Doradztwo energetyczne - ogłoszenia

usługi wydajności energetycznej, usługi kompensacji mocy, usługi ograniczania emisji, doradztwo energetyczne, świadectwo energetyczne, przetarg audyt energetyczny, audyty energetyczne, termowizja, termowizyjne

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1039 wyników.
Wykonanie audytów energetycznych Zapytanie ofertowe 06/04/2020 09/04/2020, godz. 10:00 Miasto Warszawa
Usługa zapewnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” Zapytanie ofertowe 06/04/2020 14/04/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Odnawialne źródła energii Zapytanie ofertowe 06/04/2020 14/04/2020, godz. 09:00 śląskie
Projekt przebudowy napowietrznych linii energetycznych na linie kablowe wraz z oświetleniem ulicznym. Zapytanie ofertowe 06/04/2020 24/04/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Przetarg niepubliczny 06/04/2020 15/04/2020, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie projektu oraz wymiany instalacji oświetlenia – technologia LED w hali produkcyjnej budynku Zapytanie ofertowe 03/04/2020 25/04/2020, godz. 14:00 podkarpackie
Wykonanie audytów ex post Licytacja 03/04/2020 14/04/2020, godz. 10:00 Miasto Wrocław
Wykonanie uproszczonych audytów energetycznych Zapytanie ofertowe 03/04/2020 14/04/2020, godz. 00:00 dolnośląskie
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu „Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary.” Zapytanie ofertowe 03/04/2020 20/04/2020 śląskie
Wykonanie studium wykonalności dla budowy kotłowni szczytowo rezerwowej w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Przetarg publiczny TED 03/04/2020 22/04/2020, godz. 08:00 mazowieckie
Świadczenie usług eksperckich na rzecz PGE Energia Ciepła S.A., Oddział w Rybniku w latach 2019–2022 Wynik 03/04/2020 - mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:: Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zapytanie ofertowe 02/04/2020 10/04/2020, godz. 15:30 zachodniopomorskie
Usługa dozoru urządzeń elektrycznych na obiektach Zapytanie ofertowe 02/04/2020 16/04/2020, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.:„Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie” Przetarg publiczny BZP 02/04/2020 10/04/2020, godz. 09:00 podlaskie
Remont balkonów i elewacji, pokrycia dachowego, projekt wymiany docieplenia i pokrycia dachowego oraz wymiana rozdzielaczy instalacji centralnego ogrzewania Przetarg niepubliczny 02/04/2020 29/04/2020, godz. 09:00 Miasto Kraków
Zaprojektowanie i wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych wraz z ich podłączeniem do centralnego systemu grzewczego Licytacja 02/04/2020 17/04/2020, godz. 12:00 Miasto Poznań
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy napowietrznych linii energetycznych SN i nn i WLZ do posesji na linie kablowe oraz zaprojektowanie oświetlenia ulicznego i monitoringu w ciągu ulicy Orlej we wsi Szczęsne (odcinek między ul. Słodką i Łagodną) w gminie Grodzisk Maz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy. Wynik 02/04/2020 - Polska
Wykonanie okresowych eksploatacyjnych badań i pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach Zapytanie ofertowe 01/04/2020 07/04/2020, godz. 11:00 Miasto Poznań
WYKONANIA BADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ W BUDYNKU Licytacja 01/04/2020 08/04/2020, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych na: Przebudowę systemu grzewczego i podłączenie do miejskiej sieci gazowej Licytacja 01/04/2020 17/04/2020, godz. 10:00 lubuskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.