Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

projekty budowlane, projektowanie architektoniczne, projektowanie inżynieryjne, przeglądy budowlane, nadzory, ekspertyzy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Utworzenie Klubu Dziecięcego Zapytanie ofertowe 07/04/2020 09/04/2020, godz. 09:00 świętokrzyskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych Zapytanie ofertowe 07/04/2020 10/04/2020, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Renowacja zabytkowych budynków - projekt Zapytanie ofertowe 07/04/2020 09/04/2020, godz. 10:00 świętokrzyskie
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania, pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Zapytanie ofertowe 06/04/2020 20/04/2020, godz. 00:00 dolnośląskie
Wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi z istniejących wylotów kanalizacji deszczowej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 06/04/2020 16/04/2020, godz. 14:00 opolskie
Wykonanie audytów energetycznych Zapytanie ofertowe 06/04/2020 09/04/2020, godz. 10:00 Miasto Warszawa
Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej Zapytanie ofertowe 06/04/2020 08/04/2020, godz. 15:00 łódzkie
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 06/04/2020 14/04/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Usługa zapewnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” Zapytanie ofertowe 06/04/2020 14/04/2020, godz. 10:00 mazowieckie
„Remont instalacji fontanny” polegający na dostawie i montażu instalacji fontanny wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń - w istniejącej niecce zabytkowej sadzawki Zapytanie ofertowe 06/04/2020 20/04/2020, godz. 00:00 mazowieckie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa Sali gimnastycznej przy szkole Zapytanie ofertowe 06/04/2020 15/04/2020, godz. 11:00 opolskie
Wykonanie przeglądów rocznych: techniczny budynku, instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymnych w budynkach. Zapytanie ofertowe 06/04/2020 08/04/2020, godz. 00:00 podkarpackie
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Odnawialne źródła energii Zapytanie ofertowe 06/04/2020 14/04/2020, godz. 09:00 śląskie
Projekt przebudowy napowietrznych linii energetycznych na linie kablowe wraz z oświetleniem ulicznym. Zapytanie ofertowe 06/04/2020 24/04/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Przetarg niepubliczny 06/04/2020 15/04/2020, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie usługi okresowych pomiarów skuteczności izolacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych Zapytanie ofertowe 06/04/2020 10/04/2020, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie dokumentacji i realizacja inwestycji polegającej na doświetleniu przejścia dla pieszych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 06/04/2020 10/04/2020, godz. 15:00 Miasto Poznań
Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia drogi powiatowej Zapytanie ofertowe 06/04/2020 17/04/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Przeprowadzenie rocznej kontroli placów zabaw oraz siłowni Zapytanie ofertowe 06/04/2020 10/04/2020, godz. 09:45 mazowieckie
Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej Przetarg niepubliczny 06/04/2020 27/04/2020, godz. 00:00 wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie przestrzenne, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane.