Firma i-przetargi oferuje Państwu
usługi z zakresu polskich:


Zamówień publicznych powyżej progu unijnego

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w skrócie TED

Zapytań ofertowych, zapytań o cenę

Ogłoszenia fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji, instytucji

Zamówień publicznych poniżej progu unijnego

Biuletyn Zamówień Publicznych, w skrócie BZP

Zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 tys. zł

Ogłoszenia ze stron internetowych samorządów terytorialnych

Konkursów ofert

Szpitale, jednostki samorządu terytorialnego

Przetargów niepublicznych

Ogłoszenia przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, między innymi według: Kodeksu cywilnego, wewnętrznych regulaminów

Licytacji i inne

Wyników, zamówień z wolnej ręki

Ogłoszeń o dobrowolnej przejrzystości ex ante


Skupiamy się na zamówieniach typu:

  • usługi
  • roboty budowlane
  • dostawy (w tym zakup i dostawa)

Kładziemy nacisk na rzetelne udostępnianie informacji - do ogłoszeń zamieszczamy specyfikację istotnych warunków zamówienia bądź kierujemy Klienta bezpośrednio do źródła.
Nie umieszczamy informacji typu:

Sprzedaż - najem - dzierżawa dotyczących nieruchomości, ruchomości.

Cały czas poszukujemy nowych rozwiązań

Wiemy, że dopasowując się do oczekiwań Klientów, możemy zaoszczędzić ich czas i umożliwiać lepsze korzystanie z serwisu i-przetargi każdego dnia.

Zarejestruj się