Roboty budowlane - ogłoszenia

przetargi budowlane, przetargi roboty budowlane, przetargi na roboty budowlane, przetargi publiczne budowlane

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Budowa budynku biurowo-kancelaryjnego Leśnictwa Wynik 23/10/2021 - podkarpackie
Przebudowa drogi w Ratajach, ul. Chodzieska Wynik 23/10/2021 - wielkopolskie
Przebudowa drogi – Podanin dz. 345/3 Wynik 23/10/2021 - wielkopolskie
Naprawa urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego na moście przez rzekę Rów Kacapski w ciągu drogi krajowej nr 50 w km 274+444 w m. Sadowne. Wynik 23/10/2021 - mazowieckie
Naprawa urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego na moście przez rzekę Rów Kacapski w ciągu drogi krajowej nr 50 w km 274+444 w m. Sadowne. Wynik 23/10/2021 - mazowieckie
Remont drogi powiatowej nr 3472D w miejscowości Ciechanowice w km 3+250 - 3+570. Wynik 23/10/2021 - dolnośląskie
Ocieplenie stropodachów pawilonów A, B, C, D, E i S Domu Pomocy Społecznej Włókniarz im. J P II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 Wynik 23/10/2021 - łódzkie
Remont posadzki w garażu Zapytanie ofertowe 23/10/2021 26/10/2021, godz. 12:00 mazowieckie
Uzupełnienie okablowania elektrycznego w lokalu Zapytanie ofertowe 23/10/2021 26/10/2021, godz. 12:00 mazowieckie
Wymiana złącza napowietrznego Zapytanie ofertowe 23/10/2021 26/10/2021, godz. 12:00 mazowieckie
Wymiana zbiornika przepompowni ścieków Zapytanie ofertowe 23/10/2021 29/10/2021, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Przebudowa pieca kaflowego pokojowego w lokalu mieszkalnym Zapytanie ofertowe 23/10/2021 29/10/2021, godz. 15:00 dolnośląskie
Usuwanie wyrobów zawierajcych azbest Zapytanie ofertowe 23/10/2021 29/10/2021, godz. 12:00 łódzkie
Umocnienie skarpy przy drodze gminnej Umocnienie przydrożnego rowu korytami betonowymi przy drodze gminnej Zapytanie ofertowe 23/10/2021 28/10/2021, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Modernizacja instalacji elektrycznej klatki schodowej Zapytanie ofertowe 23/10/2021 27/10/2021, godz. 12:00 mazowieckie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Klimontów na odc. ref. 110 od km 1+900.0 do odc. ref 120 km 0+980.0 Wynik 22/10/2021 - małopolskie
Przebudowa drogi gminnej Nr 102273E i drogi gminnej 102276E (działka drogowa 118) w miejscowości Chruścinek Wynik 22/10/2021 - łódzkie
„Remont stacji pomp Woźnice na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku” Wynik 22/10/2021 - mazowieckie
„Remont elewacji zewnętrznej budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie wraz z wymianą okien, remontem dwóch daszków i robotami towarzyszącymi” Wynik 22/10/2021 - mazowieckie
Remont drogi wojewódzkiej nr 539 od km 13+894 do km 15+381 dł. 1,487 km w miejscowości Malanówko – nr postępowania 109/21 Wynik 22/10/2021 - mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Roboty kamieniarskie, w tym dostawy, Budowa budynków, Dekarstwo, Drogi, chodniki, parkingi, Roboty w zakresie inżynierii wodnej, Izolacja, termomodernizacja, Budowa magazynów i hal, Budowa mostów, kładek, Roboty w zakresie obiektów sportowych, Kanalizacja Wodociagi Rurociągi, Roboty w zakresie zakładów oczyszczania i uzdatniania, Roboty instalacyjne w budynkach, Roboty wykończeniowe, remonty budynków.