Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, w tym usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe - ogłoszenia

doradztwo biznesowe, biznes plan, consulting, strategia rozwoju, dotacje unijne, fundusze europejskie, audyt wzorniczy, program rewitalizacji gminy, ewaluacja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3541 wyników.
Usługa sekwencjonowania i syntezy Wynik 20/05/2022 - łódzkie
Świadczenie usług badawczych w ramach projektu REGBONE Wynik 20/05/2022 - mazowieckie
Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w instytucjach edukacyjnych (w podziale na 2 części) Wynik 20/05/2022 - mazowieckie
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa na terenie miasta Szczecin Wynik 20/05/2022 - zachodniopomorskie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa dw nr 527 na odcinku Morąg – Łukta z podziałem nana etapy: etap I odcinek Morąg – Bramka, etap III odcinek Florczaki – Łukta”. Korekta 20/05/2022 01/06/2022, godz. 11:00 warmińsko-mazurskie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo” Korekta 20/05/2022 06/06/2022, godz. 11:00 warmińsko-mazurskie
Opis, usprawnienie i optymalizacja procesów organizacyjnych, w tym struktury organizacyjnej, z uwzględnieniem potrzeb zaplanowanych działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Wynik 20/05/2022 - wielkopolskie
Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Korekta 20/05/2022 10/06/2022, godz. 10:00 mazowieckie
Zaangażowanie ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych Wynik 20/05/2022 - małopolskie
Wykonanie i dystrybucja formularzy podatkowych i broszur informacyjnych na 2023 rok Wstępne ogłoszenie 20/05/2022 - mazowieckie
Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów Przetarg publiczny BZP 19/05/2022 24/06/2022 wielkopolskie
Pełnienie funkcji Asystenta Finansowego Projektu w ramach realizacji programu pn.: „CSO-LA/2021/428-399 - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie” Przetarg publiczny BZP 19/05/2022 03/06/2022 wielkopolskie
Opracowanie i redakcja cyfrowych transkrypcji i edycji krytycznych w formacie MusicXML i Humdrum źródeł muzyki polskiej – 22 części Przetarg publiczny BZP 19/05/2022 27/05/2022 mazowieckie
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Przetarg publiczny BZP 19/05/2022 30/05/2022 podkarpackie
Badanie ewaluacyjne pn.: Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020 Przetarg publiczny BZP 19/05/2022 10/06/2022 łódzkie
Świadczenie usługi wykonania badań naukowych pszczelarskich z zakresu stworzenia receptury oraz rekomendacji wdrożeniowych dla preparatu Przetarg publiczny BZP 19/05/2022 27/05/2022 warmińsko-mazurskie
Opracowanie ekspertyzy Przetarg publiczny BZP 19/05/2022 27/05/2022 podkarpackie
Badanie ewaluacyjne pn: „Wpływ inwestycji w infrastrukturę w ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ 2014-2020 na dostępność i jakość usług społecznych” Przetarg publiczny BZP 19/05/2022 09/06/2022 łódzkie
Świadczenie usług kompleksowej obsługi w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny Lublin Wynik 19/05/2022 - mazowieckie
Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu w ramach realizacji programu pn.: „CSO-LA/2021/428-399 - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie” Przetarg publiczny BZP 19/05/2022 02/06/2022 wielkopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.