Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, przetarg dokumentacja projektowa, przetargi projektowe, zamówienia publiczne projekt budowlany, przetargi nadzór inwestorski, przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przetarg pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, przetargi przeglądy budowlane, przetarg na przeglądy okresowe budynków, przetarg na przeglądy okresowe budynków, przetargi przeglądy techniczne budynków, przetarg na przeglądy okresowe budynków

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Usługi wielobranżowego nadzoru autorskiego w trakcie prac budowlanych pn. Przebudowa strefy wejściowej i wydzielenie pożarowe klatki schodowej w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. Wstępne ogłoszenie 14/05/2021 - Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie przeglądów okresowych i prac remontowych Przetarg niepubliczny 14/05/2021 07/06/2021 Miasto Poznań
Przegląd roczny budynku Zapytanie ofertowe 14/05/2021 19/05/2021, godz. 13:00 łódzkie
Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej stanu technicznego obiektów budowlanych Zapytanie ofertowe 14/05/2021 20/05/2021, godz. 10:00 lubuskie
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa studni głębionej NR 4A oraz 7 dla ujęcia „Cegielniana I” Licytacja 14/05/2021 20/05/2021, godz. 09:35 mazowieckie
Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE przyłączenia do sieci średniego napięcia projektowanych farm fotowoltaicznych Zapytanie ofertowe 14/05/2021 19/05/2021, godz. 11:00 małopolskie
Budowa słupowej stacji tr. SN/nN wraz z powiązaniem z siecią SN i nN, przyłączenie budynku mieszkalnego - projekt budowlano-wykonawczy Zapytanie ofertowe 14/05/2021 20/05/2021, godz. 00:00 małopolskie
Opracowanie projektu: Przebudowa ronda Zamówienie poniżej 130 tys. zł 14/05/2021 20/05/2021, godz. 15:00 Miasto Wrocław
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu Zapytanie ofertowe 14/05/2021 26/05/2021 lubelskie
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu Zapytanie ofertowe 14/05/2021 26/05/2021 lubelskie
Wykonanie „Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu” Zapytanie ofertowe 14/05/2021 20/05/2021, godz. 09:00 śląskie
Opracowanie projektów organizacji ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Zapytanie ofertowe 14/05/2021 24/05/2021, godz. 10:00 Miasto Warszawa
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. Budowa Przystani Izerskiej w miejscowości Brunów: Etap I Licytacja 14/05/2021 19/05/2021, godz. 12:00 dolnośląskie
Przegląd 5-letni obiektów budowlanych oraz instalacji elektrycznej i piorunochronnej Licytacja 14/05/2021 21/05/2021, godz. 09:00 podlaskie
Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych w branży drogowej Zapytanie ofertowe 14/05/2021 19/05/2021, godz. 12:00 dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie terenu Licytacja 14/05/2021 24/05/2021, godz. 10:00 wielkopolskie
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej ww formule zaprojektuj i wybuduj”. Zapytanie ofertowe 14/05/2021 20/05/2021, godz. 09:00 lubelskie
Usługa przeglądów wraz z konserwacją stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV Zapytanie ofertowe 14/05/2021 20/05/2021, godz. 10:00 Miasto Warszawa
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych Zapytanie ofertowe 14/05/2021 20/05/2021, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonywanie stałej konserwacji wraz z eksploatacją i dozorem, przeglądów, napraw bieżących i awaryjnych instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Zapytanie ofertowe 14/05/2021 18/05/2021, godz. 12:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane, Nadzór budowlany.