespoleń kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego Wynik 24/04/2019 - lubuskie
6/04/2019 Dostawa czujników temperatury dla spółki Ensore - dostawa nr 1 Zapytanie ofertowe 24/04/2019 02/05/2019 lubuskie
„Obsługa techniczna koncertów w ramach cyklu pn. Scena na scenie organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w 2019r.” Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 06/05/2019, godz. 10:00 lubuskie
Utworzenie nowych miejsc opieki oraz ich funkcjonowanie dla dzieci do lat 3 w Klubie Dziecięcym Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 10/05/2019, godz. 08:00 lubuskie
Usługa polegająca na kompleksowym zarządzaniu, obejmującym zarządzanie, administrowanie, rozliczanie finansowe i koordynowanie w imieniu Zamawiającego realizacji projektu pn. „Kraina dzieciństwa w Łupowie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś. 8. Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019 lubuskie, Gorzowski
Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i uruchomieniem elementów sieci dla Gmin: Babimost, Bytnica i Krzeszyce oraz dostawa wraz z wdrożeniem: elementów sieci komputerowej dla Gmin Kolsko i... Przetarg publiczny TED 24/04/2019 28/05/2019, godz. 12:00 lubuskie
Wykonanie remontu zaplecza szatniowego w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 09/05/2019, godz. 10:00 lubuskie
Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku (do respiratorów i aparatów do znieczuleń oraz wspomagania oddychania dla dorosłych i noworodków, przedłużaczy do dializy Y, masek, zestawów (...) Inna informacja 24/04/2019 07/05/2019, godz. 08:30 lubuskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.