Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

projekty budowlane, projektowanie architektoniczne, projektowanie inżynieryjne, przeglądy budowlane, nadzory, ekspertyzy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Opracowanie dokumentacji modernizacji instalacji cwu, co oraz audytu energetycznego Zapytanie ofertowe 27/02/2021 04/03/2021, godz. 23:59 dolnośląskie
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin - zadaszenie boiska treningowego systemem balonowym”” Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 09/03/2021 wielkopolskie
„Usługa wykonania dokumentacji projektowej przebudowy oddziału 5 rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej na oddział chirurgii krótkoterminowej” Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 09/03/2021 śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku warsztatowo-biurowego na cele usług administracyjnych dla ludności Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 09/03/2021 łódzkie
Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 08/03/2021 pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo-Czeczewo. Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 08/03/2021 kujawsko-pomorskie
WYKONYWANIE PRAC GEODEZYJNYCH DLA POTRZEB REALIZACJI ZADAŃ STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W 2021 ROKU Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 11/03/2021 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż DP 1029K ul. Słowackiego w Trzebini w kierunku ośrodka Chechło oraz dla ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż DP 1055K ul.Prusa w Alwerni. Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 11/03/2021 małopolskie
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Nowy Świętów km 16+912 wraz z dojazdami” Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 09/03/2021 opolskie
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg na terenie miasta Oleśnicy oraz pełnienie nadzoru autorskiego Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 08/03/2021 dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, remont i rozbudowę dróg na terenie Gminy Daleszyce Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 08/03/2021 świętokrzyskie
"Kontrola komór wysokich w Kopalni Soli "Wieliczka"" Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 10/03/2021 małopolskie
Przegląd okresowy oraz konserwacja i naprawa jednostek pływających Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 09/03/2021 pomorskie
Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.......... Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 09/03/2021 Makroregion Województwo Mazowieckie
Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontu głównego budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Maz. .... Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 08/03/2021 łódzkie
Wykonanie projektu budowlanego modernizacji pomieszczeń przychodni na parterze oraz I pietrze w bloku C Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 09/03/2021 małopolskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów ppoż. – Segment A. Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 09/03/2021 wielkopolskie
Wykonanie usługi w zakresie pomiarów elektroenergetycznych w Kopalni Soli „Wieliczka”. Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 10/03/2021 małopolskie
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu: „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF)” Wynik 26/02/2021 - Chełmsko-zamojski, Lubelski
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad Budową chodnika Zamówienie poniżej 130 tys. zł 26/02/2021 08/03/2021, godz. 09:00 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane, Nadzór budowlany.