Rozwój osobisty - ogłoszenia

szkolenia miękkie, usługi trenerskie, szkolenie zarządzanie zespołem, szkolenie z negocjacji, szkolenie komunikacja, coaching, szkolenia managerskie, szkolenia handlowe, szkolenia sprzedażowe, szkolenia dla biznesu

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1423 wyników.
Usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia wraz z certyfikowanym egzaminem Zarządzanie projektami PMI, certyfikacja CAPM (Project Management Institute) dla studentów Wydziałów Ekonomii i Finansów, Prawa oraz Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Zapytanie ofertowe 26/05/2020 03/06/2020 podlaskie
Opracowanie projektu aerodynamicznego szybowca szklono-treningowego Zapytanie ofertowe 26/05/2020 08/06/2020 Polska
Usługa certyfikowanego szkolenia wraz z certyfikowanym egzaminem Podstawowe szkolenie zarządzanie projektami PMI (Project Management Institute) Zapytanie ofertowe 26/05/2020 03/06/2020 podlaskie
Grupowe warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste Zapytanie ofertowe 26/05/2020 03/06/2020 pomorskie
Realizacja usług wspierania rodziny w ramach projektu „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi Priorytetowej IX – Włączenie społeczne, dla Działania 9.2. – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla Poddziałania 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Wynik 26/05/2020 - Polska
Przeprowadzenie 60 h szkolenia dla 10 osób kadry dydaktycznej dotyczącego Projektowania Uniwersalnego Zapytanie ofertowe 26/05/2020 03/06/2020 Polska
Usługa pełnienia funkcji kierownika specjalizacji dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleks. szkolenie personelu medycz. (...) Wynik 26/05/2020 - łódzkie
Przygotowanie oraz przeprowadzenie dwudniowych warsztatów dla organizatorów wydarzeń o charakterze kulturowym Zapytanie ofertowe 25/05/2020 29/05/2020, godz. 00:00 Miasto Szczecin
Realizacja zajęć integracyjnych i rehabilitacyjnych dla uczestników projektupn.:"Gmina Lubraniec stawia na seniorów" Zapytanie ofertowe 25/05/2020 02/06/2020 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Realizacja trzech kursów e-learningowych z zakresu edukacji finansowej wraz z doradztwem indywidualnym Zapytanie ofertowe 25/05/2020 01/06/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie
Usługi trenerskie/ moderatorskie w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej Zapytanie ofertowe 25/05/2020 01/06/2020 podkarpackie
Przeprowadzenie szkolenia „Zatrudnianie pracowników” . Przeprowadzenie szkolenia „Aspekty finansowe prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokumentacja księgowa” Zapytanie ofertowe 25/05/2020 02/06/2020 lubelskie
Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o tematyce związanej z obsługą administracyjną studentów cudzoziemców na uczelni w ramach realizacji projektu pt. „Wzrost potencjału UPWr w zakresie umiędzynarodowienia poprzez kompleksowe podnoszenie kompetencji kadry administracyjnej oraz doskonalenie obsługi i ułatwianie integracji studentów cudzoziemców” w ramach Programu Welcome to Poland, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland, realizowany w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18 – Zadanie 2. Wynik 25/05/2020 - Polska
Usługi trenerskie/ moderatorskie w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich CIS/KIS Zapytanie ofertowe 25/05/2020 01/06/2020 podkarpackie
Wykonanie usługi Treningu kompetencji i umiejętności społecznych Zapytanie ofertowe 25/05/2020 01/06/2020 małopolskie
Świadczenie usług szkoleniowych dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach realizacji projektu: „Dolnośląscy Liderzy Medycyny ..." Inna informacja 25/05/2020 05/06/2020, godz. 07:00 dolnośląskie
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej Wynik 25/05/2020 - zachodniopomorskie
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Eksperymenty w warunkach szkolnych pracowni” dla 6 nauczycieli Zapytanie ofertowe 24/05/2020 01/06/2020 łódzkie, Sieradzki
Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 45001 oraz doskonalenia umiejętności audytorskich Zapytanie ofertowe 23/05/2020 27/05/2020, godz. 15:00 mazowieckie
Usługa polegająca na analizie i przetworzeniu danych stanowiących zbiory treningowe i testowe dla nadzorowanych modeli uczenia maszynowego. Zapytanie ofertowe 22/05/2020 29/05/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.