Szkolenia i Edukacja - ogłoszenia

przeprowadzenie szkolenia, kursy, kursy zawodowe, kursy, szkolenia, warsztaty, coaching, wybór realizatora kursu, doradztwo zawodowe, usługi doradcy zawodowego, usługi doradztwa, przetargi szkoleniowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 8855 wyników.
Przeprowadzenie warsztatów z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim” Zapytanie ofertowe 05/04/2020 16/04/2020 lubuskie
Kurs pn.: „Kurs fryzjerski z zakresu koloryzacji, strzyżenia damskiego i męskiego oraz upięć okolicznościowych" Zapytanie ofertowe 03/04/2020 15/04/2020, godz. 14:30 Miasto Poznań
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M04ZO01.PAZ dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Kucharz małej gastronomii” w ramach projektu „Ponowny start w aktywność zawodową” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.08.02.00-12-0123/18-00. Zapytanie ofertowe 03/04/2020 14/04/2020 małopolskie
Tworzenie treści merytorycznych publikowanych na Platformie Cyfrowej Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 15/04/2020, godz. 12:00 łódzkie
ZEFS/ZK/28,25,48/2019/2020 - Wykonanie przez pracodawcę recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodach: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, kwalifikacja PGF.05., Technik przemysłu mody, kwalifikacja MOD.03. i Technik technologii żywności, kwalifikacje SPC.04., SPC.05. Zapytanie ofertowe 03/04/2020 10/04/2020 Polska
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu Zapytanie ofertowe 03/04/2020 10/04/2020 dolnośląskie
Ogłoszenie o zamówieniu na wyłonienie trenerów do przeprowadzenia szkoleń oraz egzaminatorów dla uczestników projektu WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ – II EDYCJA zamówienie nr 03/WZAW2/2020 Zapytanie ofertowe 03/04/2020 15/04/2020 Polska
Zapytanie ofertowe projekt POWR MEN HOT - ogłasza się nabór na wykonanie działań projektowych dotyczących opracowania przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej i pracodawców dla grupy branżowej hotelarsko-turystycznej w ramach projektu „Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)”, akronim: MEN-HOT nr POWR.02.15.00-00-2010/18 Zapytanie ofertowe 03/04/2020 07/04/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie
8/2020/ŚLĄSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII/Z Zapytanie ofertowe 03/04/2020 10/04/2020 śląskie
usługa szkoleniowa Zapytanie ofertowe 03/04/2020 14/04/2020 wielkopolskie
Usługa dostawy i wdrożenia systemu informatycznego pełniącego rolę MACIERZY EDUKACYJNEJ, dla potrzeb realizacji zadań w projekcie „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego” - NN-PRUZ/1.1/2020. Zapytanie ofertowe 03/04/2020 15/05/2020 lubuskie
Usługa zapewnienia noclegu, cateringu, wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w ramach realizacji Projektu pn.: „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Zadanie 1 - Profilaktyka Pierwotna - Działania edukacyjne skierowane do lekarzy i pielęgniarek POZ". Wynik 03/04/2020 - Polska
Usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 21/04/2020, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs programowania sterowników PLC”, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”. Wynik 03/04/2020 - Polska
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich dla uczniów i nauczycieli chorzowskich szkół Wynik 03/04/2020 - Polska
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczestników Projektu „Omnibus Budowlany” Wynik 03/04/2020 - Polska
Przeprowadzenie kursów doskonalących, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, uczestników projektu pt. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 Wynik 03/04/2020 - Polska
Udostępnienie oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS) służącego do przetwarzania, gromadzenia, weryfikacji i ewaluacji osiągnieć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UR wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi i funkcjonalności oraz opracowywanie kompleksowej analizy parametryzacyjnej jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie wprowadzonych danych Wynik 03/04/2020 - Polska
Dostawa i wdrożenie Systemu informatycznego w obszarze kadrowo-płacowym w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie Wynik 03/04/2020 - Polska
Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej konferencji w Warszawie w dniach 1–3 lipca 2020 r. Inna informacja 03/04/2020 21/04/2020, godz. 08:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Kursy językowe, Obrona, bezpieczeństwo i podobne, Rozwój osobisty, Szkolenia komputerowe, Szkolnictwo podstawowe, średnie, wyższe i inne usługi edukacyjne, Usługi szkół jazdy, Szkolenia zawodowe, Zdrowie i pierwsza pomoc.