Ciepłownictwo - ogłoszenia

przetarg na instalowanie kotłów, budowę lokalnych sieci grzewczych, budowę kominów przemysłowych, ciepłownie, elektrociepłownie, budowę przyłącza ciepłowniczego, lokalne sieci grzewcze

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2869 wyników.
Przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków Zapytanie ofertowe 21/09/2020 28/09/2020, godz. 15:30 pomorskie
Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej Przetarg niepubliczny 21/09/2020 08/10/2020 Miasto Kraków
Budowa przyłączy ciepłowniczych wraz z kanalizacją teletechniczną oraz budowa węzła w bud Zapytanie ofertowe 21/09/2020 25/09/2020, godz. 10:00 Miasto Szczecin
Badania eksperymentalne modułu agregatu ciepła Zapytanie ofertowe 19/09/2020 26/09/2020, godz. 23:00 Polska
Dostarczenie ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich z siedzibą w Lublinie Wynik 19/09/2020 - Polska
Przeprowadzenie szkolenia: Eksploatacja urządzeń ciepłowniczych z uprawnieniami E2 Zapytanie ofertowe 18/09/2020 25/09/2020, godz. 09:00 warmińsko-mazurskie
Budowa przyłączy, węzłów Przetarg niepubliczny 18/09/2020 24/09/2020, godz. 10:00 Miasto Szczecin
Budowa przyłączy Przetarg niepubliczny 18/09/2020 28/09/2020 Miasto Szczecin
Wykonanie przyłącza cieplnego Przetarg niepubliczny 18/09/2020 01/10/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Zadanie 1: Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w Budynku Krat (Obiekt 01) znajdującym się na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie. Zadanie 2: Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej oraz grzewczej w Stacji odwadniania osadu (Obiekt 18) znajdującej się na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie Przetarg publiczny BZP 18/09/2020 05/10/2020, godz. 09:30 śląskie
Przebudowa lokalnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w energię cieplną w Gminie Wieniawa poprzez wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację dwóch domów wielorodzinnych Wynik 18/09/2020 - Polska
Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8) Wynik 18/09/2020 - małopolskie
„Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych pod potrzeby węzłów cieplnych” Wynik 18/09/2020 - podkarpackie
Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. Wynik 18/09/2020 - wielkopolskie
Remont kapitalny turbozespołu nr 1 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach Inna informacja 18/09/2020 02/10/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonywanie serwisu eksploatacyjnego, w tym konserwacji i napraw systemu telewizji dozorowej (CCTV) monitorującej teren PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Wynik 18/09/2020 - mazowieckie
„Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.” Inna informacja 18/09/2020 05/10/2020, godz. 08:00 świętokrzyskie
Przebudowa kotłowni gazowej w zakresie modernizacji źródła ciepła dla oddziału I-III Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Celejowie Wynik 17/09/2020 - Polska
Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji pomp ciepła na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach Wynik 17/09/2020 - Polska
Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim w zakresie instalacji wewnętrznych sanitarnych takich jak: CO, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja p-poż hydrantowa, instalacja węzła cieplnego i kanalizacja sanitarna Wynik 17/09/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.