Tablice, znaki i podobne - ogłoszenia

tablica, wykonanie witaczy, pylon reklamowy, kasetony, tablice informacyjne, tabliczki informacyjne, gabloty, tablica informacyjna, tablica ogłoszeń, znaki drogowe informacyjne, witacze, totem, potykacz, banery, baner reklamowy, tablice reklamowe, szyldy, baner internetowy, billboard

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1199 wyników.
Remont (wymiana) inst. elektr. ADM,WLZ wraz z wymianą tablic głównych, tablic bezpiecz. Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 21/09/2020 05/10/2020, godz. 15:00 śląskie
Wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjno - promocyjnej Zapytanie ofertowe 21/09/2020 02/10/2020, godz. 14:00 śląskie
Dostawa tablic urzędowych Zapytanie ofertowe 18/09/2020 25/09/2020 kujawsko-pomorskie
Wykonanie i dostawa tablicy promocyjnej dla projektu „Termomodernizacja budynku" Licytacja 18/09/2020 28/09/2020, godz. 10:00 śląskie
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Przetarg publiczny BZP 18/09/2020 29/09/2020, godz. 10:30 pomorskie
Dostawa i montaż podręcznego sprzętu gaśniczego oraz dostawa piktogramów. Przetarg publiczny BZP 18/09/2020 29/09/2020, godz. 10:00 podkarpackie
wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych i ich wtórników, likwidacja zużytych tablic obejmująca odbiór w siedzibie Zamawiającego zużytych tablic rejestracyjnych, oraz ich zniszczenie w sposób gwarantujący uniemożliwienie odczytania całego numeru i ich ponownego użycia. Wynik 18/09/2020 - Polska
Całoroczne utrzymanie czystości przystanków oraz mycie wiat przystankowych, tablic ogłoszeniowych i elementów małej architektury na terenie Chorzowa Wynik 18/09/2020 - Polska
Tablice pamiątkowe oraz naklejki Zapytanie ofertowe 18/09/2020 06/10/2020, godz. 23:59 małopolskie
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg krajowych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz nakładki w podziale na dwa zadania Wynik 18/09/2020 - warmińsko-mazurskie
Konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych oraz oświetlenia drogowego na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Poznaniu Przetarg publiczny TED 18/09/2020 23/10/2020, godz. 07:45 wielkopolskie
Zadanie realizowane i finansowane w ramach zadania WPF pn. Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w związku z wygaśnięciem dnia 29 grudnia 2019 r. terminu ważności decyzji wodnoprawnej znak: WRL.6224- 1/16/2009 udzielonej przez Starostę Dębickiego dnia 30.12.2009 r. dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica na odcinku od km 60+126 – 62+620 w miejscowości Dębica” – II przetarg Wynik 17/09/2020 - Polska
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Wadowickiego oraz odbiór i kasacja zużytych tablic rejestracyjnych Wynik 17/09/2020 - Polska
Wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego dróg i ulic Licytacja 17/09/2020 24/09/2020, godz. 09:00 wielkopolskie
dostawa pionowych znaków drogowych Licytacja 17/09/2020 21/09/2020, godz. 09:00 dolnośląskie
Zakup tablic magnetycznych suchościeralnych do sal wykładowych Licytacja 17/09/2020 21/09/2020, godz. 08:50 śląskie
Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż 3 tablic informacyjnych/pamiątkowych Zapytanie ofertowe 17/09/2020 25/09/2020, godz. 14:00 kujawsko-pomorskie
Dostawa wyposażenia dla Polskiego Teatru Tańca - dostawa gablot oraz wyposażenia magazynu i garderób" Przetarg publiczny BZP 17/09/2020 25/09/2020, godz. 12:00 wielkopolskie
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2020- 2021. Przetarg publiczny BZP 17/09/2020 25/09/2020, godz. 11:00 pomorskie
Dostawa tabliczek tożsamości Przetarg publiczny BZP 17/09/2020 30/09/2020, godz. 11:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.