Roboty budowlane - ogłoszenia

roboty budowlane, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej Przetarg niepubliczny 25/02/2021 10/03/2021, godz. 11:00 małopolskie
Budowa linii światłowodowej Przetarg niepubliczny 25/02/2021 08/03/2021, godz. 09:00 śląskie
Budowa sieci komputerowej Zapytanie ofertowe 25/02/2021 08/03/2021, godz. 11:00 śląskie
Budowa Linii kablowej nN ze stacji UN15 Przetarg niepubliczny 25/02/2021 04/03/2021, godz. 11:00 śląskie
„Remonty dróg o nawierzchni gruntowej” Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 11/03/2021 wielkopolskie
Modernizacja obiektu Rapid Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 16/03/2021 śląskie
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 334/21, obręb Międzylesie do stacji kolejowej PKP Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 12/03/2021 dolnośląskie
„Przebudowa ul. Kamiennej w Wieluniu” Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 15/03/2021 łódzkie
Naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w nieruchomościach zarządzanych przez ZZK. Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 11/03/2021 dolnośląskie
Remont dróg gruntowych w Gminie Lubochnia Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 11/03/2021 łódzkie
Odbudowa mostu w miejscowości Kłoda Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 15/03/2021 wielkopolskie
Modernizacja infrastruktury drogowej – utwardzenie dróg kruszywem. Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 11/03/2021 śląskie
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z modernizacją placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 11/03/2021 małopolskie
Budowa drogi dojazdowej do budynku żłobka w Czersku Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 11/03/2021 pomorskie
Zagospodarowanie terenu wokół boiska Chynowianka w ramach zadania pn.: „Zadbany i bezpieczny Chynów” Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 16/03/2021 lubuskie
Oddymianie klatek schodowych w Pawilonie D Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 12/03/2021 opolskie
Odbudowa mostku (kładka numer 1) wraz z wprowadzeniem w nich trwałych elementów konstrukcyjnych, zlokalizowanych na Dębinie w Poznaniu, będącego w administracji Zakładu Lasów Poznańskich. Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 12/03/2021 wielkopolskie
Rozbudowa drogi gminnej nr 104337F klasy L na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. Źródlanej (ul. Ludowej) wraz z budową wyniesionego skrzyżowania z ul. Źródlaną w ramach zadania Przebudowa ul. Ludowej Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 17/03/2021 lubuskie
Remont elewacji budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 11/03/2021 dolnośląskie
Remont dachu budynku komunalnego ul. Słowackiego 13 Przetarg publiczny BZP 24/02/2021 11/03/2021 podkarpackie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Roboty kamieniarskie, w tym dostawy, Budowa budynków, Dekarstwo, Drogi, chodniki, parkingi, Roboty w zakresie inżynierii wodnej, Izolacja, termomodernizacja, Budowa magazynów i hal, Budowa mostów, kładek, Roboty w zakresie obiektów sportowych, Kanalizacja Wodociagi Rurociągi, Roboty w zakresie zakładów oczyszczania i uzdatniania, Roboty instalacyjne w budynkach, Roboty wykończeniowe, remonty budynków.