Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, przetarg dokumentacja projektowa, przetargi projektowe, zamówienia publiczne projekt budowlany, przetargi nadzór inwestorski, przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przetarg pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, przetargi przeglądy budowlane, przetarg na przeglądy okresowe budynków, przetarg na przeglądy okresowe budynków, przetargi przeglądy techniczne budynków, przetarg na przeglądy okresowe budynków

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego 3 nieruchomości Zapytanie ofertowe 24/07/2021 03/08/2021 kujawsko-pomorskie
Wykonanie projektu kompleksowego remontu dla budynku mieszkalnego Zapytanie ofertowe 24/07/2021 17/08/2021, godz. 13:00 zachodniopomorskie
Okresowa kontrola stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych dróg Zamówienie poniżej 130 tys. zł 24/07/2021 29/07/2021, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie prac projektowych Zapytanie ofertowe 24/07/2021 29/07/2021, godz. 09:00 dolnośląskie
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych" Zapytanie ofertowe 24/07/2021 30/07/2021 opolskie
Usługi wyceny nieruchomości położonej w obrębie Bobolice gmina Ząbkowice Śląskie Wynik 23/07/2021 - dolnośląskie
Wykonanie projektu budowlanego (dokumentacji projektowej) dla inwestycji Budowa budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej , przy ul.Żwirki i Wigury w Mikołowie Wstępne ogłoszenie 23/07/2021 - śląskie
Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców Gminy Warka - zaprojektowanie placu zabaw i zagospodarowania terenu Wynik 23/07/2021 - mazowieckie
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy ulic na terenie miasta Puszczykowa” Wynik 23/07/2021 - wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont świetlicy w m. Naroczyce Wynik 23/07/2021 - dolnośląskie
„Usługa wykonania ekspertyzy technicznej dachu budynku nr 19 w Sandomierzu” Wynik 23/07/2021 - podkarpackie
Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1510 K, 1568 K i 1552 K (etap I) Wynik 23/07/2021 - małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby. Wynik 23/07/2021 - mazowieckie
„Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont oświetlenia kompleksu wojskowego w Nowej Dębie” Wynik 23/07/2021 - podkarpackie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa ul. Senatorskiej i ul. Działkowej w Legnicy". Wynik 23/07/2021 - dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy kładki dla pieszych na rzece Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze Wynik 23/07/2021 - dolnośląskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P w gminie Kępno na odcinku od km 0+000 do km 3+480" Wynik 23/07/2021 - wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinki dróg wojewódzkich Wynik 23/07/2021 - mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby MZUK Gliwice Wynik 23/07/2021 - śląskie
Usługi specjalistyczne na rzecz Startupów (3 części). Wynik 23/07/2021 - podkarpackie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane, Nadzór budowlany.