Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, przetarg dokumentacja projektowa, przetargi projektowe, zamówienia publiczne projekt budowlany, przetargi nadzór inwestorski, przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przetarg pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, przetargi przeglądy budowlane, przetarg na przeglądy okresowe budynków, przetarg na przeglądy okresowe budynków, przetargi przeglądy techniczne budynków, przetarg na przeglądy okresowe budynków

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji na wykonanie odwodnienia liniowego na działce nr 4910/2 obr. 222 w postaci rurociągu drenarskiego z odprowadzeniem wód (wylotem) do istniejącego rowu. Zapytanie ofertowe 23/10/2021 05/11/2021, godz. 12:00 podkarpackie
Projekt rozbudowy skrzyżowania ulicy Zapytanie ofertowe 23/10/2021 29/10/2021, godz. 10:00 mazowieckie
Dokumentacja techniczna Dostosowania szkoły dla osób z niepełnosprawnością ruchową Zapytanie ofertowe 23/10/2021 29/10/2021, godz. 10:00 dolnośląskie
Projekt rozbudowy pasa drogowego w ulicy Zapytanie ofertowe 23/10/2021 29/10/2021, godz. 10:00 mazowieckie
Projekt rozbudowy skrzyżowania ulicy Zapytanie ofertowe 23/10/2021 29/10/2021, godz. 10:00 mazowieckie
Projekt rozbudowy ulicy Zapytanie ofertowe 23/10/2021 29/10/2021, godz. 10:00 mazowieckie
Projekt zagospodarownia terenu Zapytanie ofertowe 23/10/2021 27/10/2021, godz. 12:00 mazowieckie
2021 1.3.1 Przegląd gwarancyjny systemów technicznych budynku ambasady : SSP,SSWWiN,BMS,KNX,SSP, sterowania automatyką elektryki Wynik 22/10/2021 - Polska
wykonanie koncepcji pokonkursowej i wielobranżowej dokumentacji projektowej na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni w rejonie ul. Chmielnej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Wstępne ogłoszenie 22/10/2021 - mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego VI. Wynik 22/10/2021 - łódzkie
„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania ZZ w Krakowie – NW Brzesko” Wynik 22/10/2021 - mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego VIII. Wynik 22/10/2021 - łódzkie
„Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia oraz rozbudowę dróg na terenie Gminy Daleszyce” Wynik 22/10/2021 - świętokrzyskie
Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie z perspektywą czasową na lata 2022 – 2035. Wynik 22/10/2021 - śląskie
Dozór i ochrona osób i mienia ruchomego w obiekcie administracyjno-biurowym będącego w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, ulica Piekary 17. Korekta 22/10/2021 03/11/2021 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu Przywiśle w Tarnobrzegu”. Wynik 22/10/2021 - podkarpackie
Usługa wykonania operatów szacunkowych Wynik 22/10/2021 - mazowieckie
SVA/W/J/4620-36/2021: Kompleksowa obsługa geodezyjna w zadaniu inwestycyjnym nr 91553 – „Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie”. Wynik 22/10/2021 - mazowieckie
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych – VII „Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi” Wynik 22/10/2021 - śląskie
„Podziały nieruchomości położone w Rudzie Śląskiej przy ulicach Jastrzębiej, Chryzantem, Piastowskiej, Kokotek, Pawłowskiej oraz wznowienie granic nieruchomości gruntowych przy ul. Kłodnickiej” Wynik 22/10/2021 - śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane, Nadzór budowlany.