Roboty w zakresie inżynierii wodnej - ogłoszenia

roboty odwadniające, utrzymanie wałów rzeki, przebudowa jazu, konserwacja potoku, konserwacja cieku, roboty konserwacyjne na rzekach, melioracja, zbiornik, zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe, zapora przeciwpowodziowa, tama, przystań, potok, rzeka

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3124 wyników.
„Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania turystycznego przy zbiornikach wodnych, w tym uzyskanie wszelkich, wymaganych prawem pozwoleń” Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 12:00 małopolskie
Naprawa szkód powodziowych potoku Tenczynka km 4+939-7+319 Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku administracyjno-biurowym, segment wysoki przy ul. Geodetów 1 w Rzeszowie Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Remont lewego wału kanału w km 14+060-15+070 – ZOH Łączany Skawina Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 25/08/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Remont studni doświetlającej w poziomie „0” oraz „-1” w oficynie budynku przy ulicy Al. Jerozolimskie 51 w Warszawie Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 12:00 mazowieckie
Przebudowa ulicy Targowej w Świdniku wraz z odwodnieniem Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 12:00 lubelskie
Dostawa i montaż pompy w pompowni wody I stopnia na terenie Stacji Wodociągowej Licytacja 07/08/2020 24/08/2020, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Roboty budowlane wg 2 części: 1. Remont węzła cieplnego wraz z izolacją ściany zewnętrznej naprawa schodów wejściowych, 2. Izolacja ściany zewnętrznej magazynu warzyw wraz z odwodnieniem opaski betonowej Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 12:00 dolnośląskie
Wykonanie otworu wiertniczego dla potrzeb gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Kamilew, gmina Bedlno Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 13:00 łódzkie
Doprowadzenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Grabi do właściwego stanu technicznego Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 02/09/2020, godz. 11:15 wielkopolskie
Budowa studni zaworowej do dz. nr ew. 1014/2 w Celestynowie Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 08:15 mazowieckie
Część 1: Wymiana poziomu instalacji grzewczej w Pałacu Potockich w kampusie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie; Część 2: Budowa instalacji hydrantowej i wymiana poziomu zimnej wody w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie-etap III Plac Bogumiła Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 10:15 łódzkie
„Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 366 w celu zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do zespołu szkolno-przedszkolnego w Podgórzynie – rozwiązanie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2650D typu rondo, z elementami odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz przebudowa z rozbudową ciągu pieszo-rowerowego” Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 25/08/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na budynek dydaktyczny (etap II) Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 25/08/2020, godz. 14:00 zachodniopomorskie
Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych na ciekach obszaru działania Zarządu Zlewni w Katowicach Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 25/08/2020, godz. 11:00 mazowieckie
„Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15” Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 08/09/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem z podziałem na zadania: - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku PSP nr 3, - budowa odwodnienia terenu kanalizacji deszczowej. Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 25/08/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Ogrodowa od studni S1 do studni S6 i ul. Dąbrowskiego od studni S12 do studni S16 w Polkowicach. Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 28/08/2020, godz. 11:30 dolnośląskie
Remont mostu przez rzekę Kamienna w ciągu drogi krajowej nr 9 w km 51+626, w miejscowości Brody Iłżeckie Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 25/08/2020, godz. 09:00 świętokrzyskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.