Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy - ogłoszenia

obsługa informatyczna, wdrażanie systemów, audyt teleinformatyczny, audyt komputerowy, audyt informatyczny, audyt bezpieczeństwa, audyt oprogramowania, audyt systemów, aplikacje internetowe, tworzenie aplikacji, strona mobilna, projektowanie aplikacji

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wybór kandydata na stanowisko Programisty Zapytanie ofertowe 23/09/2020 30/09/2020, godz. 23:59 małopolskie
Aplikacja do testowania modeli Zapytanie ofertowe 23/09/2020 26/10/2020, godz. 23:59 lubelskie
Zapytanie ofertowe nr 2/2020 Zapytanie ofertowe 23/09/2020 30/09/2020, godz. 23:59 dolnośląskie
Dostawa oprogramowania wspierającego proces kształcenia Liczba części – 3 Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
"Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” w ramach projektu: „CHAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 02/10/2020, godz. 09:30 mazowieckie
Dostawa licencji oraz praw do wsparcia producenta dla oprogramowania antywirusowego Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Automat tokarski (2 szt.) wraz z oprogramowaniem Zapytanie ofertowe 23/09/2020 26/10/2020, godz. 23:59 łódzkie
Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014 - 2020 Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Dostawa 94 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 30/09/2020, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenie audytów na terenie Miasta i Gminy Łosice Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 02/10/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Zakup systemu wykrywania oraz reagowania na zagrożenia na stacjach końcowych dla Centrum e-Zdrowia. Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Dostawa komputera stacjonarnego do obliczeń przeprowadzanych przez GPU - FH/ 02/ 09/ 20 Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 06/10/2020, godz. 10:00 śląskie
ZAPEWNIENIE KONTRAKTÓW SERWISOWYCH DLA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ FIRMY EMC Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 10:00 pomorskie
Nie dopuszcza się ofert częściowych. Zapytanie ofertowe 23/09/2020 30/09/2020, godz. 23:59 Polska
Sprzęt komputerowy i multimedialny Zapytanie ofertowe 23/09/2020 01/10/2020, godz. 14:00 świętokrzyskie
Dostawa wyposażenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wynik 23/09/2020 - świętokrzyskie
Projekt aplikacje komputerowe – projekt Zapytanie ofertowe 23/09/2020 01/10/2020, godz. 16:00 śląskie
Odnowienie licencji dla urządzenia Cisco FPR2110 zainstalowanego w budynku Wydziału Zarządzania. Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 02/10/2020, godz. 10:00 łódzkie
Zakup urządzeń sieciowych dla ST ROSICZKA Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Utrzymanie i rozbudowa aplikacji webowych oraz aplikacji „Kopaliny” w zakresie niekoncesjonowanej eksploatacji wraz ze wsparciem technicznym oraz ze świadczeniem usługi gwarancji na wykonane prace Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 10:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usługi informatyczne, z wyłączeniem usług dostępu do Internetu, Usługi internetowe, w tym dostęp do Internetu.