Drogi, chodniki, parkingi - ogłoszenia

przetarg droga, drogi, drogowy, chodnik, na budowę drogi, budowę chodnika, przebudowę drogi, przetargi drogi krajowe, budowa dróg, budowa chodników, budowa parkingu, remonty dróg, wykonanie nawierzchni, autostrady, budowa autostrad, chodnik, kostka brukowa, przetargi na roboty drogowe, parking, nawierzchnia bitumiczna, asfalt, przetargi drogowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-2” w Dąbrowie Chotomowskiej Wynik 26/02/2021 - Warszawski wschodni, Ostrołęcki
„Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku (...) Inna informacja 26/02/2021 19/03/2021, godz. 11:00 Miasto Łódź
Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie Przetarg publiczny TED 26/02/2021 30/03/2021, godz. 08:00 Koniński
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek, Czarnowo i Goławice Drugie w systemie zaprojektuj i wybuduj Przetarg publiczny TED 26/02/2021 29/03/2021, godz. 08:00 Warszawski wschodni
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dzierżęcińskiej w zakresie budowy drogi rowerowej, chodnika, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego na odcinku (...) Wynik 26/02/2021 - Koszaliński, Warszawski zachodni
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla JAR Inna informacja 26/02/2021 10/03/2021, godz. 11:00 Bydgosko-toruński
Roboty budowlane polegające na budowie publicznej drogi gminnej 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ Wynik 26/02/2021 - Rzeszowski, Warszawski wschodni
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ – w. Rzęśnica / bez węzła/ – rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie robót na węźle Kijewo Wynik 26/02/2021 - Miasto Warszawa
3A.2/4 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2 Inna informacja 26/02/2021 12/03/2021, godz. 09:00 Krakowski, Miasto Warszawa
Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W w m. Czarnowo oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Rekreacyjnej w m. Pomiechówek Przetarg publiczny TED 26/02/2021 29/03/2021, godz. 08:00 Warszawski wschodni
Rozbudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Inna informacja 26/02/2021 10/03/2021, godz. 11:00 Miasto Łódź
Budowa linii 400 kV Mikułowa–Świebodzice oraz rozbudowa stacji 400/220/110 kV Mikułowa i stacji 400/220/110 kV Świebodzice Przetarg publiczny TED 26/02/2021 30/03/2021, godz. 11:00 dolnośląskie, warszawski stołeczny
„Rozbudowa drogi gminnej nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych nr 005947F, nr 005943F i nr 005935F w Wiechlicach” etap II – rozbudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, B. Kozaka, Targow... Inna informacja 26/02/2021 04/03/2021, godz. 11:00 lubuskie, Zielonogórski
Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddz. we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w latach 2021–2023 z podziałem na zadania: Z.1 utrzymanie i remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych Wynik 26/02/2021 - dolnośląskie
Budowa kładki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek Inna informacja 26/02/2021 12/03/2021, godz. 09:00 Warszawski wschodni
Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 1, zbiornik Malinówka 2 (3A.2/1 i 3A.2/2) Inna informacja 26/02/2021 09/03/2021, godz. 10:00 Krakowski, Miasto Warszawa
„Budowa budynku MOPS, rozbudowa bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych oraz budowa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w mieście Rumia w formule PPP” Inna informacja 26/02/2021 31/03/2021, godz. 08:00 pomorskie
Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej w Gdyni – etap II Inna informacja 26/02/2021 11/03/2021, godz. 09:05 Trójmiejski
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni P16 (zadanie 12) w Chotomowie Wynik 26/02/2021 - Miasto Warszawa, Warszawski wschodni
Budowa alejek na cmentarzach Zapytanie ofertowe 26/02/2021 05/03/2021, godz. 15:00 podkarpackie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.