Gospodarka odpadami - ogłoszenia

utylizacja azbestu, usuwanie azbestu, usuwanie eternitu, utylizacja eternitu, utylizacja śmieci, przetarg na odbiór odpadów, odpady, odbiór odpadów, wywóz odpadów, usługa wywozu odpadów komunalnych

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 7651 wyników.
Odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Nowy Żmigród w ilości około 9,115Mg. Zapytanie ofertowe 06/04/2020 20/04/2020, godz. 00:00 podkarpackie
Wykonanie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych i stałych Zapytanie ofertowe 06/04/2020 15/04/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Wykonanie usług wywozu nieczystości stałych Zapytanie ofertowe 06/04/2020 09/04/2020, godz. 12:00 lubelskie
„Nadzór Inwestorski nad realizacją projektów pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” Licytacja 06/04/2020 09/04/2020, godz. 10:00 Polska
Usługi projektowe dla przedsięwzięcia (projektu) dotyczy separacji różnych odmian poliolefin, czyli największego reprezentanta grupy tworzyw sztucznych odpadów komunalnych i technicznych. Etap III Zapytanie ofertowe 06/04/2020 23/04/2020 śląskie
Usługi badawcze polegające na określeniu możliwości separacji różnych odmian poliolefin, największego reprezentanta grupy tworzyw sztucznych odpadów komunalnych i technicznych. Etap I Zapytanie ofertowe 06/04/2020 24/04/2020 śląskie
Wywóz i unieszkodliwienie odpadów Zapytanie ofertowe 06/04/2020 10/04/2020, godz. 15:00 świętokrzyskie
Uprzątnięcie i wywóz powstałych w toku wykonanych prac porządkowych odpadów w postaci wyciętych gałęzi i krzewów Licytacja 06/04/2020 09/04/2020, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Licytacja 06/04/2020 08/05/2020, godz. 10:00 łódzkie
Odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych Licytacja 06/04/2020 07/05/2020, godz. 09:00 pomorskie
Usługi badawcze polegające na określeniu możliwości separacji różnych odmian poliolefin, czyli największego reprezentanta grupy tworzyw sztucznych odpadów komunalnych i technicznych. Etap II Zapytanie ofertowe 06/04/2020 24/04/2020 śląskie
Sporządzenie dokumentacji technicznej obejmującej opis stanu zachowania oraz inwentaryzację wyrobów zawierających azbest Zapytanie ofertowe 03/04/2020 10/04/2020, godz. 10:00 łódzkie
Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Zapytanie ofertowe 03/04/2020 10/04/2020, godz. 12:00 mazowieckie
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów Zapytanie ofertowe 03/04/2020 08/04/2020, godz. 15:00 warmińsko-mazurskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom o kodzie 19 05 03 Licytacja 03/04/2020 17/04/2020, godz. 08:00 pomorskie
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych - umowa na okres 12 miesięcy. Licytacja 03/04/2020 08/04/2020, godz. 10:00 lubelskie
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Licytacja 03/04/2020 11/05/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Odbiór odpadów opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, wydzielonych z odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 14/04/2020, godz. 10:30 śląskie
Przetarg nieograniczony na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 16/04/2020, godz. 12:00 wielkopolskie
Usługa koszenia trawy, zebranie, wywiezienie i utylizację na ogólnodostępnych placach zabaw, siłowniach zewnętrznych oraz boiskach rekreacyjnych na terenie Gminy Lesznowola. Wynik 03/04/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usuwanie azbestu.