Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

projekty budowlane, projektowanie architektoniczne, projektowanie inżynieryjne, przeglądy budowlane, nadzory, ekspertyzy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
„„Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na wykaszaniu gatunków ekspansywnych w runie, roślinności zielnej oraz wycinaniu nalotów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP” na terenie Nadleśnictwa Pomorze w roku 2020” Licytacja 21/09/2020 22/10/2020, godz. 09:00 Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej Zapytanie ofertowe 21/09/2020 25/09/2020, godz. 14:00 Miasto Wrocław
Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dla budowy budynku Zapytanie ofertowe 21/09/2020 23/09/2020 podkarpackie
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej Zapytanie ofertowe 21/09/2020 23/09/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn." Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem Zapytanie ofertowe 21/09/2020 30/09/2020, godz. 09:00 wielkopolskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Zapytanie ofertowe 21/09/2020 24/09/2020, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
Nadzór inwestorski - remont drogi krajowej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 21/09/2020 25/09/2020 lubelskie
Przeglądy budynków, obiektu małej architektury Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 21/09/2020 28/09/2020 śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oraz wzmocnienie budynku stacji odwadniania Zapytanie ofertowe 21/09/2020 06/10/2020, godz. 12:00 śląskie
Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji kotłowni Zapytanie ofertowe 21/09/2020 25/09/2020 Miasto Warszawa
Wykonanie przeglądów rocznych (podstawowych) obiektów mostowych oraz przepustów oraz przeglądów dróg Zapytanie ofertowe 21/09/2020 28/09/2020 świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Budowa sieci wod.-kan. Zapytanie ofertowe 21/09/2020 25/09/2020, godz. 14:00 dolnośląskie
Zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy Zapytanie ofertowe 21/09/2020 25/09/2020, godz. 12:00 lubelskie
Opracowanie logo, projektów nośników identyfikacji wizualnej Zapytanie ofertowe 21/09/2020 22/09/2020, godz. 10:45 podkarpackie
Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej Przetarg niepubliczny 21/09/2020 08/10/2020 Miasto Kraków
Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 21/09/2020 25/09/2020 mazowieckie
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji lokali Zapytanie ofertowe 21/09/2020 25/09/2020, godz. 10:00 Miasto Szczecin
Sporządzenie studium wykonalności Zapytanie ofertowe 21/09/2020 25/09/2020, godz. 11:00 śląskie
Roczne przeglądy budowlane Zapytanie ofertowe 21/09/2020 24/09/2020 świętokrzyskie
Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa wodociągu gminnego wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego " Licytacja 21/09/2020 28/09/2020, godz. 12:00 podkarpackie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów, Projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie przestrzenne, Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane, Nadzór budowlany.