Roboty w zakresie zakładów oczyszczania i uzdatniania - ogłoszenia

modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa przydomowej oczyszczali ścieków, stacja uzdatniania wody, budowa stacji uzdatniania wody, przydomowa oczyszczalnia ścieków, szamba, budowa oczyszczalni ścieków, uzdatnianie wody

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 875 wyników.
Wykonanie kompletnej instalacji usuwającej siloksany z biogazu wraz z instalacją do osuszania biogazu i roczną usługą serwisową Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 20/08/2020, godz. 11:00 lubelskie
Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Zapytanie ofertowe 07/08/2020 17/08/2020, godz. 14:00 śląskie
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pietrowicach Wielkich Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 21/08/2020, godz. 12:00 śląskie
Zaprojektowanie i realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa. Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 25/08/2020, godz. 13:30 zachodniopomorskie
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w Kozodrzy- 3 części Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 25/08/2020, godz. 09:30 podkarpackie
Rozbudowa oczyszczalni ścieków i przepompowni w miejscowości Kuźnica" Wynik 07/08/2020 - Polska
Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz Wynik 07/08/2020 - Polska
„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone, przebudową rowu, budową linii energetycznej oraz rozbiórką osadnika, poletka osadowego oraz ogrodzenia, w miejscowości Gołańcz Pomorska” Wynik 07/08/2020 - Polska
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock Wynik 07/08/2020 - Polska
Awaryjna likwidacja szamba + wykonanie studni i podłączeniem kanalizacji Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 06/08/2020 10/08/2020, godz. 12:00 śląskie
Wykonanie zagospodarowania terenu skarpy wraz z przebudową zejścia oraz montażem zestawu pojemników półpodziemnych na odpady opakowaniowe ( szkło , plastik, papier) na działce nr geod. 440/51, obr.10 przy ul. H. S. Czarnieckiego 19 w Stargardzie. Przetarg publiczny BZP 06/08/2020 25/08/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bochni” Wynik 06/08/2020 - Polska
Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w msc. Pupkowizna i Łyse, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach szkół podstawowych w Dębach, Łączkach, Pupkowiźnie, Szafrankach, Warmiaku i Wejdzie Wynik 06/08/2020 - Polska
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych hermetyzacji dwóch punktów zlewczych wraz z posadowieniem biofiltra na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile. Przetarg publiczny BZP 06/08/2020 20/08/2020, godz. 12:00 wielkopolskie
Wykonanie robót związanych z budową ujęcia wody i wyposażenia stacji uzdatniania wody w Sędzinie oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej. Przetarg publiczny BZP 06/08/2020 21/08/2020, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie robót związanych z budową ujęcia wody i wyposażenia stacji uzdatniania wody w Sędzinie oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej. Wynik 05/08/2020 - Polska
Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk Wynik 05/08/2020 - Polska
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zapytanie ofertowe 05/08/2020 20/08/2020 opolskie
Naprawa obudowy kontenerów na odpady Zapytanie ofertowe 05/08/2020 10/08/2020, godz. 12:00 dolnośląskie
Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy Przetarg publiczny TED 05/08/2020 07/09/2020, godz. 07:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.