Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, przetarg dokumentacja projektowa, przetargi projektowe, zamówienia publiczne projekt budowlany, przetargi nadzór inwestorski, przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przetarg pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, przetargi przeglądy budowlane, przetarg na przeglądy okresowe budynków, przetarg na przeglądy okresowe budynków, przetargi przeglądy techniczne budynków, przetarg na przeglądy okresowe budynków

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Dzielnic Wilanów i Rembertów m.st. Warszawy Wynik 17/09/2021 - mazowieckie
Opracowanie koncepcji projektowej oraz PFU przebudowy niektórych ulic w Świętej Katarzynie, Gmina Siechnice Wynik 17/09/2021 - dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" Przetarg publiczny TED 17/09/2021 22/10/2021, godz. 08:00 mazowieckie
Ocena stanu technicznego wraz z kontrolą pięcioletnią obiektów na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – NW Częstochowa, NW Kłobuck, NW Sieradz, NW Wieluń, ZW Poraj Wynik 17/09/2021 - mazowieckie
„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu 10 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie zamówienia „Zaprojektuj i wybuduj” w podziale na dwie części.” Wynik 16/09/2021 - zachodniopomorskie
Nadzór inwestorski nad zadaniem : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 33 koło miejscowości Bystrzyca Kłodzka Wynik 16/09/2021 - dolnośląskie
Montaż zestawów fotowoltaicznych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, w trybie: „zaprojektuj i wybuduj.” Wynik 16/09/2021 - śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej, odprowadzającej ścieki z projektowanej pompowni na półwyspie Stylchyn do OŚ w Maniowach Wynik 16/09/2021 - małopolskie
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Sośnie powiatu ostrowskiego z podziałem na obręby. Wynik 16/09/2021 - wielkopolskie
Świadczenie usług szkoleniowych dla studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Wynik 16/09/2021 - łódzkie
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy kolektora deszczowego Harcerska - Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim Wynik 16/09/2021 - wielkopolskie
Dokumentacja techniczno – kosztorysowa w ramach zadania Remont awanportów – Śluza Krzyż Wynik 16/09/2021 - mazowieckie
Zaprojektowanie i wybudowanie sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kamionka Wielka - II postępowanie Wynik 16/09/2021 - małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu utwardzonego na działkach o nr ew. 858/5 i 858/6 w m. Mokre” Wynik 16/09/2021 - lubelskie
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Stop Smog" Przetarg publiczny BZP 16/09/2021 29/09/2021 małopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla napraw i remontów oraz specyfikacji technicznej do robót w obiektach wojskowych administrowanych przez 4WOG Gliwice Wynik 16/09/2021 - śląskie
Usługi geodezyjne i kartograficzne w zakresie aktualizacji bazy danych Państwowego Rejestru Granic oraz Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków Przetarg publiczny BZP 16/09/2021 24/09/2021 małopolskie
Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą. Wynik 16/09/2021 - łódzkie
Przebudowa dr pow Nr 1535B Białystok-Kruszewo na odc od skrzyżowania z dr pow Nr 1538B do skrzyżowania z dr pow Nr 1537B i drogą gminną 106267B (gm. Choroszcz) - pełnienie funkcji inspektora nadzoru Przetarg publiczny BZP 16/09/2021 27/09/2021 podlaskie
„Remont bieżący obiektów służbowych KPP w Parczewie – remont PdOZ” Wynik 16/09/2021 - lubelskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane, Nadzór budowlany.