Szkolnictwo podstawowe, średnie, wyższe i inne usługi edukacyjne - ogłoszenia

indywidualizacja nauczania, przeprowadzenie zajęć logopedycznych, ćwiczenia logopedyczne, świadczenie usług edukacyjnych, warsztaty wyrównawcze

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 839 wyników.
Zapytanie Ofertowe 2/05/2020/ZR04/KM wyłonienie Wykonawcy do przeprowadzenia zajęć ze studentami na kierunku Inżynieria Zarządzania na studiach I stopnia. Zapytanie ofertowe 24/05/2020 03/06/2020 dolnośląskie
Zapytanie Ofertowe 1/05/2020/ZR04/KM wyłonienie Wykonawcy do przeprowadzenia zajęć ze studentami na kierunku Logistyka na studiach I i II stopnia. Zapytanie ofertowe 24/05/2020 03/06/2020 dolnośląskie
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych usług z zakresu zajęć reedukacyjnych w systemie pieczy zastępczej w ramach projektu pn.: „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”. Zapytanie ofertowe 22/05/2020 02/06/2020 dolnośląskie, Wrocławski
Zapytanie ofertowe 2/05/2020/Z004/KM wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia dla pracowników dydaktycznych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu szkolenia zamkniętego z tematu: SAP FIORI Zapytanie ofertowe 22/05/2020 02/06/2020 dolnośląskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2020/MWP na przygotowanie i realizacja zajęć indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla 54 uczestników projektu oraz wybór specjalisty ds. wsparcia indywidualnego, który przeprowadzi wsparcie przez zapewnienie uczestnikom projektu indywidualizację i kompleksowość wsparcia. Zapytanie ofertowe 21/05/2020 29/05/2020 pomorskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/KAIR-LP/2020- usługi 2 Trenerów Aktywności dla uczestników Klubu Aktywności i Rozwoju w Legnicy Zapytanie ofertowe 21/05/2020 29/05/2020 dolnośląskie
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla studentów Akademii WSB: komunikacja międzykulturowa w organizacji biznesowej Zapytanie ofertowe 21/05/2020 29/05/2020 śląskie
Zapewnienie studentom udziału w szkoleniach z tematyki Six Sigma Yellow Belt w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2023 r. Zapytanie ofertowe 21/05/2020 02/06/2020 dolnośląskie
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów, kadry administracyjnej oraz dydaktycznej Zapytanie ofertowe 21/05/2020 03/06/2020 małopolskie, Oświęcimski
Przeprowadzenie warsztatów w formie zdalnej dla 6-osobowej grupy studentów II roku kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) uzupełniających studiów magisterskich (SUM) z zakresu Systemy ERP Zapytanie ofertowe 20/05/2020 27/05/2020 małopolskie
Świadczenie usług szkoleniowych dla Politechniki Łódzkiej - certyfikowane szkolenia z wybranych aspektów Dobrej Praktyki Produkcyjnej Zapytanie ofertowe 20/05/2020 04/06/2020 łódzkie
Usługa przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie we współpracy z Zamawiającym wybranych elementów generatora Animacji Ruchu Fabrig – system do masowej indywidualizacji animacji postaci w oparciu o sieci neuronowe zintegrowany z intuicyjnym, wizualnym konfiguratorem charakterystyki ruchu. Zapytanie ofertowe 20/05/2020 29/05/2020 Polska
Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-1400/2019/UE) Wynik 20/05/2020 - mazowieckie
Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-334/2020/UE) Wynik 20/05/2020 - mazowieckie
ZP/35/2020 – Przygotowanie 200 zestawów diagnostycznych badań obrazowych RTG/CT/MRI/angio/USG wraz z opracowaniem oraz opisem sytuacji klinicznej Wynik 20/05/2020 - pomorskie
Przeprowadzenie szkoleń metodą on-line w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zapytanie ofertowe 19/05/2020 02/06/2020 śląskie
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kielecki, objętych wsparciem w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Przetarg publiczny BZP 19/05/2020 27/05/2020, godz. 10:00 świętokrzyskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 82/WSH/EFS_IK/2020 dot. wyboru Wykonawcy usługi moderowania kursu e-learningowego z przedmiotu Socjologia Zapytanie ofertowe 15/05/2020 16/06/2020 śląskie
Usługi realizacji szkoleń dla uczniów Usługi realizowane są w ramach projektu: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – części I-VI zamówienia Wynik 15/05/2020 - Polska
Świadczenie usługi realizacji zajęć w formie warsztatów "Akademia Doradcy Podatkowego – Międzynarodowe, unijne i krajowe prawo celne” Zapytanie ofertowe 15/05/2020 26/05/2020 podkarpackie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.