Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy - ogłoszenia

obsługa informatyczna, wdrażanie systemów, audyt teleinformatyczny, audyt komputerowy, audyt informatyczny, audyt bezpieczeństwa, audyt oprogramowania, audyt systemów, aplikacje internetowe, tworzenie aplikacji, strona mobilna, projektowanie aplikacji

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Dostawa akcesoriów informatycznych i licencji, odnowienia licencji oraz odnowienia wsparcia dla urządzenia Fortigate Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 05/03/2021 dolnośląskie
Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Modułu do systemu Kwalifikator Wstępne ogłoszenie 24/02/2021 - Makroregion Województwo Mazowieckie
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Inna informacja 24/02/2021 08/03/2021, godz. 09:00 Miasto Warszawa
Świadczenie kompleksowej usługi hostingowej, bazując na infrastrukturze chmury publicznej, dla systemu KRONIK@ Inna informacja 24/02/2021 08/03/2021, godz. 10:00 Miasto Warszawa
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Efekty projektów środowiskowych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 Wynik 24/02/2021 - zachodniopomorskie, Miasto Szczecin
Zakup urządzeń platformy x86 wraz z usługą opieki serwisowej Inna informacja 24/02/2021 11/03/2021, godz. 09:00 Miasto Warszawa
Świadczenie budowy, usług utrzymania, wsparcia technicznego, rozwoju i asysty oraz szkoleń użytkowników dla systemu informatycznego monitorowania uczestników projektów EFS Inna informacja 24/02/2021 26/03/2021, godz. 09:00 Miasto Warszawa
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania antywirusowego w celu realizacji projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”. Wynik 24/02/2021 - Krakowski, Rzeszowski
Dostarczenie i wdrożenie części I podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku wraz z usługami serwisu gwarancyjnego w ramach implementacji systemu „E-Opieka” Inna informacja 24/02/2021 25/02/2021, godz. 09:00 Miasto Warszawa
Dostawa oraz instalacja sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną w ramach projektu „MSIM” Inna informacja 24/02/2021 12/03/2021, godz. 10:30 Krakowski
Dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową portalu obserwatorium o 3D Wynik 24/02/2021 - Miasto Kraków
Świadczenie usługi serwisu i Hotline, modyfikacji systemu do posiadającego przez Zamawiającego Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (...)" Przetarg publiczny TED 24/02/2021 23/03/2021, godz. 09:00 Miasto Wrocław
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych Inna informacja 24/02/2021 08/03/2021, godz. 10:30 Radomski
Zak. usł. serwisu pogwaranc. sprzętu dla central. syst. informat. CPD, tj. CSIP, CSD, ERCDŚ CBŚP i BSW, SIO, Synaps, SEWN, Sespol, SWLP, sieci teleinfor. CBŚP, Child Alert 1. system ewidencji środk. trwałych Wynik 24/02/2021 - Polska
Dostawa oprogramowania biurowego dla jednostek administracji państwowej Inna informacja 24/02/2021 26/02/2021, godz. 10:00 Miasto Warszawa
Zakup oprogramowania typu HIS Wynik 24/02/2021 - Miasto Kraków, Nowotarski
Zakup oprogramowania na potrzeby ŁSI Sp. z o.o. Wynik 24/02/2021 - Miasto Łódź
Zakup dostępu do usługi umożliwiającej przeprowadzanie w ZUS postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Wynik 24/02/2021 - Miasto Warszawa
Objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania Infomedica/AMMS Wynik 24/02/2021 - Miasto Kraków, Rzeszowski
Wdrożenie i integracja e-Usług oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w (...) "; znak postępowania: ZZP-148/20 Wynik 24/02/2021 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usługi informatyczne, z wyłączeniem usług dostępu do Internetu, Usługi internetowe, w tym dostęp do Internetu.