Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

przetarg, przetargi, przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, przetarg dokumentacja projektowa, przetargi projektowe, zamówienia publiczne projekt budowlany, przetargi nadzór inwestorski, przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przetarg pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, przetargi przeglądy budowlane, przetarg na przeglądy okresowe budynków, przetarg na przeglądy okresowe budynków, przetargi przeglądy techniczne budynków, przetarg na przeglądy okresowe budynków

Znaleziono 10000 wyników.
„Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres 2026 - 2035 dla Nadleśnictw Mińsk, Siedlce, Sokołów wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko” Przetarg publiczny TED 30/11/2023 04/01/2024, godz. 09:00 mazowieckie
Remont agregatów kogeneracyjnych produkcji Jenbacher w formule „Shortblock” z podziałem na części: 1. GUK Malbork – 2 agregaty typ J612 2. GUK Tarnobrzeg – 2 agregaty typ J616 Wynik 30/11/2023 - podkarpackie, pomorskie
Nadzór inwestorski oraz nadzór w okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania p.n.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego dla drogi krajowej nr 33 wraz z mostem p/potok Dolna Zapytanie ofertowe 30/11/2023 08/12/2023, godz. 11:00 dolnośląskie
Wykonanie przeglądów rocznych w obiektach Zapytanie ofertowe 30/11/2023 07/12/2023, godz. 08:50 dolnośląskie
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy, sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji zmieniających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zapytanie ofertowe 30/11/2023 07/12/2023, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Usługi kominiarskie Zapytanie ofertowe 30/11/2023 12/12/2023 małopolskie
Przeprowadzenie okresowego przeglądu przewodów kominowych i wentylacji grawitacyjnej Zapytanie ofertowe 30/11/2023 06/12/2023, godz. 09:00 pomorskie
Wykonanie opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego”. Przetarg publiczny TED 30/11/2023 03/01/2024, godz. 10:00 śląskie
Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Zapytanie ofertowe 30/11/2023 04/12/2023, godz. 13:00 wielkopolskie
Konserwacjia i roczne pomiary elektryczne dźwigów i platform w budynkach komunalnych Zapytanie ofertowe 30/11/2023 08/12/2023, godz. 11:04 lubuskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: Przebudowa ulicy Zapytanie ofertowe 30/11/2023 08/12/2023, godz. 09:00 dolnośląskie
Wykonanie inwentracyzacji i pomiarów sieci teletechnicznej i energatycznej w budynku Zapytanie ofertowe 30/11/2023 04/12/2023, godz. 09:57 wielkopolskie
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji na aranżację strefy Punktu Obsługi Klienta w budynku Zapytanie ofertowe 30/11/2023 08/12/2023, godz. 10:00 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Zapytanie ofertowe 30/11/2023 07/12/2023, godz. 12:00 pomorskie
Przebudowa ulicy - opracownanie kompletnej dokumentacji projektowej Zapytanie ofertowe 30/11/2023 06/12/2023, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie diagnozy potrzeb oraz dokumentacji aplikacyjnej określonej regulaminem konkursu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEPM.05.08-IZ.00-006/23) Zapytanie ofertowe 30/11/2023 05/12/2023, godz. 10:00 pomorskie
Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) dla zadania pn. Wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczne Zapytanie ofertowe 30/11/2023 04/12/2023, godz. 09:00 mazowieckie
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Remont izolacji ścian zewnętrznych Zapytanie ofertowe 30/11/2023 08/12/2023 mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego- nadzór inwestorski Zapytanie ofertowe 30/11/2023 06/12/2023, godz. 11:00 świętokrzyskie
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą: Wymiana podnośników przy kładce PKP na windy Zapytanie ofertowe 30/11/2023 05/12/2023, godz. 10:00 pomorskie

Wyświetlony profil jest ustawieniem standardowym.
Podczas aktywowania darmowego testu wybieramy standardowy profil lub tworzymy nowy, według odpowiednich słów kluczowych, fraz, kodów CPV czy województw.

Dostępne podprofile:
Usługi geodezyjne, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane, Nadzór budowlany, Planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenu.