Usługi szkół jazdy - ogłoszenia

kurs prawa jazdy, prawo jazdy, przeprowadzenie kursu prawa jazdy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 387 wyników.
realizacja usługi instruktorskiej Zapytanie ofertowe 29/05/2020 08/06/2020 pomorskie
Wybór wykonawcy szkolenia „Kurs profesjonalnego kierowcy w zakresie prawa jazdy kat. D i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej dla przewozu osób" Zapytanie ofertowe 29/05/2020 02/06/2020, godz. 15:30 wielkopolskie
Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona - 2 zadania Zapytanie ofertowe 29/05/2020 04/06/2020, godz. 09:00 warmińsko-mazurskie
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. B dla 15 osób, w ramach Projektu Zawodowo i profesjonalnie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Organizacja i przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. B dotyczy 15 osób / uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu (10 os.) i Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Lubaniu (5os.) Przetarg publiczny BZP 28/05/2020 05/06/2020, godz. 13:00 dolnośląskie
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i innych interesów Uniwersytetu Me-dycznego w Białymstoku i jednostek podległych z podziałem na części: CZĘŚĆ I 1. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na bazie wszystkich ryzyk, z odrębnymi podlimitami na ryzyko ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, 2. ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia, 3. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 4. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz jednostek podległych, 5. ubezpieczenia kosztów leczenia, OC i bagażu podczas podróży zagranicznych osób objętych ubezpieczeniem zgodnie z pkt IV rozdziału I załącznika nr 1 - OPZ, CZĘŚĆ II ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego w zakresie: a)obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty Auto – Casco, c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, d) ubezpieczenie bezskładkowe Assistance. Przetarg publiczny BZP 28/05/2020 09/06/2020, godz. 12:00 podlaskie
Organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. T zakończonych egzaminem państwowym dla 23 osób z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach Przetarg publiczny TED 28/05/2020 01/07/2020, godz. 08:30 małopolskie
Świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy Zapytanie ofertowe 27/05/2020 04/06/2020 małopolskie, Tarnowski
Wybór instruktora na zajęciach praktycznych w zakresie szkoleń na prawo jazdy kat. C oraz kat. B Zapytanie ofertowe 27/05/2020 02/06/2020 łódzkie
Organizacja szkolenia "Prawo jazdy kat. C z uprawnieniami na przewóz rzeczy" Zapytanie ofertowe 27/05/2020 02/06/2020, godz. 00:00 Miasto Wrocław
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie szkolenia okresowego kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy Zapytanie ofertowe 26/05/2020 28/05/2020, godz. 12:00 lubuskie
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie szkolenia okresowego kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy Zapytanie ofertowe 26/05/2020 28/05/2020, godz. 12:00 lubuskie
Wybór wykonawcy kursów zawodowych: Kurs prawa jazdy Kat B Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia Zapytanie ofertowe 26/05/2020 02/06/2020 warmińsko-mazurskie
Realizacja zadań instruktora na kursach prawa jazdy kategorii C, C+E, D oraz kwalifikacja wstępna/wstępna przyspieszona/wstępna przyspieszona uzupełniająca. Zapytanie ofertowe 26/05/2020 03/06/2020 pomorskie
Zakup emisji spotu radiowego w związku z kampanią informacyjno-edukacyjną Państwowej Inspekcji Pracy „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” Inna informacja 25/05/2020 08/06/2020, godz. 08:00 mazowieckie
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C dla 1 uczestnika projektu Zapytanie ofertowe 23/05/2020 01/06/2020 pomorskie
organizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T praktycznego dla uczniów Technikum Leśnego im. A. Loreta w Tucholi Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 01/06/2020, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
„Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu PRAWO JAZDY KAT. B w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 01/06/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/07.01.03-24-026H/2020 - wybór wykonawcy na realizację zajęć w warunkach specjalnych w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewóz rzeczy na mobilnym symulatorze nauki jazdy lub płycie poślizgowej Zapytanie ofertowe 22/05/2020 01/06/2020 śląskie
Prawo jazdy kat. C Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy – zajęcia teoretyczne Zapytanie ofertowe 22/05/2020 01/06/2020 śląskie
Zorganizowanie i realizacji kursów/ szkoleń zawodowych wraz z egzaminami zewnętrznymi „Prawo jazdy kat. B” dla 1 osoby – uczestniczki projektu Zapytanie ofertowe 22/05/2020 01/06/2020 pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.