Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

projekty budowlane, projektowanie architektoniczne, projektowanie inżynieryjne, przeglądy budowlane, nadzory, ekspertyzy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naruszewicza i Królowej Jadwigi w Bydgoszczy, PP/2/2020 Licytacja 20/01/2020 29/01/2020, godz. 13:00 Polska
Wykonanie usługi w zakresie przeglądu specjalnego dla 15 szt. dźwigników samochodowych, które osiągnęły RESURS Licytacja 20/01/2020 27/01/2020, godz. 11:52 Polska
Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji Zapytanie ofertowe 20/01/2020 31/01/2020, godz. 09:00 dolnośląskie
Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji Zapytanie ofertowe 20/01/2020 - dolnośląskie
Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/01/2020 24/01/2020, godz. 11:00 małopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa budynku mieszkalnousługowego Zapytanie ofertowe 20/01/2020 22/01/2020, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie oceny stanu technicznego budynków mieszkalnych Zapytanie ofertowe 20/01/2020 23/01/2020, godz. 10:00 łódzkie
Adaptacja i aranżacja pomieszczeń biurowych Zapytanie ofertowe 20/01/2020 31/01/2020, godz. 13:00 śląskie
Opracowanie kosztorysów na roboty remontowe w budynkach Zapytanie ofertowe 20/01/2020 30/01/2020, godz. 14:30 Miasto Warszawa
Nadzór budowlany przy likwidacji barier architektonicznych i technicznych Zapytanie ofertowe 20/01/2020 24/01/2020, godz. 15:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i operatu wodnoprawnego: Rozbudowa i modernizacja SUW Zapytanie ofertowe 20/01/2020 24/01/2020, godz. 13:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie Programu Funkcjonalno-użytkowego: Ścieżki pieszo-rowerowej Zapytanie ofertowe 20/01/2020 24/01/2020, godz. 12:00 opolskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dot. realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego 2019 – Trampoliny ziemne Zapytanie ofertowe 20/01/2020 24/01/2020, godz. 10:00 Miasto Warszawa
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej Zapytanie ofertowe 20/01/2020 22/01/2020, godz. 13:00 podkarpackie
Opinia w zakresie ustalenia czy stacje transformatorowe (budynkowe, wieżowe, kontenerowe) spełniają definicje budynku w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/01/2020 23/01/2020, godz. 00:00 świętokrzyskie
Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmującej drogi publiczne Zapytanie ofertowe 20/01/2020 30/01/2020, godz. 09:00 wielkopolskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa dróg Zapytanie ofertowe 20/01/2020 31/01/2020, godz. 12:00 dolnośląskie
Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Zapytanie ofertowe 20/01/2020 24/01/2020, godz. 11:00 małopolskie
Dostawa stołu do gry w piłkarzyki, zaprojektowanie oznakowania oraz oznakowanie stołu logotypem Zapytanie ofertowe 20/01/2020 24/01/2020, godz. 00:00 warmińsko-mazurskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi Zapytanie ofertowe 20/01/2020 27/01/2020, godz. 12:00 zachodniopomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie przestrzenne, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane.