Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, przetarg dokumentacja projektowa, przetargi projektowe, zamówienia publiczne projekt budowlany, przetargi nadzór inwestorski, przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przetarg pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, przetargi przeglądy budowlane, przetarg na przeglądy okresowe budynków, przetarg na przeglądy okresowe budynków, przetargi przeglądy techniczne budynków, przetarg na przeglądy okresowe budynków

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wykonanie pełnej dokumentacji i uzyskanie Decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieku Dolistówka oraz do gruntu poprzez studnie chłonne z terenu przy ul. 42 Pułku Piechoty 44 Licytacja 25/05/2022 25/05/2022, godz. 11:00 podlaskie
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy kablowych przyłączy elektroenergetycznych Przetarg niepubliczny 21/05/2022 02/06/2022 łódzkie, podkarpackie, podlaskie
Sukcesywne wykonywanie ekspertyz wpływu na system elektroenergetyczny Przetarg niepubliczny 21/05/2022 01/06/2022, godz. 11:00 lubelskie
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu kontrahenta Przetarg niepubliczny 21/05/2022 01/06/2022 mazowieckie, lubelskie
Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa przyłączy kablowych nN Przetarg niepubliczny 21/05/2022 26/05/2022 łódzkie, mazowieckie, podlaskie
Wykonanie projektu i prac budowlano-montażowych budowy rozdzielni sieciowej 110 kV Przetarg niepubliczny 21/05/2022 27/05/2022 mazowieckie, świętokrzyskie
Budowa linii kablowej nN oraz przyłączy kablowych nN w celu zasilenia budynków mieszkalnych Przetarg niepubliczny 21/05/2022 08/06/2022, godz. 10:00 mazowieckie, świętokrzyskie
Wykonanie kontroli okresowych rocznych budynków Licytacja 21/05/2022 06/06/2022, godz. 10:00 pomorskie
Nadzór nad wykonaniem prac przygotowawczych i rekultywacyjnych oraz wykonanie opinii geotechnicznej oraz sprawowania obsługi geotechnicznej w związku z budową plac wiertni Przetarg niepubliczny 21/05/2022 02/06/2022, godz. 11:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy gazowych Licytacja 21/05/2022 27/05/2022, godz. 09:00 pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i zgód na podłączenie budynku Przetarg niepubliczny 21/05/2022 26/05/2022, godz. 11:00 małopolskie
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ETAP I) oraz zagospodarowania terenu działki w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej Wynik 20/05/2022 - śląskie
Modernizacja i rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Serokomla wraz z instalacją fotowoltaiczną Wynik 20/05/2022 - lubelskie
BZP.271.149.2021 Projekt dostosowania budynku szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowym Sączu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami Wynik 20/05/2022 - małopolskie
„Świadczenie usług kominiarskich” Wynik 20/05/2022 - dolnośląskie
Przebudowa i rozbudowa stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków aglomeracji Wierszyno Wynik 20/05/2022 - pomorskie
"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zboiska, Wolica i Dudyńce w gminie Bukowsko” w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wynik 20/05/2022 - podkarpackie
Zadanie 5: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów – Jakubów – Dobre w msc. Nowy Jędrzejów od km 0+240 do km 0+598 Wynik 20/05/2022 - mazowieckie
Modernizacja oczyszczalni ścieków – etap II Wynik 20/05/2022 - małopolskie
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Lubień” Ujęcie wody pitnej w miejscowości Lubień na Roli Zagrody Plebańskie. Wynik 20/05/2022 - małopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane, Nadzór budowlany.