Roboty w zakresie inżynierii wodnej - ogłoszenia

roboty odwadniające, utrzymanie wałów rzeki, przebudowa jazu, konserwacja potoku, konserwacja cieku, roboty konserwacyjne na rzekach, melioracja, zbiornik, zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe, zapora przeciwpowodziowa, tama, przystań, potok, rzeka

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3671 wyników.
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 04/12/2020 08/12/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Zadanie inwestycyjne obejmujące wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem obiektów w Niwkach oraz przy ul. Dubois w Opolu na potrzeby projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.RPOP.05.01.00-16-0005/18-00. Przetarg publiczny BZP 03/12/2020 18/12/2020, godz. 14:00 opolskie
Dostosowanie budynku A i B Urzędu Miasta Wałcz do warunków określonych w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. oraz wymagań Państwowej Staży Pożarnej, wraz z elementami remontu, wyposażenia w urządzenia klimatyzacyjne, grzewcze oraz agregat prądotwórczy Zapytanie ofertowe 03/12/2020 16/12/2020, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Utrzymanie dróg leśnych i melioracji w roku 2020 w Nadleśnictwie Gościeradów Przetarg publiczny BZP 03/12/2020 18/12/2020, godz. 12:00 lubelskie
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej w postaci kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Martyniaków od studni D63 do zbiornika retencyjnego ZR2 w ramach zadania p.n. „Przebudowa ul. Martyniaków w Jaworznie”. Przetarg publiczny BZP 03/12/2020 22/12/2020, godz. 10:45 śląskie
Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, mieszczącego się przy ul. Mikołowskiej 72d Przetarg publiczny BZP 03/12/2020 18/12/2020, godz. 10:00 śląskie
Przebudowa i remont oczyszczalni z budową zbiorników retencyjno-uśredniających Zapytanie ofertowe 03/12/2020 11/12/2020, godz. 23:59 kujawsko-pomorskie, Świecki
Wykonanie oczyszczenia i udrożnienia dopływu do zbiornika retencyjnego i zbiornika retencyjnego chłonnego Zapytanie ofertowe 02/12/2020 04/12/2020, godz. 15:00 warmińsko-mazurskie
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przetarg publiczny BZP 02/12/2020 17/12/2020, godz. 09:00 świętokrzyskie
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Konrada Wallenroda 2 lok. 24 w Gdańsku. Przetarg publiczny BZP 02/12/2020 17/12/2020, godz. 10:45 pomorskie
„Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap” w zakresie wykonania nowego ogrodzenia stadionu Przetarg publiczny BZP 02/12/2020 18/12/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Zaprojektowanie i wykonanie źródła ciepła wraz z wymianą i rozbudową instalacji centralnego ogrzewania i robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku Komisariatu VI Policji przy ul. Stawowej 8 w Katowicach Przetarg publiczny BZP 02/12/2020 17/12/2020, godz. 08:45 śląskie
Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj Przetarg publiczny TED 02/12/2020 11/01/2021, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Rozbudowa istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77 Inna informacja 02/12/2020 22/12/2020, godz. 08:00 świętokrzyskie
„Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gm. Gorzyce” Inna informacja 02/12/2020 16/12/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Remont ulicy Pogodnej w miejscowości Groblice, gmina Siechnice Przetarg publiczny BZP 02/12/2020 22/12/2020, godz. 09:00 dolnośląskie
Ujęcie Dębina – odbudowa i modernizacja stawów infiltracyjnych – etap I Inna informacja 02/12/2020 17/12/2020, godz. 09:30 wielkopolskie
„Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 – Etap II” w zakresie wykonania Zadania nr 1 - Budowa studni głębinowej nr 5 Przetarg publiczny BZP 01/12/2020 16/12/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Remont części nawodnej przy głowicy falochronu Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 01/12/2020 07/12/2020, godz. 10:30 pomorskie
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem Pl. Sprzymierzeńców. Przetarg publiczny BZP 01/12/2020 18/12/2020, godz. 10:00 dolnośląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.