Odnawialne źrodła energii - ogłoszenia

energia odnawialna, turbiny wiatrowe, przetarg na fotowoltaikę, instalacje solarne, przetarg na instalację fotowoltaiczną, solary, przetargi na farmy wiatrowe, przetarg na farmę fotowoltaiczną, instalacja PV, OZE, instalacje prokonsumenckie, zielona energia

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2183 wyników.
Projekt instalacji fotowoltaicznej Zapytanie ofertowe 26/05/2020 03/06/2020, godz. 12:00 dolnośląskie
Dostawa paneli fotowoltaicznych Zapytanie ofertowe 26/05/2020 05/06/2020 świętokrzyskie
Zarzadzanie projektem pn. "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii", realizowanym w partnerstwie Licytacja 25/05/2020 02/06/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Zakup, instalacja i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych 20 kW i 50 kW na dachu budynku PWSIiP w Łomży przy ul. Akademickiej 1, wraz ze sporządzeniem dokumentacji wykonawczej Przetarg publiczny BZP 25/05/2020 04/06/2020, godz. 10:00 podlaskie
Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo Przetarg publiczny BZP 25/05/2020 09/06/2020, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Dostawa wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szumowo Przetarg publiczny BZP 25/05/2020 03/06/2020, godz. 12:00 podlaskie
„Poprawa efektywności energetycznej na obiektach publicznych Gminy Rudnik” Umowa o przyznanie pomocy nr UDA-RPSL.04.01.03.02-24-017H/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014– 2020.Oś Priorytetowa IV„Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie4.3„Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”Poddziałanie 4.3.2„Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT - Numer sprawy ZP.271.4.2020 Przetarg publiczny BZP 25/05/2020 09/06/2020, godz. 10:00 śląskie
Dostawa i montaż ulicznych lamp solarnych Zapytanie ofertowe 25/05/2020 29/05/2020, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn Przetarg publiczny BZP 25/05/2020 16/06/2020, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, pionowych i ukośnych, ortofotomapy tzw. prawdziwej (true ortho) i czterech fotoplanów/ ortofotomap ukośnych, skaningu laserowego, modelu 3d, mapy solarnej, opracowanie fotoplanu na podstawie zdjęć archiwalnych wykonanych w roku 1996 - dla obszaru miasta Sopot i terenów przyległych oraz transformacja fotoplanu z lat 30-ych ub. wieku do układu współrzędnych „2000” a także instalacja i uruchomienie specjalistycznego oprogramowania Wynik 25/05/2020 - Polska
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą Zaprojektowanie i rozbudowa ciepłowni geotermalnej dla Geotermii Poddębice Sp. z o. o. o układ kogeneracyjny o mocy nie przekraczającej 1MWe wraz z drugim stopniem odzysku ciepła o mocy około 3MWt oraz siecią ciepłowniczą na terenie Gminy Poddębice - Etap I Wynik 25/05/2020 - Polska
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, dla dwóch budynków Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów Wynik 25/05/2020 - Polska
Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.:„Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie” Wynik 25/05/2020 - Polska
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bilewskiej w Okupie Wielkim Wynik 25/05/2020 - Polska
Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w Gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdowo Szlacheckie Przetarg publiczny BZP 25/05/2020 03/06/2020, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny – modernizacja kotłowni przedszkola Przetarg publiczny BZP 25/05/2020 10/06/2020, godz. 10:00 śląskie
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacja solarna do podgrzewu c.w.u. oraz instalacje elektryczne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową Zapytanie ofertowe 25/05/2020 10/06/2020 lubelskie
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej Zapytanie ofertowe 25/05/2020 09/06/2020 warmińsko-mazurskie, Ełcki
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH Radom. Wynik 25/05/2020 - Polska
"Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie" Wynik 25/05/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.