Operaty szacunkowe - ogłoszenia

wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości, operat szacunkowy działki, wycena nieruchomości

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 740 wyników.
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość udziału w nieruchomości Zapytanie ofertowe 06/04/2020 15/04/2020, godz. 14:00 wielkopolskie
Wykonanie wycen działek ogrodniczych Zapytanie ofertowe 06/04/2020 09/04/2020, godz. 15:00 pomorskie
Wykonanie inwentaryzacji budowlanych budynków Zapytanie ofertowe 03/04/2020 20/04/2020, godz. 00:00 lubuskie
Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości Zapytanie ofertowe 02/04/2020 16/04/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości Zapytanie ofertowe 02/04/2020 21/04/2020, godz. 08:00 łódzkie, małopolskie, śląskie
Wycena wartości służebności przesyłu, dz. Licytacja 02/04/2020 09/04/2020, godz. 13:00 świętokrzyskie
Usługa sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót remontowych i adaptacyjnych lokali mieszkalnych nr 5, 6, 7 celem ich dostosowania do potrzeb mieszkania wspomaganego, położonych w budynku, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego Zapytanie ofertowe 02/04/2020 10/04/2020 podlaskie
Wycena wartości rynkowej akcji spółek: Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. oraz Uzdrowisko Rabka-Zdrój S.A. w podejściu dochodowym przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz z wykorzystaniem podejścia majątkowego w oparciu o metodę skorygowanej wartości aktywów netto (SAN) wraz ze sporządzeniem uzasadnienia i założeń rozwojowych (zwanego dalej „Opracowaniem”) Wynik 02/04/2020 - Polska
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA WYKONYWANIE NIEREGULARNYCH PRZEWOZÓW AUTOBUSAMI. SPRAWA NR 10/PN/2020 Wynik 02/04/2020 - Polska
Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości Zapytanie ofertowe 02/04/2020 05/05/2020, godz. 10:00 Miasto Szczecin
Usługa wyceny wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby weryfikacji wniosków składanych w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji" Przetarg publiczny TED 02/04/2020 15/04/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Wycena wartości rynkowej czynszu za dzierżawę gruntów Zapytanie ofertowe 01/04/2020 07/04/2020, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych Wynik 01/04/2020 - Polska
Wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji i świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy Wynik 31/03/2020 - Polska
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości z zasobu OR Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie Przetarg publiczny BZP 31/03/2020 21/04/2020, godz. 08:00 małopolskie
Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim i Filii w Zielonej Górze Przetarg publiczny BZP 31/03/2020 08/04/2020, godz. 09:00 lubuskie
Inwentaryzacja istniejących budynków produkcyjnych oraz określenie czynszu dzierżawnego nieruchomości zabudowanej Zapytanie ofertowe 31/03/2020 06/04/2020, godz. 00:00 świętokrzyskie
Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Zapytanie ofertowe 30/03/2020 24/04/2020, godz. 15:30 podkarpackie
Wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do części 15 zamówienia podstawowego OR-10.271.138.2018 Wynik 30/03/2020 - Polska
Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości dla KOWR OT w Opolu zlecanych sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2020 r. z prawem opcji – 4 zadania częściowe. Wynik 30/03/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.