Operaty szacunkowe - ogłoszenia

wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości, operat szacunkowy działki, wycena nieruchomości

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 593 wyników.
„Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji/ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (lub ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy, położonych na terenie m.st. Warszawy.” Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 12:00 mazowieckie
Wycena wraz z prawem opcji nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kościerzyce, gmina Lubsza, powiat brzeski, woj. opolskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 737/2 z a.m.7, 765, 759, 757 z a.m. 4 o powierzchni 34,88 ha. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.31.2020.U Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 09:45 opolskie
,,Oszacowanie 34 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone w I kwartale 2019 roku, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu” Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 02/10/2020, godz. 09:45 zachodniopomorskie
Wycena wartości rynkowej i ekspertyza techniczna wskazanych składników majątku Zapytanie ofertowe 23/09/2020 30/09/2020, godz. 12:00 dolnośląskie
Wycena prawa służebności przejazdu i przechodu Zapytanie ofertowe 22/09/2020 28/09/2020, godz. 12:00 Miasto Kraków
Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zapytanie ofertowe 22/09/2020 30/09/2020, godz. 10:00 śląskie
Wycena nieruchomości Zapytanie ofertowe 22/09/2020 28/09/2020, godz. 12:00 podkarpackie
Wycena nieruchomości Zapytanie ofertowe 22/09/2020 28/09/2020 mazowieckie
Świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - 2 Części Przetarg publiczny BZP 22/09/2020 01/10/2020, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej metodą skanowania laserowego budynku przy ul. Kopernika 15 w Krakowie oraz opracowanie programu badań konserwatorskich i architektonicznych, dokumentacji badań konserwatorskich i architektonicznych, uzyskanie zaleceń konserwatorskich, opracowanie wytycznych projektowych dla trzech budynków przy ul. Kopernika 15, 15a w ramach zadania pn: ZIM/K1.2/20 ,,Adaptacja budynku przy ul. Kopernika na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo – artystycznymi” Wynik 22/09/2020 - Polska
Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 6 zadań Wynik 22/09/2020 - Polska
Wykonanie operatów szacunkowych i świadectw charakterystyki energetycznej dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy Wynik 22/09/2020 - Polska
Wykonanie operatów szacunkowych i świadectw charakterystyki energetycznej dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy Wynik 22/09/2020 - Polska
Zawarcie umowy ramowej na lata 2021–2022 na wykonanie operatów szacunkowych Inna informacja 22/09/2020 08/10/2020, godz. 07:00 podlaskie
Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych Wynik 21/09/2020 - Polska
Wycena nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego Przetarg publiczny BZP 18/09/2020 25/09/2020, godz. 10:50 lubelskie
Wycena nieruchomości Zapytanie ofertowe 18/09/2020 28/09/2020 Miasto Warszawa
Opracowanie systemu oszacowania złożoności i wyceny prac inf Zapytanie ofertowe 18/09/2020 28/09/2020, godz. 23:59 kujawsko-pomorskie
Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z inwentaryzacją architektoniczną, koncepcją i oszacowaniem kosztów inwestycji Licytacja 17/09/2020 25/09/2020, godz. 09:30 śląskie
Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z inwentaryzacją architektoniczną, koncepcją i oszacowaniem kosztów inwestycji z podziałem na branże dla Pawilonów nr: II, III, V, IX, X, XVI, XVII, XX w SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Przetarg publiczny BZP 17/09/2020 25/09/2020, godz. 09:30 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.