Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy - ogłoszenia

przetarg na zagospodarowanie terenu, montaż piaskownic, montaż fontann, dostawa donic, przetargi budowa placu zabaw, piaskownice, montaż koszy, dostawa koszy na śmieci, dostawa huśtawek, mała architektura, fontanna, stojaki rowerowe, meble uliczne, meble zewnętrzne, altany, latarnia, ławostół

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 7252 wyników.
Monitoring na placu zabaw Zapytanie ofertowe 06/04/2020 08/04/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie projektu termomodernizacji 5 budynków ul. Traugutta 1,2,3,4,6 wraz z zagospodarowaniem terenu Zapytanie ofertowe 06/04/2020 24/04/2020, godz. 12:00 śląskie
Wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia terenu oraz schodów wejściowych – związanych z budową budynku letniskowego Zapytanie ofertowe 05/04/2020 20/04/2020 warmińsko-mazurskie, Olsztyński
Projekt budowy sceny wraz z zagospodarowaniem działki Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 03/04/2020 15/04/2020, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom o kodzie 19 05 03 Licytacja 03/04/2020 17/04/2020, godz. 08:00 pomorskie
Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w Chomęcicach przy ul. Poznańskiej Licytacja 03/04/2020 15/04/2020, godz. 12:00 wielkopolskie
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BEŁŻYCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 16/04/2020, godz. 12:00 lubelskie
Przetarg nieograniczony na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 16/04/2020, godz. 12:00 wielkopolskie
Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy kompleksu oświatowo – sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów" Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 16/04/2020, godz. 12:00 wielkopolskie
Usługa koszenia trawy, zebranie, wywiezienie i utylizację na ogólnodostępnych placach zabaw, siłowniach zewnętrznych oraz boiskach rekreacyjnych na terenie Gminy Lesznowola. Wynik 03/04/2020 - Polska
Wykonanie robót budowlanych polegających na Rozbudowie, modernizacji oraz zagospodarowaniu przyległego terenu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, z zastrzeżeniem prawa opcji Wynik 03/04/2020 - Polska
Budowa budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym i parkingami, budowa budynku gospodarczego ze stacją uzdatniania wody i generatorem prądu, budowa masztu antenowego , budowa studni głębinowej gł. 100-120 m, przebudowa istniejącego zbiornika p.poż oraz budowa oczyszczalni biologicznej na nieczystości ciekłe o poj. powyżej 10 m³. Olkusz ul. Ponikowska 32, nr geod. działki 844/1,obręb 0002 Pomorzany, jedn. ew. Olkusz-M Wynik 03/04/2020 - Polska
„Transport odpadów o kodzie: 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, 20 03 99 - odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach, 20 01 35*; 20 01 36 – zużyty sprzęt elektryczny, 16 01 03 – zużyte opony, spod osłon śmietnikowych i miejsc gromadzenia odpadów na terenie miasta Koszalina.” Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 15/04/2020, godz. 10:15 zachodniopomorskie
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KAMIEŃSK Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 20/04/2020, godz. 11:00 łódzkie
Edukacyjny plac zabaw dla dzici i dorosłych na terenie Parku 800-lecia Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 27/04/2020, godz. 11:00 opolskie
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Racławice, na których zamieszkują mieszkańcy, w miejscowościach: Dosłońce, Dziemięrzyce, Głupczów, Górka Kościejowska, Góry Miechowskie, Janowiczki, Klonów, Kościejów, Marchocice, Miroszów, Racławice oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). Wynik 03/04/2020 - Polska
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu nad rzeką Słupią – Błonia w Ustce (II postępowanie) Wynik 03/04/2020 - Polska
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Strzeleczki Wynik 03/04/2020 - Polska
Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi. Wynik 03/04/2020 - Polska
Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Wynik 03/04/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.