Systemy monitorowania, alarmowania i podobne - ogłoszenia

kamera ip, kamera przemysłowa, system alarmowy, kamery do monitoringu, system monitoringu, instalacja monitoringu, zestaw monitoringu, czujniki ruchu, czujniki alarmowe, monitoring przemysłowy, telewizja przemysłowa, systemy przeciwpożarowe, instalacje przeciwpożarowe, zabezpieczenia przeciwpożarowe, drzwi przeciwpożarowe, kontrola dostępu, hydrant, oddymianie, systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, systemy oddymiania

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2390 wyników.
Rozbudowa i modernizacja stacji bazowej Digitex DSP15 oraz dostawa 3 kompletów syren elektronicznych i modernizacja 2 punktów alarmowych w ramach systemu alarmowania ludności Zapytanie ofertowe 06/04/2020 10/04/2020, godz. 12:00 dolnośląskie
Monitoring na placu zabaw Zapytanie ofertowe 06/04/2020 08/04/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP) Zapytanie ofertowe 06/04/2020 30/04/2020, godz. 10:00 Miasto Warszawa
Wykonanie naprawy lub wymiany na nowy systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania w budynku Zapytanie ofertowe 06/04/2020 17/04/2020, godz. 00:00 pomorskie
Zapytanie ofertowe na wykonanie matryc służących do wytwarzania profili aluminiowych oraz dostawę profili wytworzonych na tych matrycach na potrzeby firmy MORAD sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu aluminiowych profili przeciwpożarowych” Zapytanie ofertowe 06/04/2020 14/04/2020 pomorskie
Rozbudowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Słupsku – Etap IV Przetarg publiczny BZP 04/04/2020 22/04/2020, godz. 10:00 pomorskie
„Roboty budowlane obejmujące remont, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Wynik 04/04/2020 - Polska
REALIZACJA MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ ALARMU ANTYWŁAMANIOWEGO I PPOŻ NA HALI SPORTOWEJ Zapytanie ofertowe 03/04/2020 08/04/2020, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Wykonanie dokumentacji technicznej – projektów instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP w budynkach Zapytanie ofertowe 03/04/2020 29/04/2020, godz. 14:00 podkarpackie
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont i renowacja dachu budynku nr 18 w Wojskowym Instytucie Łączności" Wynik 03/04/2020 - Polska
Remont budynków nr: 100, 46, 1; konserwacja budynku nr 87 oraz naprawa obwodnicy na terenie kompleksu wojskowego w Mostach Wynik 03/04/2020 - Polska
Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej 2Dn200-150 na preizolowaną o śr. 2Dn125-80, od pkt „PP” do komory Z 2.2 w rejonie ul. Mełgiewskiej 40 w Lublinie”, nr budżetu: M/00450/TCO/16. Inna informacja 03/04/2020 27/04/2020, godz. 08:00 lubelskie
Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na zadania Inna informacja 03/04/2020 30/04/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Usługi lotnicze na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu w roku 2020 Wynik 03/04/2020 - mazowieckie
Modernizacja instalacji domofonowej Zapytanie ofertowe 02/04/2020 09/04/2020, godz. 14:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania 11814 pn.: „Przebudowa sieci sanitarnych oraz oczyszczalni ścieków z dostosowaniem do aktualnych potrzeb oraz wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego i socjalno-sanitarnego REGNY” Przetarg publiczny BZP 02/04/2020 17/04/2020, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji przebudowy i remontu wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku delegatury urzędu wojewódzkiego zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynków delegatur MUW” Przetarg publiczny BZP 02/04/2020 05/05/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Rozbudowa i przebudowa leśniczówki na potrzeby kancelarii leśnictwa Duszniki Wynik 02/04/2020 - Polska
Oczyszczanie studni chłonnych, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, koszy osadnikowych oraz kanałów i przykanalików z monitoringiem TV za pomocą kamery wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku Wynik 02/04/2020 - Polska
„Przebudowa lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na gabinety stomatologiczne dla potrzeb Filii Instytutu Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi” oraz „Dostosowanie kompleksu budynków Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego szpitala klinicznego UM w Łodzi do aktualnych wymogów p.poż – budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – II etap prac” Wynik 02/04/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.