Ochrona środowiska - ogłoszenia

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Ochrona środowiska - ogłoszenia

przetargi ochrona środowiska, przetargi raport oddziaływania na środowisko, przetargi ocena oddziaływania na środowisko, przetargi raporty środowiskowe, przetargi pomiary hałasu, przetargi raport ooś, przetargi pomiary emisji zanieczyszczeń, przetargi monitoring powietrza, przetargi zanieczyszczenia środowiska, przetargi badanie wody, przetargi badanie gleby, przetargi skażenie, przetargi zanieczyszczenia wód, przetargi monitoring jakości powietrza, przetargi ekspertyzy ornitologiczne, przetargi ekspertyzy przyrodnicze, przetargi usługi kontroli jakości środowiska, przetargi Opracowanie Programu Ochrony Środowiska, przetargi nadzór przyrodniczy

Znaleziono 924 wyników.
„Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres 2026 - 2035 dla Nadleśnictw Mińsk, Siedlce, Sokołów wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko” Przetarg publiczny TED 30/11/2023 04/01/2024, godz. 09:00 mazowieckie
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Wynik 29/11/2023 - mazowieckie
Dostawa bezzałogowych statków powietrznych BSP, urządzeń pomiarowych, kamer, systemów wizyjnych, sensorów, oprogramowania z podziałem na 6 części Wynik 29/11/2023 - wielkopolskie
Dostawa bezzałogowych statków powietrznych BSP, urządzeń pomiarowych, kamer, systemów wizyjnych, sensorów, oprogramowania z podziałem na 6 części Wynik 29/11/2023 - wielkopolskie
Wykonaniu inwentaryzacji drzew i krzewów wraz z operatem dendrologicznym, inwentaryzacji terenu oraz inwentaryzacji, ekspertyzy i opinii konstrukcyjnej obiektów naziemnych Zapytanie ofertowe 29/11/2023 30/11/2023, godz. 10:00 małopolskie
Dostawa bezzałogowych statków powietrznych BSP, urządzeń pomiarowych, kamer, systemów wizyjnych, sensorów, oprogramowania z podziałem na 6 części Wynik 29/11/2023 - wielkopolskie
Dostawa bezzałogowych statków powietrznych BSP, urządzeń pomiarowych, kamer, systemów wizyjnych, sensorów, oprogramowania z podziałem na 6 części Wynik 29/11/2023 - wielkopolskie
Dostawa bezzałogowych statków powietrznych BSP, urządzeń pomiarowych, kamer, systemów wizyjnych, sensorów, oprogramowania z podziałem na 6 części Wynik 29/11/2023 - wielkopolskie
Dostawa bezzałogowych statków powietrznych BSP, urządzeń pomiarowych, kamer, systemów wizyjnych, sensorów, oprogramowania z podziałem na 6 części Wynik 29/11/2023 - wielkopolskie
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych dokumentów wraz załącznikami dla zadania pn.:„Blue Valley–Wiślanym Szlakiem” Wynik 29/11/2023 - podkarpackie
Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem Zapytanie ofertowe 29/11/2023 01/12/2023, godz. 09:00 opolskie
DOKUMENTACJA DO BUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO ORAZ NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ SIEDLISK NATURA 2000 W DOLINIE LENIWEJ OBRY Przetarg publiczny BZP 29/11/2023 08/12/2023 lubuskie
Wykonanie prac badawczych wraz z opracowaniem raportu umożliwiającym zagospodarowanie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. A. J. Ostaszewskiego w Krośnie Przetarg publiczny BZP 28/11/2023 12/12/2023 podkarpackie
Monitoring występowania wybranych gatunków zwierząt w Ostoi Złotopotockiej (płazy, ryby, chrząszcze). Przetarg publiczny BZP 28/11/2023 07/12/2023 śląskie
Poprawa warunków gniazdowania bociana białego w województwie warmińsko-mazurskim - budowa słupów z platformami, zmniejszenie gniazd, budowa platform dachowych – 7 zadań Wynik 28/11/2023 - warmińsko-mazurskie
Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla wybranych obszarów Natura 2000. Wynik 28/11/2023 - opolskie
Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla wybranych obszarów Natura 2000. Wynik 28/11/2023 - opolskie
Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla wybranych obszarów Natura 2000. Wynik 28/11/2023 - opolskie
Monitoring przedmiotów ochrony w obszarze Natura Stawy Wielikąt i Las Tworkowski Wynik 28/11/2023 - śląskie
Wykonanie oceny wpływu wykonanych działań z zakresu ochrony czynnej na stan zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków w obrębie 5 obszarów Natura 2000. Wynik 28/11/2023 - podlaskie

Wyświetlony profil jest ustawieniem standardowym.
Podczas aktywowania darmowego testu wybieramy standardowy profil lub tworzymy nowy, według odpowiednich słów kluczowych, fraz, kodów CPV czy województw.