Ciepłownictwo - ogłoszenia

przetarg na instalowanie kotłów, budowę lokalnych sieci grzewczych, budowę kominów przemysłowych, ciepłownie, elektrociepłownie, budowę przyłącza ciepłowniczego, lokalne sieci grzewcze

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2314 wyników.
Usługa zapewnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” Zapytanie ofertowe 06/04/2020 14/04/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków Licytacja 03/04/2020 16/04/2020, godz. 13:00 kujawsko-pomorskie
Wykonie robót dotyczących dostawy, montażu i serwisowania instalacji odnawialnych źródeŁ energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz budynkach użyteczności publicznej w gminie Przyrów. Część I- ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów” Część II - „OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów” Część III - „Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów” Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 17/04/2020, godz. 09:00 śląskie
Zaprojektuj i wybuduj – Modernizacja ciepłowniczego węzła grupowego. Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 20/04/2020, godz. 10:30 warmińsko-mazurskie
Przebudowa źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 13 w Rybniku-Chwałowicach przy ul. 1-go Maja 51, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wynik 03/04/2020 - Polska
. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Mrągowo” Wynik 03/04/2020 - Polska
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Małej 10 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.13.2020 Wynik 03/04/2020 - Polska
Wykonywanie usług konserwacyjno – serwisowych oraz usuwanie awarii i dokonywanie napraw systemów cieplnych zainstalowanych w kompleksach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia. Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 16/04/2020, godz. 09:30 pomorskie
Montaż i zakup instalacji fotowoltaicznej oraz montaż i zakup kaskady dwóch pomp ciepła Zapytanie ofertowe 03/04/2020 14/04/2020 warmińsko-mazurskie, Olsztyński
Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Marymoncka 93/97 (nr rej. 17). Wynik 03/04/2020 - mazowieckie
Wykonanie studium wykonalności dla budowy kotłowni szczytowo rezerwowej w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Przetarg publiczny TED 03/04/2020 22/04/2020, godz. 08:00 mazowieckie
Budowa przyłączy oraz sieci ciepłowniczych na terenie miasta Wrocław w latach 2020–2022 Przetarg publiczny TED 03/04/2020 07/05/2020, godz. 08:00 dolnośląskie
Dostawa: cz. 1 – przesłonki do wiązek laserowych; cz. 2 – chłodziarki recyrkulacyjnej z wymiennikiem ciepła; cz. 3 – digitalizatora sygnałów z obliczeniami FFT na FPGA; cz. 4 – zasilacza laboratoryjnego Wynik 03/04/2020 - kujawsko-pomorskie
Budowa/przystosowanie instalacji odpylania i budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów węglowych WR-25 nr 3 i OR-50N zainstalowanych w Elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej Inna informacja 03/04/2020 27/04/2020, godz. 08:00 opolskie
Świadczenie usług eksperckich na rzecz PGE Energia Ciepła S.A., Oddział w Rybniku w latach 2019–2022 Wynik 03/04/2020 - mazowieckie
Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej 2Dn200-150 na preizolowaną o śr. 2Dn125-80, od pkt „PP” do komory Z 2.2 w rejonie ul. Mełgiewskiej 40 w Lublinie”, nr budżetu: M/00450/TCO/16. Inna informacja 03/04/2020 27/04/2020, godz. 08:00 lubelskie
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Solnej 20 w Bydgoszczy Przetarg publiczny TED 03/04/2020 16/04/2020, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: Przebudowa magistrali „A” na odcinku od komory ciepłowniczej A-12A do komory A-24 – etap I i II w rejonie ul. Rembielińska/Kondratowicza (SC III 8) – odcinek od połączenia przed komorą A-22 do połączenia z s.c. kanałową za komorą A-23. Inna informacja 03/04/2020 15/06/2020, godz. 07:45 mazowieckie
Modernizacja odcinków sieci i przyłączy cieplnych oraz budowa węzłów cieplnych w ramach zadania „Modernizacja grupowego węzła cieplnego i budowa węzłów indywidualnych – Witosa 1-1C” w Toruniu dla PGE Przetarg publiczny TED 03/04/2020 06/05/2020, godz. 08:00 mazowieckie
Budowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn Inna informacja 03/04/2020 30/04/2020, godz. 07:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.