Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

projekty budowlane, projektowanie architektoniczne, projektowanie inżynieryjne, przeglądy budowlane, nadzory, ekspertyzy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Świadczenie cyklicznych przeglądów i konserwacji zestawu hydroforowego zamontowanego w budynku Zapytanie ofertowe 26/11/2020 02/12/2020, godz. 10:00 lubuskie
Przyłączenie instalacji Klienta do sieci Enea Operator. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Przetarg niepubliczny 26/11/2020 10/12/2020, godz. 10:30 kujawsko-pomorskie
Przyłączenie do sieci PV Rawicz 5 i 6 – zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Przetarg niepubliczny 26/11/2020 02/12/2020, godz. 10:00 Miasto Poznań
Wykonanie audytu energetycznego Zapytanie ofertowe 26/11/2020 02/12/2020, godz. 14:00 śląskie
Przygotowanie projektu koncepcyjnego przebudowy internatu sportowego Albatros Zapytanie ofertowe 26/11/2020 30/11/2020, godz. 00:00 Miasto Warszawa
Realizowanie wniosków o likwidację barier architektonicznych i technicznych Zapytanie ofertowe 26/11/2020 03/12/2020, godz. 09:00 śląskie
Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku Konkurs ofert 26/11/2020 08/12/2020, godz. 08:00 śląskie
Opracowanie dokumentacji technicznej Zapytanie ofertowe 26/11/2020 04/12/2020, godz. 16:00 mazowieckie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży elektrycznej Licytacja 26/11/2020 01/12/2020, godz. 12:00 śląskie
Przeglądy okresowe budynków Zapytanie ofertowe 26/11/2020 02/12/2020, godz. 00:00 opolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia Zapytanie ofertowe 26/11/2020 27/11/2020, godz. 12:00 podkarpackie
Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu Zapytanie ofertowe 26/11/2020 03/12/2020, godz. 12:00 śląskie
Przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego wraz z opracowaniem dokumentacji technologiczno-finansowej Zapytanie ofertowe 26/11/2020 03/12/2020, godz. 09:00 śląskie
Audyt dostępności budynku użyteczności publicznej Zapytanie ofertowe 26/11/2020 03/12/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zapytanie ofertowe 26/11/2020 02/12/2020, godz. 15:00 warmińsko-mazurskie
KPP Kępno - ekspertyza techniczna (konstrukcyjno-budowlana) Licytacja 26/11/2020 03/12/2020, godz. 15:00 wielkopolskie
Opracowanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie nowego systemu kontroli dostępu na terenie obiektu KPP w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 56. Licytacja 26/11/2020 04/12/2020, godz. 10:00 Miasto Łódź
Przegląd techniczny i naprawa aparatu KTG SRF618B5 Licytacja 26/11/2020 01/12/2020, godz. 10:00 Polska
„Wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach, Gmina Sitkówka-Nowiny”. Licytacja 26/11/2020 01/12/2020, godz. 12:00 świętokrzyskie
Okresowe przeglądy budynków Zapytanie ofertowe 25/11/2020 01/12/2020, godz. 14:00 lubuskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów, Projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie przestrzenne, Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane, Nadzór budowlany.