Usługi pracy społecznej i podobnej - ogłoszenia

usługi opiekuńcze, doradztwo zawodowe, doradca zawodowy, świadczenie usług opiekuńczych

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2769 wyników.
Zapewnienie usługi hotelowej, gastronomicznej i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących Zapytanie ofertowe 27/01/2020 31/01/2020, godz. 00:00 łódzkie
PRZEPROWADZENIE DORADZTWA PSYCHOLOGICZNEGO W RAMACH DIAGNOZY POTRZEB I OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA Zapytanie ofertowe 24/01/2020 03/02/2020 łódzkie
PRZEPROWADZENIE DORADZTWA PEDAGOGICZNEGO W RAMACH DIAGNOZY POTRZEB I OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA Zapytanie ofertowe 24/01/2020 03/02/2020 łódzkie
Zapytanie ofertowe Nr 02/01/MASZ/2020 Zapytanie ofertowe 24/01/2020 31/01/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie
ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługę wsparcia osób niepełnosprawnych w mieszkaniach wspomaganych przez psychologa Zapytanie ofertowe 24/01/2020 31/01/2020 łódzkie
Zamówienie na usługę prowadzenia poradnictwa przez psychologa lub psychoterapeutę w ramach projektu, pt: "Nie ma jak w domu" Zapytanie ofertowe 24/01/2020 31/01/2020 zachodniopomorskie
Pielęgniarki świadczące usługi zdrowotne na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Warszawie w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej na Ochocie” – RPMA.09.02.02-14- b423/18 Zapytanie ofertowe 24/01/2020 31/01/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie
Fizjoterapeuta świadczący usługi zdrowotne na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Warszawie w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej na Ochocie” – RPMA.09.02.02-14- b423/18 Zapytanie ofertowe 24/01/2020 31/01/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie
Opiekun medyczny świadczący usługi opiekuńcze na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Warszawie w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej na Ochocie” – RPMA.09.02.02-14- b423/18 Zapytanie ofertowe 24/01/2020 31/01/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie
Psycholog świadczący usługi zdrowotne na rzecz pacjentów oraz dla opiekunów faktycznych pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Warszawie w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej na Ochocie” – RPMA.09.02.02-14- b423/18 Zapytanie ofertowe 24/01/2020 31/01/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie
Doradca Zawodowy Zapytanie ofertowe 24/01/2020 31/01/2020 dolnośląskie
Świadczenie usług prowadzenia zajęć sportowych w ramach Placówki Wsparcia Dziennego w Korzennej. Zapytanie ofertowe 24/01/2020 03/02/2020 małopolskie, Nowosądecki
Usługi poradnictwa psychologicznego oraz doradztwa zawodowego dla uczestników projektu "Aktywni w ZAZ w Jarosławiu" Zapytanie ofertowe 24/01/2020 03/02/2020 podkarpackie
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę wykonania szkolenia komputerowego wraz z egzaminami ECCC DIGCOMP lub równoważnymi w ramach projektu pn. „Integracja społeczna w gminie Wojaszówka” Zapytanie ofertowe 24/01/2020 03/02/2020 podkarpackie, Krośnieński
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi z zakresu: Animator świetlicy środowiskowej Zapytanie ofertowe 24/01/2020 03/02/2020 śląskie
Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2020r. szkolenia w postaci cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w 7 jednostkach OISW Rzeszów Zapytanie ofertowe 24/01/2020 26/02/2020 podkarpackie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/ECWM/OWES Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. realizacji DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO indywidualnego i/lub grupowego dla uczestników projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” w ramach Priorytetu IX Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, która dotyczy wszystkich zamówień publicznych prowadzonych w ramach w/w projektu, przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Zapytanie ofertowe 24/01/2020 03/02/2020 kujawsko-pomorskie
Zapytanie ofertowe nr 07/TPBA/OWES/2020 - świadczenie usługi trenerskiej podczas jednego dwudniowego szkolenia wyjazdowego o charakterze integracyjnym (2 szkolenia x ok.10 osób x 16 godz. merytorycznych) pn. Team building - budowanie i wspieranie zespołu wokół celów i wartości. Zapytanie ofertowe 24/01/2020 03/02/2020 pomorskie
Realizacja usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Wynik 24/01/2020 - Polska
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przetarg publiczny BZP 24/01/2020 03/02/2020, godz. 10:00 wielkopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.