Energetyka, Telekomunikacja - ogłoszenia

budowa sieci energetycznych, napięcie, linie elektryczne, linie kablowe, sieć wysokiego napięcia, słupy energetyczne, transformator

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2090 wyników.
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych i robót budowlanych Przetarg niepubliczny 26/05/2020 24/06/2020 pomorskie
Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano- wykonawczym Przetarg niepubliczny 26/05/2020 04/06/2020 mazowieckie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej domu Przetarg niepubliczny 26/05/2020 04/06/2020, godz. 08:30 wielkopolskie
Budowa linii kablowej nN wraz z przyłączami kablowymi Przetarg niepubliczny 26/05/2020 04/06/2020, godz. 15:00 wielkopolskie
Dostawa i instalacja systemu zdalnego sterowania z zasilaczami do współpracy z radiotelefonami analogowo-cyfrowymi DMR w 5 lokalizacjach. Zapytanie ofertowe 25/05/2020 01/06/2020, godz. 00:00 pomorskie
„Poprawa efektywności energetycznej na obiektach publicznych Gminy Rudnik” Umowa o przyznanie pomocy nr UDA-RPSL.04.01.03.02-24-017H/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014– 2020.Oś Priorytetowa IV„Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie4.3„Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”Poddziałanie 4.3.2„Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT - Numer sprawy ZP.271.4.2020 Przetarg publiczny BZP 25/05/2020 09/06/2020, godz. 10:00 śląskie
Kompleksowa realizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej wraz z instalacjami towarzyszącymi zasilającymi odcinek C bloku D piętro IV w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1a Przetarg publiczny BZP 25/05/2020 09/06/2020, godz. 10:45 mazowieckie
Poprawa efektywności energetycznej budynków Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o. w Zamościu Przetarg publiczny BZP 25/05/2020 10/06/2020, godz. 11:00 lubelskie
Modernizacja systemu zasilania - trasy kablowe, wymiana rozdzielnicy w budynku B. Przetarg publiczny BZP 25/05/2020 09/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
"Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I - infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne - Zadanie nr III - Przebudowa i modernizacja ciągów pieszych i pieszo-jezdnych na obszarze rewitalizowanym, łączących obiekty kubaturowe, wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Wynik 25/05/2020 - Polska
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku – remont dachu. Wynik 25/05/2020 - Polska
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Choroszcz Wynik 25/05/2020 - Polska
„Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu” – zamówienie uzupełniające Wynik 25/05/2020 - Polska
Roboty budowlane polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie systemu alarmowego w budynkach 3,4,5,10 oraz rozbudowie systemu depozytorów kluczy w budynku nr 4 w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego 4 – w formie zaprojektuj i zbuduj Wynik 25/05/2020 - Polska
Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu Wynik 25/05/2020 - Polska
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała - Węglówka - Kasina Wielka w km 1+246,00 - 4+536,20 w miejscowości Kasinka Mała - Etap II w km 3+233,75 - 4+536,20 poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym". Wynik 25/05/2020 - Polska
Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości: Głowienka, Niżna Łąka, Widacz, Zalesie Wynik 25/05/2020 - Polska
Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice Wynik 25/05/2020 - Polska
SVA/J/4620-27/2020: „Budowa przyłącza średniego napięcia wraz z przebudową istniejącej stacji transformatorowej – etap I” na zadaniu 01673 Nowe Miasto nad Pilicą. Wynik 25/05/2020 - Polska
Przebudowa ulic: Prochownia, św. Wojciecha i Spacerowa w Krośnie Wynik 25/05/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.